“Tražimo hitno uklanjanje svih homofobičnih i diskriminatornih sadržaja iz školskih udžbenika!”

Index.hr

Piše: R.I.

PREDSTAVNICI Kontre, Iskoraka i Rišpeta reagirali su na izjave članova Povjerenstva o zdravstvenom odgoju, koji su izašli tijekom vikenda u jednom dnevnom listu.

Dio članova povjerenstva je izjavio da “…četvrti modul Zdravstvenog odgoja najvjerojatnije će biti dorađen tako što će se proširiti sadržaj vezan uz prirodnu kontracepciju, djeca će učiti više o apstinenciji, homoseksualnost neće biti prikazivana kao afirmativna pojava, o pornografiji će se govoriti u negativnom smislu, a mijenjat će se i broj nastavnih sati za pojedine radionice.”

“Zdravstveni odgoj koji je Ministarstvo odlučilo uvesti u škole, a koji će prema izjavi članova/-ica Povjerenstva biti izmijenjen, već je u svom prvotnom obliku bio nedostatan te kao takav nije mogao rezultirati većom informiranošću djece vezano uz teme koje se tiču ljudske seksualnosti, osobito vezano za spolnu orijentaciju. Satnica koja je bila predviđena za modul Spolne/rodne ravnopravnosti i odgovornog spolnog ponašanja već je tada bila definitivno premala za uspješno učenje o seksualnosti, odgovornom seksualnom ponašanju, spolu i rodu te spolnoj orijentaciji. U nedostatnoj satnici navedene je teme bilo moguće tek spomenuti.”, poručuju koordinatori triju udruga dodajući kako je sadržaj modula Spolne/rodne ravnopravnosti i odgovornog spolnog ponašanja u suprotnosti s nekim sadržajima koji su još uvijek zastupljeni u udžbenicima ostalih predmeta.

Kao primjer navode, da se u udžbenicima vjeronauka homoseksualna orijentacija još uvijek navodi kao neuredna i neobjašnjena od strane medicine i psihologije. Kada se govori o partnerskim odnosima u udžbenicima za biologiju i psihologiju, opisuju se samo odnosi između žene i muškarca. Nastavi čitati ““Tražimo hitno uklanjanje svih homofobičnih i diskriminatornih sadržaja iz školskih udžbenika!””