Komentar na izjavu urednika Glas Koncila Ivana Miklenića:

Da li je talibansko-klerikalno preuzimanje vlasti  razlog Miklenićevog demagoškog napada na premijera Milanovića?

 

Iz izjave Miklenića, urednika Glasa Koncila, odnosno glasa kardinala Bozanića tj. glasnogovornika HBK, da Milanović želi stvoriti razdor između Crkve i Sv. Stolice time da Katoličku crkvu svodi na državu Vatikan može se svrstati u jedan daljnji demagoški napad na demokratsku Republiku Hrvatsku, njezin Ustav i njezine najviše institucije.

Nemoguće je da biskupima i Mikleniću nije poznat Ustav Republike Hrvatske i protokolarne dužnosti premijera s jedne strane, te državnog uređenja Katoličke rimske crkve u sprezi s državom Vatikan s druge strane?

Miklenić svjesno, namjerno i demagoški, drukčije se ovaj njegov iskorak ne može ocijeniti, prešućuje javnosti činjenicu da je u svoje doba politički vrh Hrvatske bez demokratske javne diskusije i za to legitimne privole naroda, potpisao međunarodne ugovore s državom Vatikan, odnosno, njegovim čelnikom papom, kojeg je službeno zastupao papinski nuncij u Hrvatskoj i da je legitimni pregovarač s Hrvatskom Vatikan, a ne hrvatski biskupi.

 

Stoga premijer Milanović po političkim principima i protokolima sasvim službeno i korektno za hrvatski narod komunicira s Vatikanom preko pape i nuncija a ne s čelnicima Katoličke crkve u Hrvatskoj. No, izgleda da se biti politički u drugom redu, hrvatskim biskupima nikako ne sviđa pa stoga kao po uzoru islamskih talibana žele stvaranjem neke vrste katoličkog presedana u svijetu.

Naime, oni žele Hrvatsku učiniti prvom državom kojom bi biskupi Katoličke crkve preko političkih državnih institucija i premijera vladali državom.

Možda biskupi žele u budućnosti u dogovoru s Vatikanom prisiliti vladu i premijera da se svi građani pa i nekatolici podrede apsolutnoj diktaturi „svetog oca“ u Rimu, Katoličkoj crkvi, koja je sve drugo samo ne u skladu s demokracijom EU, koja u svojim principima ima više elemenata Deset zapovjedi božjih i Govora na Gori Isusa iz Nazareta nego diktatura „svetog oca“ u Vatikanu!

UdrugaDavid