PAPA FRANJO ‘Crkva mora naći put do djece koja rastu u razorenim, ali i gay obiteljima’

Jutarni list

Autor: Inoslav  Bešker

Homoseksualna orijentacija sama po sebi nije ni grijeh ni bolest, smatra Katolička crkva, ali je ‘objektivan nered’

 Nov element politici Katoličke crkve spram homoseksualnih i spram njihovih zajednica pružio je papa Frane konstatacijom da su djeca koju odgajaju homoseksualni parovi nov odgojni izazov pred Katoličkom crkvom. Papa je to govorio na zatvorenoj audijenciji u koju je lani u studenome primio sudionike 82. opće skupštine Unije redovničkih poglavara.

Nastavi čitati “PAPA FRANJO ‘Crkva mora naći put do djece koja rastu u razorenim, ali i gay obiteljima’”