Rezultati akcije “Potpuno oporezivanje crkvi” su predani ministru financija, Vladi RH i Saboru

Obavještavamo javnost da su danas predani rezultati akcije “Potpuno oporezivanje crkvi” na adresu:

Ministra Slavka Linića

Predsjednika Vlade Zorana Milanovića

Predsjednika Sabora Josipa Leku

U prilogu dokumenti koji su pratili predaju potpisa:

Nastavi čitati “Rezultati akcije “Potpuno oporezivanje crkvi” su predani ministru financija, Vladi RH i Saboru”

Peticija za potpuno oporezivanje crkvi

 

Ministarstvo financija                                                                         Zagreb, 05.07.2013 god.
Katančićeva 5
Zagreb

Ministru gosp. Slavku Liniću


Z A H T J E V

Predmet: Peticija za potpuno oporezivanje crkvi

Poštovani Ministre Liniću,
kao podrška Vašem ministarstvu i Vladi RH za punjenje proračuna, pokrenuli smo akciju za potpuno oporezivanje crkvi. Sigurni smo da je i Vama poznato koliko se u crkvene blagajne slijeva novca koji se ubire na razno razne načine od građana. Crkve su si same uzele za pravo da ubiru novac za svoje usluge, a da pri tome ne plaćaju porez, a u tome prednjači Katolička crkva.

Tražimo da država oporezuje Katoličku crkvu i to:
• uplate za mise, pogrebe i druge vjerske obrede kao i dobrovoljne doprinose.
• sve nekretnine crkvenih pravnih osoba bez obzira da li se upotrebljavaju za vjerske ili druge aktivnosti (npr. župna kuća), imovinu koju crkveno-pravne osobe naslijede ili dobiju darovanu, bez obzira na namjenu upotrebe.
• zemljišta i šume kao luksuz, jer nisu predmet njihove djelatnosti.
• neprofitno djelovanje crkvenih pravnih osoba kao i sve drugo što je u skladu sa zakonodavstvom, a što važi i za druge privatne i pravne subjekte koji su dužni plaćati porez. 

Tražimo još da:
• država prihvati takvo uređenje koje bi osiguralo jednakost svih crkvenih institucija pred zakonom.
• svaka crkveno pravna ili privatna osoba je dužna prijaviti financijskim službama obračun dohotka, izdataka, dobiti… 
• kontrolu financijsko-privrednog poslovanja crkvenih privatnih i pravnih osoba.

Sve traženo odnosi se i na druge vjerske zajednice. Nastavi čitati “Peticija za potpuno oporezivanje crkvi”