Progoni vještica na zagrebačkom području

Ne smijemo dozvoliti da se zaborave veliki (neznani) broj žrtava koje su stravično i genocidno ubijane od strane vjerskog fanatizma – bilo je to ubijanje osobnih sloboda, ljudskih prava i prava na život

Hrvatska revija 3, 2009.

http://www.matica.hr/hr/355/r/Descriptio%20Croatiae

U prošlom broju Revije zagrebački povjesničar raščlanio je fenomen magije i vještica u europskoj prošlosti. Ovoga puta donosimo svojevrsni nastavak iste teme u lokalnom okviru.

Progoni vještica na zagrebačkom području

U prošlom broju Revije zagrebački povjesničar raščlanio je fenomen magije i vještica u europskoj prošlosti. Ovoga puta donosimo svojevrsni nastavak iste teme u lokalnom okviru. Deniver Vukelić

Najčešći pokusi bili su onaj vagom (vještica mora biti lagana da bi letjela), pokus suzama (ako nije mogla plakati, vještica je), pokus »Očenašem« (ako bi 6–7 puta brzo izmolila molitvu i samo jednom pogriješila, vještica je), pokus s nosom (krvnik bi ženu udario drvenom palicom u nos i po boji krvi ocijenio je li vještica), pokus s hladnom vodom (okrivljenu bi vezali užetom i bacili u rijeku; ako pliva na površini – kriva je, ako potone – nedužna je. To je jedan od starih »Božjih sudova«).

Počeci

Ljudi općenito misle kako su se najžešći progoni vještica odvijali u srednjem (»mračnom«) vijeku. No, to nije točno. Progone su kao takve Crkva i njezine inkvizicije postavile na noge potkraj kasnoga, razvijenoga srednjeg vijeka, no prava histerija započela je tek početkom ranoga novog vijeka kad su ovlasti prenesene u redovne zakonike svjetovnih suđenja i kad se crkveni dužnosnici njima nisu više trebali baviti. Nakon tiskanja zloćudne knjige Malleus maleficarum, koja je prihvaćena kao neslužbeni udžbenik za progone protiv vještica, ludilo se počelo širiti Europom u 15. i 16. stoljeću, da bi vrhunac dosegnulo u 17. i 18. stoljeću, dakle u ono doba kad se danas misli da je čovjek postao prosvjećeniji i nadišao okvir tzv. brutalnosti srednjeg vijeka.

Nastavi čitati “Progoni vještica na zagrebačkom području”

Hrvatska stvarnost katolicizma – hereticizmom (protu)zakonito po džepu građana

Dominik Petris
22.01.2016.

Glas Koncila broj 50 (1747) od 16.12.2007., piše:
„Crkva je Majka svih koji vjeruju. »Nitko ne može imati Boga za Oca ako nema Crkvu za Majku«, uči Katekizam.“

medjudrzavniugovori-webUgovor Svete Stolice i Republike Hrvatske, 2:6:6 –
“Mjerodavne vlasti Katoličke Crkve i Republike Hrvatske pri određivanju spomenutoga novčanog iznosa imali su na umu postotak građana Republike Hrvatske koji se izjašnjavaju katolicima.”
Vidimo iz naprijed navedenih citata da bez Crkve (katoličke!!!) nema spasenja, nema Boga i nema – države tj. naše Republike Hrvatske?
Svi građani su postali članovi udruge Katolička crkva putem sporazuma između Vatikana i Hrvatske. Htjeli to oni ili ne. Bili oni katolici ili ne, svi će platiti za Majku Crkvu, jer bez nje nema državljanstva, nema spasenja.

Nastavi čitati “Hrvatska stvarnost katolicizma – hereticizmom (protu)zakonito po džepu građana”

Žene su žrtve crkve

Autor: Moris Hoblaj

Poganske i protuustavne tvrdnje

katoličkih »svetaca« dokazuju

Predgovor

Kao David – Udruga građana za zaštitu ljudskih prava utvrdili smo da u našoj zemlji, koja je demokratska i pravna država, crkvena institucija još uvijek ima slobodnog prostora za grubo i protuustavno ograničavanje ljudskih prava, osobito prava žena, ne samo u svojim spisima, već i u praksi.

Iz priložene dokumentacije čitatelji će na temelju činjenica prepoznati crkveno neprijateljstvo prema ženama, odnosno očigledne povrede ženskih prava, osobito u klerikalno obo-jenom društvu, ali prije svega u samoj katoličkoj crkvi. Iz raspoloživih povijesnih dokumenata očituju se najgrublje povrede ljudskih prava kakvih gotovo da nije bilo, niti ih igdje jedva ima, kao unutar katoličke crkve. S moralno-etičkog, ali prije svega s pravnog stajališta David – Udruga građana za zaštitu ljudskih prava mora reagirati na te povrede ljudskih prava. Pitamo odgovorne političare:

1. Kako je moguće da se u pluralističkoj pravnoj državi kao što je Hrvatska, u kojoj su ljudska prava i sloboda zajamčene Ustavom, nekažnjeno naučavaju i raspa-čavaju krajnje diskriminacijski spisi protiv žena koji vrijeđaju njihovo dostojanstvo, kao što je to slučaj u Katoličkoj crkvi?

2. Zašto država ravnodušno promatra kako se unatoč zabrani u hrvatskom Ustavu, razvijaju, odnosno održavaju protuustavne enklave, kao što je to slučaj Katoličke crkve?

3. Zašto izabrani političari ne izvršavaju ono što su prilikom stupanja na dužnost prisegli narodu, naime da će svoje građane zaštititi od kršenja ustavnih prava, kao što je diskriminacija žena?

David – Udruga građana za zaštitu ljudskih prava

Nastavi čitati “Žene su žrtve crkve”

Papa Franjo, crkveni demagog ili sljedbenik Isusa Krista?

Papa želi reformirati Katoličku crkvu! No, za sada je to ostalo samo na želji i velikim riječima koje neumorno pune svjetske medije diljem svijeta. Međutim, medijska euforija i čuđenja kao da imaju svoje granice pogotovo onda kada djela ne slijede riječi pa stoga nije čudo da su se već i u hrvatskim medijima počela pojavljivati interesantna špekulativna pitanja u vezi papine crkvene reforme: na primjer, da li bi papu njegovo svećenstvo, biskupi i kardinali u slučaju konkretnih koraka pri osiromašenju crkve u zbližavanju Katoličke crkve s izvornim apostolskim Kristovim kršćanstvom slijedili ili bi mu odbili poslušnost. Na primjer:

 

·       da izda dokumenat u kojem dozvoljava ministru financija gospodinu Liniću da može odmah ukinuti sva novčana davanja crkvi iz državnog proračuna u korist siromašnih.

·       kada bi  papinom bulom zabranio svojim vjernicima svako ratovanje i ubijanje, jer ratove i ubijanja smatra ludilom tj. nebožanskima.

·       kada bi najavio potpisivanje konvencije o ljudskim pravima u kojoj se svakome garantira pravo na život i slobodu izbora načina života.

Papa se o ljudskim pravima već indirektno očitovao kada je na pitanje o homoseksualnosti rekao: “Tko sam ja da sudim?”

 

Papa je svoje velike najave o obnovi Katoličke crkve, ako ih se pomno analizira, uzeo iz ustiju velikih proroka i Isusa Krista. On je svjestan da ako želi sačuvati svoju crkvu nema drugog puta. Usprkos činjenice učenja i prakse njegove crkve, koja stoji gotovo u dijametralnoj suprotnosti s učenjem i življenjem Isusa Krista, ipak se odlučio za reformu crkve, odnosno, njeno zbližavanje  s izvornim apostolskim Kristovim kršćanstvom. Javnost se nakon tolikih riječi bez djela s pravom pita: što zapravo stoji iza papinog nauma? Ne samo da djela ne slijede riječi već papa daleko od javnosti nastavlja restauracijom svoje stare rupama ispunjene lađe. Stoga, javnosti ostaje dužan dokazati kakvo je njegovo unutarnje uvjerenje. Da li najavljuje obnovu crkve iz ljubavi prema Kristu i vjernicima ili iz koristoljublja, jer izvanjska prepuna skandala Katolička crkva očito sve dublje tone u močvari svojih već poznatih nedjela?

 

Papa izgleda kalkulira, ako ne učini taj korak iz crkve će mu pobjeći vjernici, ali ako to  učini vjerojatno ga njegovo svećenstvo, biskupi i kardinali neće slijediti. Jer, za pretpostaviti je na temelju dosadašnjeg ponašanja klera da će oni radije potonuti u močvari već vidljivih problema s postignutim privilegijama, luksuzom „a la Vatikan“ i već poznatog nemorala u kojem se kaljuže već stoljećima, nego podržati papu u zbližavanju izvornom apostolskom Kristovom kršćanstvu u kojem bi trebali postati čestiti i braća među braćom i sestrama. Papa također zna ukoliko uskoro djela neće slijediti njegove riječi, da će ga čovjećanstvo svrstati u red vjerskih lidera, demagoga i lažljivaca. Optužiti će ga, odnosno, uvjeriti će se da je svjesno zlorabio ime Isusa Krista kao mamca za držanje i dovođenje vjernika, a s ciljem gomilanja blaga. Ipak, manja mu opasnost prijeti od vjernika, u slučaju konkretnih koraka ostvarivanja približavanja njegove crkve Kristu,  a puno veća mu prijeti od vlastitog svećenstva, biskupa i kardinala. Usprkos tome što je on apsolutni vladar i samozvani božji i Kristov namjesnik na Zemlji oboružan sa svim dozvolama, vlastima i nepogrešivostima kako na Zemlji tako i na Nebu, da ipak nemože biti siguran u uspjeh i poslušnost svojih podanika, pa čak ni onda ako im zaprijeti izopćenjem iz crkve, to jest osudom njihovih duša na vječno prokletstvo kako to nalaže crkveno pravo i dogme.

Nastavi čitati “Papa Franjo, crkveni demagog ili sljedbenik Isusa Krista?”

Istup iz crkve

Upute

 za ispis iz katoličke Crkve

 

  1. Ispuniti pisanu izjavu (istupnicu – u privitku) PISMENA IZJAVA_Istup_crkva hr

Najbolje je vlastoručni potpis ovjeriti kod javnog bilježnika (stoji 50,00 slovima:pedeset – kuna).

 

Razlog :

–          mogućnost polemiziranja biskupa i župnika s onim koji želi istupiti iz crkve oko toga da li je istupitelj SVOJEVOLJNO bez prisile potpisao Izjavu, odnosno sumnja u vjerodostojnost Izjave kao izražavanje slobodne volje bez ičije prisile.

  1. 2.  Poslati

 

–         Istupnicu (pisanu izjavu)

–         papinu odredbu o istupu iz crkve

 preporučeno s povratnicom, na dvije adrese:

–         Biskupski ordinarijat – biskupija

–         Župni ured krštenja,

s napomenom:

– adresatu  – Biskupiji – da je isto pismeno dostavljeno Župnom uredu

– adresatu – Župnom uredu – da je isto pismeno dostavljeno Biskupiji

U privitku:

–         Odredbe Ustava Republike Hrvatske – članak 40., 41.

–         Papina odredba o istupu iz Crkve, koju sada imaju i svi biskupi – tako da se isti ne mogu opravdavati da nisu upućeni. Odredba je na talijanskom, njemačkom, engleskom, hrvatskom jeziku.

 

Neki od dokumenata koji vam mogu pomoći kod procesa istupanja iz crkve:

istup iz crkve – primjer

ustav RH – vjeroispovjest ISTUP_Crkva

ACTUS FORMALIS-HRVATSKI – ISPIS IZ CRKVE

 

Za sve eventualne poteškoće ili pozitivan odgovor o istupu iz crkve molili bi da nas kontaktirate.

Dva razloga zbog kojih bi katolici trebali razmisliti o istupu iz Crkve?

Iz znanstveno – povijesnih i teološko-analitičkih studija o učenju i ne-djelima Katoličke crkve jasno se može isčitati da ona nije niti Kristova-Božja, niti demokratska i narodna već jedino katolička, tj. apsolutistčka tvorevina odjevena u kršćanski ogrtač koja slijedi isključivo materijalne ciljeve. Ona je danas u jasno prepoznatljivoj suprotnosti u odnosu na učenja Isusa iz Nazareta i demokraciju. Ona gomila moć i bogatstvo da bi njeni čelnici mogli živjeti raskošno i u luksuzu dok je na stotine tisuća ljudi u Hrvatskoj bez posla i pati od neimaštine. Svjedoci smo da se  unatoč golemom bogatstvu dopušta «toviti» od države milijardama koje su namijenjene za socijalnu skrb sviju – uključujući i biskupske plaće. Sav taj novac zaradili su građani Hrvatske.

Protivno Isusovu učenju opravdava ratove i nasilja i zastrašuje ljude navodnim «vječnim paklom». Suprotno učenju Nazarećanina, „najprije učite pa onda krstite“, i Ustavu RH, kojim je zagarantirano samoopredjeljenje, krsti dojenčad. Širi mržnju spram spolnosti a  seksualne zločine svojeg klera tolerira i prešućuje. Lista crkvenih povijesnih ogrješenja je dugačka i seže sve do neposredne sadašnjosti. Drugim riječima, njezino djelovanje nije u duhu Ustava Republike Hrvatske niti je njezin nauk u duhu Krista-Boga na kojeg se poziva i čini više stvari koje su, po hrvatskim zakonima, kažnjive!

Stoga Udruga David vidi u tome dovoljan razlog da upozori  građane na crkveno-vjersko obmanjivanje  i na njezino protuzakonito i protuustavno djelovanje protiv države i vlade. Kao udruga očekujemo  od  vlade i državnih institucija da postupe po važečim zakonima a vjernike Katoličke crkve da promisle:

– žele li i nadalje biti članovi jedne institucije čiji vođe pod plaštom kršćanstva zloupotrebljavaju ime Krista-Boga u svrhu isključivo svojih zemaljskih i egoističnih interesa ili

– žele izaći iz takve Crkve?  Nastavi čitati “Dva razloga zbog kojih bi katolici trebali razmisliti o istupu iz Crkve?”

Isus je bio pacifist i mirotvorac!

Javno pitanje nadbiskupima Katoličke crkve:

Isus je bio pacifist i mirotvorac!

Nadbiskupi, odgovorite ljudima: u čije to onda ime  vi pozivate na rušenje legitimne vlade RH?

Pretpostavljamo da vam je poznato da je svim tražiteljima istine i kršćanima – kao istinskim sljedbenicima velikog duhovnog revolucionara, pacifista i mirotvorca i spasitelja svih duša i ljudi Isusa, Krista poznato da je On apostolu Petru rekao; … stavi mač u korice jer tko se mača lača od njega će i poginuti, ili  Pilatu;…Moje kraljestvo nije od ovoga svijeta! Ili svećenstvu kada su ga kušali: „…daj caru carevo a Bogu božje.“
Nastavi čitati “Isus je bio pacifist i mirotvorac!”

Otvoreno pismo hrvatskim biskupima

U svrhu doprinosa pomirenja s Vladom Republike Hrvatske

Poštovana gospodo biskupi,

 Nije na ispitu demokratičnost hrvatskoga društva već vjerodostojnost vaše Crkve!
Povod otvorenog pisma je javni rat kojeg vaša Crkva vodi protiv državne vlasti oko uvođenja zdravstvenog odgoja u škole a o kojima već tjednima  hrvatski i strani mediji pune svoje stranice a radio i televizije svoje programe. Poručuju da se radi o borbi za prevlast o pitanju:  čiji će se svjetonazor učiti u školama, odnosno o osiguranju ideološkog utjecaja na djecu u školskim klupama. Čitatelje, slušatelje i gledatelje se također upoznaje s vašom drugom najvažnijom zadaćom – uprihodovanje novčanih sredstava u crkvenu kasu iz državnog proračuna a da ste za ostvarenje vaših ciljeva spremni žrtvovati i mir nacije!

Da je to pitanje vama od egzistencijalne važnosti vidi se i po tome da ste „blagdansko ozračje mira i ljubavi“ ispunjavali teškim i uvrjedljivim riječima umjesto radosne vijesti Onoga na kojeg se pozivate – Isusa Krista. Domaća i svjetska javnost uvjerena je da ste  božićno vrijeme namjerno i vješto iskoristili manipulirajući ljudskim osjećajima a u cilju zaoštravanja sukoba u korist Rimokatoličke crkve a na štetu državne vlasti. Obzirom prijetnje eskalacije koja bi mogla destabilizirati ionako složenu hrvatsku političku javnost dužnost nam je kao udruzi da vas na to upozorimo u ime građana u čije ime djelujemo. Stoga vas molimo da ovo otvoreno pismo prihvatite isključivo kao dobronamjerni  doprinos u rješavanju nastalog aktuelnog konflikta.

Nastavi čitati “Otvoreno pismo hrvatskim biskupima”

Knjiga o katoličkoj crkvi – Crkvena prevara sa etiketom

Izšla je nova knjiga: Cerkvena prevara z etiketo

Katoliška cerkev se neupravičeno imenuje krščanska, saj njen nauk in praksa ne temeljita na dediščini Jezusa iz Nazareta. V knjigi avtor Damjan Likar na številnih, konkretnih primerih opisuje kako je katoliška cerkev miroljuben in preprost nauk Nazarečana spremenila v svoje nasprotje. Knjiga za ljudi, ki iščejo resnico.

»Predstavljajmo si: Eden naših prednikov je razvil enkraten proizvod najvišje kakovosti in ga dal na tržišče. Ta proizvod je najprej užival velik ugled med uporabniki in je bil visoko cenjen. Nato pa je prišel piratski proizvod in pod ime našega prednika postavil manj vreden proizvod, ki nosi le isto ime, nima pa vrednosti, po krajši uporabi človeku celo škoduje. Kako bi mi reagirali?« (iz tožbe svobodnih kristjanov proti katoliški cerkvi, http://www.zrtve-cerkve.org)

Potegnimo vzporednice z Jezusom in katoliško cerkvijo. Jezus je prinesel svetu duhovni proizvod najvišjih etičnih in moralnih načel. Po njegovi smrti pa je cerkev ustvarila povsem drugačen »duhovni« proizvod, ki ljudem, naravi in živalim ne koristi, nasprotno, povzroča jim škodo. Vendar cerkev kljub temu ta škodljiv proizvod prodaja pod imenom Kristus. Če vam je Jezusov nauk blizu, kako boste reagirali? Nastavi čitati “Knjiga o katoličkoj crkvi – Crkvena prevara sa etiketom”

Tko sjedi na Petrovoj Stolici (11)

PRENOSIMO DRUGAČIJE STAVOVE I RAZMIŠLJANJA:

Samostani redovnica u prošlosti i sadašnjosti. Život u samostanu je često sličio egzistenciji živo-zazidanog
Nerazumljivo s pravnog stajališta: Demokratska pravna država daje instituciji crkve slobodan prostor za gruba uskraćivanja ljudskih prava
Tjelesni prijem Marije u Nebo? U kojoj mjeri jedna navodno nepogrešiva institucija obmanjuje svoje članove?
Podcjenjivanje i podčinjavanje žene – tradicija od Pavla do danas
«Jesu li žene ljudi?» Žene, spasite svoj život! «Istupite iz nje …!»
Vjerovanje u vještice što ga je crkva stvorila i veličala – osnova inkvizicije i egzorcizma
Primjer sudskog postupka protiv vještice. To što je Ratzinger slavio kao «napredak»… – nečuveni je skandal!

Samostani redovnica u prošlosti i sadašnjosti.

Život u samostanu je često sličio egzistenciji živo-zazidanog.
Zbog toga najprije nekoliko pitanja na temu «Neprijateljstvo crkve prema ženama». Podsjetimo se: U katoličkome crkvenom nauku crkveni otac Tertulijan ocrnjuje ženu kao «portu prodora vraga». O tome odmah prvo pitanje:
«Ako je žena porta prodora vraga, zašto onda postoje ženski samostani?»

Nastavi čitati “Tko sjedi na Petrovoj Stolici (11)”