Napisano od strane čovjeka, a (ne)primjenjuje se u ime onih koji pisati ne mogu

Zakon o Zaštiti životinja je totalno zakon!

Pišemo u ime onih koji se nažalost ne mogu izražavati riječima, pišemo u ime naših prijatelja i to vjernih i korisnih prijatelja, koji samo svojim postojanjem čuvaju naš ekosustav. Prijatelji su to koji također imaju emocije, imaju djecu i rođake. Pišemo u ime životinja.

Imamo bezbroj primjera u povijesti ali i sadašnjosti da je veoma moguće živjeti u suživotu i miru sa životinjama, ali nažalost kako vrijeme napreduje takvih je primjera sve manje. Svima je poznat film Predator u kojem vanzemaljac lovi i ubija ljude samo za trofeje. Svima je poznato da imamo također “predatore”, jedinke ljudi koji love životinje samo za trofeje i uspoređivanja “tko ima veći”, u ovom slučaju, rog od odstrijeljene nedužne životinje. Ta skupina ljudi, čija je vječna obrana da čuvaju ekosustav i brinu se o broju jedinki nije glavna tema današnjeg teksta, ali je velik dio.

Današnja tema je Zakon o zaštiti životinja Republike Hrvatske, gdje ćemo uzeti samo nekoliko primjera i pokušati vidjeti koliko su oni primjenjivi u praksi.

Nastavi čitati “Napisano od strane čovjeka, a (ne)primjenjuje se u ime onih koji pisati ne mogu”

Je li sukob dvaju „sv. otaca“ u Vatikanu bio sukob sljedbenika Oca Boga i Isusa Krista ili sukob produžene ruke oca odozdo? 

Razmišljanje o nedosljednosti katoličkog dogmatskog vjerovanja-učenja.

Moris Hoblaj

Prema dosljednosti vjerskih dogmi i poučaka Katoličke Crkve morao bi nakon ovog sukoba jedan od ovih dvaju papa završiti osuđen na vječno prokletstvo!?

Dogmatski gledano, osnovna značajka Katoličke Crkve što se tiče spasa duše jest priznavanje rimskog biskupa, pape, kao vrhovnog autoriteta u vođenju Crkve, a ne toliko ostvarivanje principa Govora na Gori, učenja Isusa iz Nazareta. Dakle, nepriznavanje rimskog biskupa, pape, kao vrhovnog autoriteta u vođenju Crkve jest razlog za ekskomunikaciju – isključenje iz Crkve, odnosno izbacivanje iz kraljevstva nebeskoga i osudu na vječno prokletstvo. Papa Benedikta XVI. nije u svemu priznavao učiteljstvo pape Franje. Gdje je završila njegova duša? Po učenju koje je on sam propovijedao i širio ona bi trebala biti predana …vječnoj vatri, koja je pripremljena đavlu i njegovim anđelima…Bula „Unam Sanctam“ br. 369.

Prema nedavno izdanoj knjizi Gensweina, tajnika nedavno preminulog pape Benedikt XVI., po pitanju dogmatske vjere Katoličke Crkve bilo je otvorenih sukoba i napetosti između Benedikta XVI. – pape koji je odstupio i pape Franje, aktualnog vrhovnog poglavara Katoličke Crkve. Napetosti u ovom slučaju moramo definirati i kao Benediktovo nepriznavanje autoriteta pape i dogmi u učenju Katoličke Crkve. Te napetosti, odnosno nepriznavanje, trebale bi svakako biti razlog za isključenje ili ekskomunikaciju Benedikta XVI.! No to se nije dogodilo! Zašto ne? Nedosljednost aktualnog pape Franje – „sv. oca“ prema učenju Crkve koju predvodi ili otkrivanje neautohtonosti same Crkve kao takve?

Nastavi čitati “Je li sukob dvaju „sv. otaca“ u Vatikanu bio sukob sljedbenika Oca Boga i Isusa Krista ili sukob produžene ruke oca odozdo? “

Za rafinirano smišljeno ratno oružje potrebne su ogromne sume novca, odnosno energija. To znači da nema novaca za gladne ljude, za djecu koja umiru od gladi. Ostavljaju ih svjesno da sa ispruženom rukom gladuju i umiru od gladi. Ljudi bivaju svjesno žrtvovani za arsenale oružja.

Bjesni se i bori protiv Božjeg stvaranja, protiv zapovijedi Božje ljubavi i ljubavi prema bližnjemu i protiv zakona slobode.

Zašto u ovom svijetu ima arsenala oružja?

Kad shvatimo da svojim čuvstvima, osjećajima, mislima i postupcima gradimo arsenale oružja i kad si osvijestimo da je sve energija i da se energija ne gubi, tada ćemo shvatiti kako je uopće moglo doći do toga da je naš zemaljski planet od vrha do dna naoružan sustavima oružja svake vrste.

Sedam milijardi ljudi čuvstvuje, osjeća, misli, govori i postupa svakog dana, svakog sata, svake minute svake sekunde, čak svakog trenutka. Prema sadržajima pet komponenata oslobađaju se odgovarajuće energije. Ako su negativne, stvaraju energetske građevne materijale – ne samo za arsenale oružja u prenesenom smislu, nego su stvarno osnova za poticanje ljudi da razvijaju oružje, da proizvode oružje, da oružje postavljaju na položaj, da vježbaju oružjem, da bi ga konačno upotrijebili protiv bližnjega. 

Negativni sadržaji pet komponenata rasprskavaju krhotine bojnih materijala i potiču negativno kad naiđu na slične sadržaje kod pojedinih ljudi ili grupa ljudi.

Nastavi čitati “Za rafinirano smišljeno ratno oružje potrebne su ogromne sume novca, odnosno energija. To znači da nema novaca za gladne ljude, za djecu koja umiru od gladi. Ostavljaju ih svjesno da sa ispruženom rukom gladuju i umiru od gladi. Ljudi bivaju svjesno žrtvovani za arsenale oružja.”

Znak je vjerodostojnosti istinskoga, velikog proroka to što ga progone, kleveću, preziru, izruguju i ismijavaju sredstvima i metodama koje su na raspolaganju u određenoj epohi.

Mračnjak zna što Bog želi i osjeća snagu koja izlazi iz pravih proroka i prosvijetljenih. U očima i mislima onih koji su prisvojili ponešto od moćnog potencijala Zemlje veliki proroci i prosvijetljeni njihovi su neprijatelji koji im hoće oduzeti ono što im napokon i ne pripada.

Tekst iz Biblije koji Krist u današnje vrijeme objašnjava, ispravlja i produbljuje riječ:

Pročitaj više: Znak je vjerodostojnosti istinskoga, velikog proroka to što ga progone, kleveću, preziru, izruguju i ismijavaju sredstvima i metodama koje su na raspolaganju u određenoj epohi. Pročitaj više: Znak je vjerodostojnosti istinskoga, velikog proroka to što ga progone, kleveću, preziru, izruguju i ismijavaju sredstvima i metodama koje su na raspolaganju u određenoj epohi.

5. Stoga oslobodite ta stvorenja da se raduju u Bogu i da ljude ne dovode u krivnju.“ I mladić ih oslobodi, a Isus pokida njihove kaveze i njihove okove.

6. Ali gle, one su se plašile da ih opet ne uhvate i nisu htjele otići od Njega. No On im zapovjedi da odu i one poslušaše Njegove riječi i radosno odletješe.

7. Dok su još sjedili na srednjem od sedam izvora, Isus se podiže i uzviknu: „Pustite one koji žeđaju da dođu k Meni da se napiju; jer Ja ću im dati vode života.

8. Iz srdaca onih koji vjeruju u Mene poteći će tjekovi vode i to što im je dano, oni će govoriti s punomoći, a njihov će nauk biti poput žive vode.

9. (Ovo reče On o duhu koga su trebali dostići oni koji su u Njega vjerovali; zato što se obilje tog Duha još nije bilo izlilo jer Isus još nije bio prosvijetljen.)

10. Tko bude pio od vode koju ću Ja dati, neće nikada ožednjeti; jer voda koja dolazi od Boga bit će u njemu poput izvora koji izbija u vječni život.“

11. Tih dana Ivan posla dvojicu učenika da Ga pitaju: „Jesi li Ti onaj koji ima doći, ili da drugoga čekamo?“ I u tom času On iscijeli mnoge bolesti i pošasti i istjera mnoge đavole i mnogim slijepcima vrati vid.

12. Isus im odgovori: „Idite i javite Ivanu što čujete i što vidite: slijepi progledaju, hromi hodaju, gubavi se čiste, gluhi čuju, mrtvi ustaju, siromasima se propovijeda evanđelje. Blago onomu tko se ne ljuti na Mene.“

13. A kad su Ivanovi glasnici otišli, Isus poče govoriti narodu o Ivanu:. „Što ste htjeli vidjeti kad ste izišli u pustinju? Trsku koju vjetar njiše ili čovjeka u mekanoj odjeći? Gle, oni koji su raskošno odjeveni i lagodno žive, borave na kraljevskim dvorima.

14. Ili ste izišli vidjeti proroka? Zaista, kažem vam, i to najvećeg proroka.

15. Jer on je taj o kome je zapisano: evo, šaljem Ti Svojeg glasnika da pripremi put pred Tobom. Ali kažem vam: među svima rođenim od žene nema većeg proroka od Ivana Krstitelja.“

16. I sav narod koji Ga je slušao, i carinici, slavili su Boga i dali su se krstiti krštenjem Ivanovim. No farizeji i poznavaoci zakona odbili su od sebe Božji plan za njih i nisu dali da ih on krsti. (Pogl. 28, 5-16)

Ja, Krist, objašnjavam, ispravljam

i produbljujem riječ:

U svim vremenima farizeji, pismoznanci i pravobranitelji bili su protivnici pravih proroka. Njihova unaprijed pripremljena mišljenja i njihova težnja za isticanjem, poriv da bolje znaju od ljudi oko sebe, stalno su ih izazivali da se bore protiv Božjih glasnika. Farizeji, pismoznanci i pravobranitelji uvijek su se plašili i plaše se za svoj položaj i svoj ugled.

Mračnjak zna što Bog želi i osjeća snagu koja izlazi iz pravih proroka i prosvijetljenih. U očima i mislima onih koji su prisvojili ponešto od moćnog potencijala Zemlje veliki proroci i prosvijetljeni njihovi su neprijatelji koji im hoće oduzeti ono što im napokon i ne pripada. Zato su se oni borili i bore se i u današnje vrijeme [1989.] protiv pravednih proroka i prosvijetljenih, preziru ih i progone, ismijavaju ih i izvrgavaju poruzi i podsmjehu.

Mračnjak poznaje poruku i porijeklo svih velikih proroka i prosvijetljenih i zna čija krv teče u njihovim žilama. U svim velikim prorocima i prosvijetljenima – od Abrahama preko Mojsija, Danijela, Izaije, pa sve do velike Božje proročice učiteljice danas [1989.] – djeluje ista snaga: Božji iskonski bitak, svjetlo iz Božjeg Svetišta. Mnogi muževi i žene, tako i Ja kao Isus iz Nazareta, dolazili su i dolaze – po krvnom srodstvu – iz Davidova roda. Taj Kristov Davidov rod ima svoje korijene u Božjem Svetištu, a u Meni, Kristu Božjem, svoj duhovni nalog, naime, da sa Mnom oslobodi sve što je svezano.

Znak je vjerodostojnosti istinskoga, velikog proroka to što ga progone, kleveću, preziru, izruguju i ismijavaju sredstvima i metodama koje su na raspolaganju u određenoj epohi.

To se događalo u proteklim vremenima, u Starom zavjetu, to se događalo i Meni dok sam kao Isus iz Nazareta hodao po Zemlji – i to se ponovo događa danas [1989.] Božjoj proročici. Prošlost uvijek iznova postaje sadašnjost jer se stalno utjelovljuju one duše koje su i u prethodnim egzistencijama kao ljudi progonile i ubijale proroke. Nalog da to čine dolazi odozdol!

Spoznajte: dok za vrijeme kraja grješni svijet propada i nastaje novo čovještvo, pojavit će se mnogi takozvani proroci. Tko samo govori i izdaje se za proroka, a ne otkriva dubinu riječi, taj nije prorok. Farizeji, pismoznanci i pravobranitelji neće ga napadati niti sumnjati u njega niti ga progoniti jer će im on govoriti ono što žele čuti.

Takve takozvane proroke podržavat će čak i tama jer zavode ljude svojim „duhovnim“ govorima, koji nisu prožeti vatrom Svetoga Duha. Riječi onoga tko govori samo sebe radi, nisu nadahnute Duhom istine. Niti će do onih koji slušaju doprijeti iskra nadahnuća niti će ih one pokrenuti k duhovnome.

Zato provjeravajte!

Za sve istinske proroke i prosvijetljene i za one koji ostvaruju Božju riječ, Njegov sveti zakon, važe Moje riječi: „Kako su progonili Mene, progonit će i vas.“

Najprije je bilo ukinuto mnogoboštvo, onda žrtvovanje ljudi, a kasnije, tijekom vremena, i žrtvovanje životinja. Danas, u vremenskom obratu od staroga k Novom dobu, Ja ću okončati okrutne pokuse na životinjama, klanje životinja i jedenje njihova mesa. O, spoznajte, ovo je doba evolucije – temeljita promjena staroga kako bi mogla nastati duhovnost.

Zemlju su ljudi gospodari podijelili na parcele koje su smatrali svojim vlasništvom i ograđivali se u „moje i tvoje“. Tko nije ukrao nijedan komad od velikog kolača Zemlje ili je posjedovao samo komadić zemljišta, bio je sluga, sluškinja ili rob toga gospodara. Ovaj je ljude oko sebe tjerao da rade za njega i iskorištavao je ljude i životinje, dakle svoje robove. Mnogi od tih robova umirali su od iscrpljenosti. Za čovjeka gospodara njihov život nije vrijedio ništa – osim ako je to bila kakva robinja koju je iskorištavao za zadovoljenje svoje pohote i držao je zatvorenu kao pticu u krletki.

Tekst iz Biblije koji Krist u današnje vrijeme objašnjava, ispravlja i produbljuje riječ:

Isus oslobađa životinje i potvrđuje Ivana Krstitelja

Pad: zgušnjavanje energije do materije –

Duhovno tijelo u ljudskome tijelu – Ljudi postaju sve suroviji – Zlouporaba stvorova i stvaranja – Čovjek gospodar – Praznovjerje, bogovi koji kažnjavaju, krvna žrtva – od Boga poslani opominjatelji pokazuju put – Bog se zgraža nad pokusima na životinjama (1-3).

Čisti prepoznaje čisto – Hrana, dar Božji (4).

Borba tame protiv Božjeg plana i Njegovih pravednih

proroka – Oruđa tame – Tama se ne bori protiv

lažnih proroka (16)

1. Jednog dana, nakon što je Isus završio Svoj govor, dogodi se na jednom mjestu kod Tiberijade, gdje izvire sedam izvora, da neki mladić donese Isusu žive kuniće i golubove da ih On pojede sa Svojim učenicima.

2. A Isus pogleda mladića ljubazno i reče mu: „Ti imaš dobro srce i Bog će te prosvijetliti; ali zar ne znaš da Bog na početku čovjeku dade plodove zemlje za hranu ne učinivši ga time manjim od majmuna ili vola, ili od konja, ili ovce da svoje subližnje ubija i da jede njihovo meso i da pije njihovu krv.

3. Vi vjerujete da je Mojsije s pravom zapovjedio da se takva stvorenja žrtvuju i jedu, i tako i činite u hramu; ali gle, veći od Mojsija ovdje je i dolazi ukinuti krvne žrtve tog zakona i pijanke i ponovno uspostaviti čiste darove i žrtve bez krvi, kako je bilo na početku, naime zrna i plodovi zemlje. (Pogl. 28, 1-3)

Ja, Krist, objašnjavam, ispravljam

i produbljujem riječ:

Ja Sam došao kao Isus iz Nazareta u ovaj svijet da svjedočim o Bogu, Svojem Ocu i o svemu što je Bog stvorio.

Iz prve misli pada – htjeti biti kao Bog – nastao je pad. Bića pada i s njima sva Božja djeca koja su dopustila da ih oni zavedu primamljivim obećanjima primila su iz dobrostivih ruku Vječnoga – koji ljubi svu Svoju djecu i koji ih u Sebi vječno gleda kao čista bića – dijelove iz duhovnih sunaca i duhovnih planeta. Ti dijelovi duhovnih sunaca i planeta padali su zajedno s bićima pada i postupno se u beskrajnim razdobljima padanja iz finotvarnog k sve grubotvarnijem – zgušnjavali u materiju. Oni su sadržavali i duhovna mineralna, biljna i životinjska carstva, koja su prolazila kroz isti razvoj u materiju. Znači: svjetlost se u duhovnim oblicima smanjivala sve više i više. Kako je ona slabila, tako su se smanjivala i duhovna tijela Božje djece. Ona su se sve više skupljala u sebe. Istovremeno se, postupno, oblikovao čovjek – vanjski omotač, koji je onda obuhvatio i smanjeno duhovno tijelo siromašno svjetlošću.

Nastavi čitati “Najprije je bilo ukinuto mnogoboštvo, onda žrtvovanje ljudi, a kasnije, tijekom vremena, i žrtvovanje životinja. Danas, u vremenskom obratu od staroga k Novom dobu, Ja ću okončati okrutne pokuse na životinjama, klanje životinja i jedenje njihova mesa. O, spoznajte, ovo je doba evolucije – temeljita promjena staroga kako bi mogla nastati duhovnost.”

Religijske zajednice u kršćanstvu su nositeljice vjerskog ali ne i duhovnog života.

Malo je religijskih zajednica i ljudi na svijetu koji svoj život prvenstveno grade na duhovnom življenju.

Prvi stup:

Kršćanske religije na čelu sa katoličkom ponosno i uvjereno istiću  obitelj kao “stup” kršćanskog života. Po njihovim svjetonazorskim pravilima muškarac je glava obitelji kojega žena i djeca trebaju pod svaku cijenu slušati.

Žena po njima ima isključivo reproduktivnu ulogu  a uz to dužnost joj je da da odgaja djecu i zadovolji muškarca u svim njegovim potrebama. To vrijedi za većinu religija u svijetu. Čitav svijet potpuno je patrijarhalno orijentiran.

Nastavi čitati “Religijske zajednice u kršćanstvu su nositeljice vjerskog ali ne i duhovnog života.”

Tko tvrdi da živi samo jednom, i to u ovostranome, morao bi si sam postaviti pitanje: Čemu je onda potrebna savjest, čemu patetične riječi «etika» i «moral»? Ako ovom «životu», opstanku, fizičkoj egzistenciji, pripada najviša i jedina vrijednost, čemu onda težnja da se misli i živi dobro, plemenito i nesebično?

Za mnoge riječ «smrt» ima samo stupice koje neki opisuju kao «kraj». Riječ «smrt» sadrži nebulozan put patnje, katkad još u ovostranom, ali sigurno u onostranom, kada duša gleda svoju životnu spiralu. 

Iz brošure: Gabrijelina pisma

Autor:, Gabriele, proročica i izaslanica Božja za današnje vrijeme

Priredila: Ana Jurić


Život je struja nepresušne, tekuće božanske energije (snaga svjetla). U čovjeku je, zastrto, biće svjetla iz Boga 

Život ne može prestati živjeti. Život je nepresušna, neprekidno tekuća struja svjetla, božanske energije. Energija se ne gubi. Bog, Premudri, stvorio je Svoju djecu, bića svjetla, tijela svjetlosne energije, slična Njegovome vječnom svjetlosnom tijelu, vječnoj Očevoj svijesti. Nekoliko, a tijekom eona dalja bića svjetla udaljila su se od Boga, svjetla. Time se zamračilo njihovo svjetlosno tijelo. 

Nastavi čitati “Tko tvrdi da živi samo jednom, i to u ovostranome, morao bi si sam postaviti pitanje: Čemu je onda potrebna savjest, čemu patetične riječi «etika» i «moral»? Ako ovom «životu», opstanku, fizičkoj egzistenciji, pripada najviša i jedina vrijednost, čemu onda težnja da se misli i živi dobro, plemenito i nesebično?”

Čuvajte se lažnih proroka što vam dolaze u ovčjem runu, a u nutrini su grabežljivi vuci. Prepoznat ćete ih po njihovim plodovima. Zar se s trnja bere grožđe, ili s drače smokve? 

Na kraju materijalističkih dana, „doba grabeži i pohlepe“, pojavit će se mnogi lažni proroci. Oni će mnogo govoriti o Božjoj ljubavi – a njihova će djela ipak biti ljudska. Pravi prorok i duhovni mudrac nije onaj tko govori o Božjoj ljubavi, već samo onaj čija su djela dobra. 

7. Uđite na uska vrata. Jer uska su vrata i tijesna je staza koje vode u život, i malo ih je koji ih nalaze. A široka su vrata i prostran je put koji vode u propast i mnogo ih je koji idu njime. (Pogl. 27, 7)  

Ja, Krist, objašnjavam, ispravljam i produbljujem riječ:  (u današnje vrijeme)

„… uska su vrata i tijesna je staza koje vode u život“ znači: u svakome tko se trudi ići tim uskim putem k životu, javlja se mračnjak i pokazuje mu – kao što je pokazivao i Meni kao Isusu iz Nazareta – blaga i ugode ovog svijeta. Svakodnevno se treba iznova suprotstaviti sotonskome i oduprijeti mu se. Tko nije budan, bit će mu podčinjen. 

Nastavi čitati “Čuvajte se lažnih proroka što vam dolaze u ovčjem runu, a u nutrini su grabežljivi vuci. Prepoznat ćete ih po njihovim plodovima. Zar se s trnja bere grožđe, ili s drače smokve? “

Vlasništvo je zakon sam za sebe!

Vlasništvo je vrlo osjetljiva tvorevina. Pokazati prstom na začetnika, tvorca te grabežljive nemani koju je oblikovala ljudska svijest sigurno kod mnogih izaziva otpor i negodovanje! Vlasništvo je već prema potrebama pojedinaca, skupina, naroda interesno oblikovano i zaštićeno u okviru ustava, zakona i bankarskih sustava.. Kategorije vlasništva značajnije su od bilo koje etike, morala, dobrohotnosti, pogotovo od pojma istine. Vlasništvo je zakon sam za sebe!

Vlasništvo svoj temelj gradi na “moj, moje, naše”! Moj auto, moja kuća, moja žena ili muž, moja domovina, moja vjera (religijska ili nereligijska)! Vlasništvo je tokom svoje čitave povijesti upravo zbog tako postavljenih temelja bilo i  danas je izvor neslaganja, netrpeljivosti, razdora, mržnje i na žalost sukoba i ratovanja na svim razinama života ljudi. Nažalost, sve je to postalo normalno! 

Nastavi čitati “Vlasništvo je zakon sam za sebe!”