PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

Udruga Protagora je 08.01.2013. godine podnijela udružnu tužbu protiv Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH zbog diskriminacije učenika  koja se već dva desetljeća provodi nad učenicima javnih škola koji ne upisuju vjeronauk. Tužbeni zahtjev bio je usmjeren na utvrđenje da su Nastavnim planom i programom za osnovnu školu diskriminirani učenici koji zbog svjetonazorskog ili drugog uvjerenja ne žele pohađati vjeronauk, a nije im ponuđen drugi odgovarajući izborni predmet, te je od suda zatraženo da naloži Ministarstvu da u roku od mjesec dana od pravomoćnosti presude Nastavni plan i program za osnovnu školu dopuni predmetom alternativnim vjeronauku i u daljnjem roku od tri mjeseca osigura izvođenje nastave tog predmeta.

Protagoru zastupaju odvjetnici Vesna Alaburić i Alan Sorić (potonji je i član udruge) – pro bono. Na poziv za mirenje, koji je prethodio tužbi, MZOS nije pristao pa je tužba podnesena Županijskom sudu u Zagrebu. Bez ikakve rasprave o predmetu spora ŽS je dana 31.07.2013. godine odbio sve dokazne prijedloge i tužbu Protagore kao neosnovanu, nakon čega je Protagora podnijela žalbu Vrhovnom sudu RH pozivajući se, između ostalog, na praksu Europskog suda za ljudska prava.

Ovo iskustvo – pravni postupak kojim smo odlučni iscrpiti sve raspoložive pravne mogućnosti u Hrvatskoj, a ako ne postignemo zadovoljavajući rezultat i pokretanjem privatne tužbe naših članova koju ćemo po potrebi okončati na Evropskom sudu za ljudska prava u Strasbourgu – dovelo nas je međutim do slijedećeg zaključka: Republika Hrvatska putem svojih javnih škola nedvojbeno provodi diskriminaciju najmlađih i najranjivijih članova svog  društva, a javne institucije (s činjenicom ove diskriminacije upoznati su mnogi – i pojedinci i institucije u RH – spomenimo samo Ured UNICEFa u RH i Ured pravobraniteljice za djecu) uključivši i pravosudne, nisu spremne učiniti ništa da se ta diskriminacija dokine. Štoviše, ŽS je, između ostaloga, odbio dokazni prijedlog Protagore da od Ureda pravobraniteljice za djecu pribavi podatke o pritužbama roditelja na organizaciju i provedbu nastave vjeronauka. Također, nitko ne reagira pa se slobodno provodi – prema procjeni uprave same škole – i vjerska indoktrinacija učenika bez ili čak i protiv suglasnosti roditelja.

Poštujući sva prava pripadnika bilo koje religijske organizacije u RH, ističemo ovom prilikom da njihova prava proizlaze prvenstveno iz Ustava RH, iz kojeg međutim isto tako proizlaze i prava ireligioznih građana (Ustav RH čl. 14), a koji, a to je za ovu raspravu značajno, u svojem čl. 41. određuje RH kao sekularnu državu.

Nastavi čitati “PRIOPĆENJE ZA JAVNOST”

Vjeronauk – Pravo na informirani izbor

Poštovani!

Udruge Građanska hrabrost i Protagora žele letkom koji vam šaljemo
potaknuti roditelje da zaštite svoju djecu od religiozne indoktrinacije,
pridonesu suzbijanju diskriminacije koja se već dva desetljeća odigrava u
javnim školama te na ovaj način ojačaju ustavom određenu sekularnost
Republike Hrvatske.

Bili bismo vam zahvalni da s njim upoznate sto siri krug građana.

Šaljemo verziju u PDF formatu i u samom mailu!

Letak će biti dostupan i na mrežnim stranicama Protagore i Građanske
hrabrosti!

Predsjednica Protagore

Vesna M. Puhovski

Vrijeme je upisa prvašića!

Roditeljima prvašića, ali i starijih osnovnoškolaca, polazak u školu
nameće i pitanje o upisu djeteta na vjeronauk.

Onim roditeljima koji žele znati sve bitne pojedinosti prije donošenja
konačne odluke, nudimo sljedeće činjenice:

1.             Izbor upisa na nastavu vjeronauka ostaje za cijelu nastavnu
godinu!

2.             Prema međudržavnom ugovoru između Republike Hrvatske i
Svete Stolice, nastava se vjeronauka održava za vrijeme satnice svih
ostalih obveznih predmeta, a ne u obrnutom turnusu s izbornim predmetima.

3.             Vjeronauk ne nudi nepristrano upoznavanje s religijama i
kulturama svijeta!

4.             Sadržaj predmeta i način podučavanja vjeronauka nisu
odredili pedagoški stručnjaci, već religiozna zajednica koja sastavlja
nastavni program, kreira udžbenike i postavlja vjeroučitelje.

5.             Program katoličkog vjeronauka u osnovnoj školi jasno ističe
da školski vjeronauk ne pristupa kršćanstvu na razini informacije, nego u
skladu s porukom koju naviješta. Katolički vjeronauk stoga ne
podrazumijeva nepristrano poučavanje evanđeoskog nauka, već odgajanje u
duhu Evanđelja u skladu s interesima Crkvenih autoriteta.

6.             Primanje sakramenata prve pričesti i krizme povezano je s
pohađanjem školskog, ali i (u trećem i osmom razredu) župnog vjeronauka. U
pojedinim se crkvama tijekom tih školskih godina zahtijeva i nazočnost
roditelja na nedjeljnim misama.

7.             Ne postoji alternativni predmet vjeronauku u osnovnoj školi!

Djeca koja ne upisuju vjeronauk nemaju organiziran program za vrijeme dok
su druga djeca na satu vjeronauka – ona vrijeme najčešće provode
prepuštena sama sebi – sjede u hodniku ili šetaju dvorištem. U posljednje
vrijeme neke škole znaju ponuditi prostor školske knjižnice, pod uvjetom
da je otvorena. Često se pribjegava samo naizgled plemenitoj ponudi
pozivanja djece da prisustvuju satu vjeronauka, kako „ne bi bila sama“.

Vaša su prava : Nastavi čitati “Vjeronauk – Pravo na informirani izbor”