ZAŠTO NE ČESTITAM BOŽIĆ

Odgovori bi mogli biti brojni na pitanje zašto ne čestitam Božić, ali, vezano za povratak legitimnog Ustava Republike Bosne i Hercegovine, što je sudbonosno važan korak po njen opstanak, navešću samo nekoliko razloga.

Božić je falsifikat, i prema julijanskom i prema gregorijanskom kalendaru. Taj dan trebao bi navodno da simbolizira rođenje Bogo-Čovjeka, Isusa Hrista (grč. Hristos – Pomazanik, hebr. Ješua – Spasitelj), međutim, nikakve povijesne potvrde nema o datumu Hristovog rođenja. Sve što je u sferi mitske predodžbe nepouzdano je. Ko se želi više informirati o znanstvenom pogledu na dijalektiku kulturno-antropološke razvojnosti religijske svijesti može pogledati izvanredno vrijedan link i već na početku uočiti vezu staro-egipatskog kulta Horusa čije se rođenje od djevice Izide Marije čitava tri milenijuma prije rođenja Hrista vezuje za 25. decembar.

http://www.youtube.com/watch?v=P1XdakIvhO8&feature=related

Drugi razlog: nemam šta čestitati katolicima (ni pravoslavcima, u pogledu istog “praznika”), prije bih rekao da ih sažaljevam zbog njihove gluposti, zadrtosti, naivnosti, kratkovidosti, a i zbog odbijanja da se odreknu rimsko-imperijalne ambicije za dominacijom cijelim svijetom, ili njegovim uništenjem. U oba slučaja riječ je šizoidno-apokaliptičkoj podformi psihopatološke nekrofilije. A prema razotkrivenim aferama pedofilije u katoličkoj crkvi, posve je jasno da su svi ti samostani, opasani tvrdim bedemima, stoljetna legla katostrofalno virulentnog virusa nemorala i protuprirodnosti. Svijet je po Tvorcu različit, i svako razmetanje vlastogramzivim antihumanističkim, ksenofobičnim idejama apriornog i unificirajućeg paternalizma, nema nikakvo uporište u osnovama univerzalnog etičkog kodeksa, svojstvenog svim konfesionalnim komunama, monoteističkim i tzv. paganskim, heretičkim i sl.

Nastavi čitati “ZAŠTO NE ČESTITAM BOŽIĆ”

Tiskovno sporočilo Društva za zaščito ustave in žrtev cerkve, Slovenija

Stolnica kot kraj protestov?

V mnogih državah so potekali protesti proti nasilju finančnega kapitalizma. V New Yorku, Rimu, Torontu, Londonu, Berlinu, Frankfurtu, Madridu in še v več kot 1000 mestih se je zbralo na tisoče ljudi, ki je protestiralo proti finančnemu kapitalizmu. Ta je namreč povzročil hudo gospodarsko krizo, ki je prizadela desetine milijonov ljudi po vsem svetu. Protesti so bili tudi v Sloveniji. V Ljubljani so protestniki preživeli več dni pred borzo. Ob tem se postavi vprašanje, ali je borza res pravi kraj za proteste. Ali je finančni kapitalizem kot takšen glavni krivec krize, oz. ali je osnovni vzrok krize kaj drugega.

Nedaleč proč od borze je ljubljanska stolnica. Cerkev že od vsega začetka podpira delitev ljudi na revne in bogate, delitev na vladajoče in podrejene. To je zanjo neizogibna delitev. Čim več naj bo revnih, čim manj bogatih, je moto katoliške cerkve. Neposlušne podrejene in revne je potrebno kaznovati, če bi zahtevali več, kot jim je določila cerkev. Kaznovanje izvede pravna država kot cerkveni hlapec. Papeška okrožnica Rerum novarum poziva h kaznovanju prevratnikov in k varovanju temeljne družbene ureditve: to je na delitev na revne in bogate, vladajoče in podrejene, moderne sužnje in moderne sužnjelastnike. Kam spada Vatikan?

Vatikan seveda spada med bogate, v samo špico bogatašev, saj je vrednost celotnega cerkvenega premoženja po svetu več 1000 milijard evrov, v Sloveniji pa stotine milijonov, če ne že več kot milijardo evrov. Cerkev je največji zemljiški posestnik zahodnega sveta, v Rimu je skoraj tretjina stavb v njeni lasti, podobno je tudi v mnogih drugih mestih. Katoliška cerkev je tudi največji verski gospodarski koncern na svetu in angažiran na področju nepremičnin, kemije, elektronike, vrednostnih papirjev …, poseduje pa tudi mnoge banke. Cerkev ima v lasti tudi večje število raznih medijev, preko katerih vpliva na javnost.

Kot že navedeno, cerkev od svojega nastanka podpira delitev na revne in bogate, podpira izkoriščanje revnih in prelivanje kapitala od revnih k bogatim. Ta ideologija je skozi stoletja in tisočletja postala del družbene zavesti in tako prežema vse pore družbe. Tudi gospodarsko-finančni sistem. Institucije pravne države temeljijo na izkoriščanju ljudi, živali in narave. Zato ni čudno, da obstaja prepad med revnimi in bogatimi, da se ta celo veča, da število revnih narašča in da prihaja do vedno novih kriz, ki imajo za posledico vedno večjo siromašenje ljudstva. Ali kot pravijo protestniki: 99% je prizadetih. Tako ima tudi sedanja gospodarsko-finančna kriza svoje temelje v cerkveni ideologiji izkoriščanja. Banke, borze … so samo izrastek na cerkveni ideologiji izkoriščanja, ki si izmišljuje vedno nove načine za podjarmljanje ljudi in uničevanje narave.

Zato bi morali protestniki iti pred stolnico in tam protestirati. Še prej pa bi bilo dobro, da bi iz izkoriščevalske cerkve izstopili. Kajti biti v takšni organizaciji pomeni nositi soodgovornost za vse, kar ta stori: torej tudi za njen izkoriščevalski nauk in dejanja v tej smeri, ki vodijo do velikega števila revnih in lačnih ljudi na eni strani in peščice izjemno bogatih oseb s cerkvijo na čelu. Absurdno je protestirati proti izkoriščanju, pa biti član organizacije, ki v samem temelju podpira izkoriščanje.

Čeprav se cerkev v besedah zoperstavlja revščini, pa praktično ne stori ničesar, da bi se ta odpravila. Zakaj? Samo mali delček njenega bogastva bi zadostoval, da bi odpravili lakoto na tem svetu. Pa je vedno več lačnih in revnih, cerkev pa poziva druge, naj pomagajo tem. Če bi se odpravila revščina, bi se odpravila delitev na revne in bogate, kar je za cerkev zelo nevarno, saj ona živi ravno iz teh razlik. Če jih ni, cerkev propade. Zato v ozadju dela vse, da se razlike obdržijo oz. celo povečajo.

Društvo za zaščito ustave in žrtev cerkve:
Zanj Janja Škrjanc, predsednica in
Vlado Began, pooblaščenec društva

__________________________________
Društvo za zaščito ustave in žrtev cerkve
Zaloše 15, 4244 Podnart

Tel.: 041 214 233
TRR: 05100-8011968046
www.zrtve-cerkve.org
info@zrtve-cerkve.org

Il messaggio

Il messaggio della Chiesa cattolica agli elettori croati:

Il Cardinale Bozanić, il 30.ottobre 2011 ha detto Se non operano secondo quello che dicono, non seguiteli!

Alle ultime elezioni parlamentari, tenutesi in Croazia, si è palesato l’interesse, da parte della Chiesa Cattolica, di mantenere vivo e proprio vantaggio economico e la partecipazione alle scelte politiche statali.

La Santa Trinità: Chiesa, politica ( finora era l’HDZ ) e le elezioni costituiscono una divina missione inevitabile la quale suggerisce ai elettori ( tramite le prediche e i messaggi della Confernza episcopale come anche quelle della Iustitia et Pax ) – SI SA – LA CHIESA è l’HDZ.

Ricordiamoci qual era la retorica della Chiesa alle elezioni parlamentari nel 2007 quando il Centro per le famiglie ha stampato  80 mile di coppie del manuale per le elezioni. Quale sarebbe il partito politico che merita di essere votato da parte dei cattolici?

La Chiesa Cattolica ha stampato il manuale, una specie di guida per i cattolici, che potrebbe influire notevolmente sul risultato delle prossime elezioni parlamentari. L’Associazione il Centro per le famiglie che ha i rapporti molto stretti con la Conferenza episcopale croata, quest’ anno ha stampato La Nota dottrinale su alcune questioni che riguardano la partecipazione dei cattolici nella vita politica. Li si trovano le istruzioni che aiutano i Cattolici a conoscere il programma politicho che promuove i valori cristiani.

Dopo grandi conflitti dentro di l’HDZ i circoli ecclesiastici cambiano la retorica. Ma si sta cambiando anche l’ intenzione? Il criminale, l’illegalità insieme con i veri protagonisti del impoverimento della società veranno condannati pubblicamente? Sicuramente, no. Ma perché? La Chiesa rinuncerà al denaro che riceve dallo Stato per i suoi numerosi proggetti? Evidentemente, no.

Che cosa offre la Chiesa cattolica in ricambio ai suoi fedeli? Caritas? Le mense pubbliche per i poveri? Di chi è il denaro con il quale la Chiesa ci fa credere di essere caritatevole? Sono questi i valori cristiani che gli ecclesiastici cercano frequentemente di mostrarci? Il cardinale Bozanić parlando ai politici, dice: Se non operano secondo quello che dicono, non seguiteli!

Evidentemente, Il cardinale Bozanić ha dato un messaggio chiaro a tutti coloro che dicono apertamente una cosa e agiscono nella vita reale proprio all’opposto. Ma colui che pronuncia una cosa simile non dovrebbe inanzitutto guardare sè stesso? In questo caso il messaggio dei funzionari della Chiesa cattolica ha un peso particolare perché è stato rilasciato da un’instituzione che dovrebbe utilizzare lei stessa i principi etici per poterli offrire agli altri. Indubbiamente,la Chiesa e i suoi pastori non li utilizzano.

L’Associazione David

www.david-udruga.hr

 

 

Slučaj kršenja ljudskih prava u Slavonskom Brodu

Kao što vidimo iz izvješća “Odjela za inspekcijske poslove – Pj u Osijeku” nikakvih nepravilnosti nije bilo i “to je samo još jedna pakost jedne djelatnice”. Čudno, sve je više tih pakosnih ljudi koji upozoravaju na kršenje zakona, diskriminaciju kod učenika,  nastavnika i mnogih drugih nepravilnosti. Što nam govore molbe djelatnika i roditelja koji traže od nas  da zaštitimo njihov identitet? Strah! Od čega, koga? Sankcije (ostati bez posla, ugroziti mir svoga djeteta, postati crna ovca u svojoj okolini), nesigurnost u (ne)djelovanju institucija (ne)pravne države. Potpuno razumijemo sve koji se boje otvoreno staviti svoj potpis (mi im i garantiramo anonimnost, zato nam se i obraćaju), jer prijaviti one koji imaju bilo koju funkciju ili vlast znači “ostati bez glave”. U kakvom to društvu živimo i s kakvim (ne)moralnim kršćanskim  vrijednostima, gdje država i crkva ne vide slobodu i prava čovjeka – pojedinca, već podjelu na većinu i manjinu.

Da li šutnja (strah) mnogih koji bi trebali reagirati a ipak to ne čine,  oslobađa odgovornosti za mnoge, naročito veliki broj djece koja su žrtve besćutne ideologije, indoktrinacije i tihe represije. Je li važno misliti samo na sebe i svoje istomišljenike, a ostali neka se snalaze kako znaju?

Nastavi čitati “Slučaj kršenja ljudskih prava u Slavonskom Brodu”

Priopćenje Udruge Protagora o religijskoj diskriminaciji učenika na ekološkom kvizu “Lijepa naša”

U veljači 2011. udruga „Protagora“ potaknuta molbom revoltiranog roditelja, čije je dijete sudjelovalo u natjecanju iz ekologije, na kojem su, između ostalog, učenicima postavljana pitanja – iz vjeronauka, odlučila provjeriti o čemu se radi i poduzeti određene mjere u cilju zaštite djece koja zbog bilo kojeg razloga ne pohađaju katolički vjeronauk. Saznajemo da kviz organiziraju udruga „Lijepa naša“ i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta što je vidljivo i na samoj web-stranici spomenute udruge. Na istoj web- stranici vidljivo je i da „Ekološki kviz „Lijepa naša“ u pisanom i usmenom dijelu obuhvaća 5 zadanih (tematskih) područja. Zadana područja su dio nastavnih sadržaja predmeta: priroda, biologija, kemija, geografija i vjeronauk.“

Nastavi čitati “Priopćenje Udruge Protagora o religijskoj diskriminaciji učenika na ekološkom kvizu “Lijepa naša””

Reagiranje – demant ravnatelja IOŠ Slavonski Brod na pritužbu profesorice

Demant na“ profesoričine izmišljotine“.
Poštovana, udrugo,David.
Konačno sam uspio doći do interneta i pročitati tekst što ste ga objavili na  svojoj web stranici 26.092011.te na mnogim drugim portalima pod nazivom :     Pritužba profesorice   .
Naime,ravnatelj sam Industrijsko-obrtničke škole u Slavonskom Brodu ,a trenutno sam na službenom putu u Njemačkoj.
Moram reagirati na neistine koje vam je moja cijenjena kolegica profesorica iznijela u svezi ponuđenog predavanja mojim dragim profesorima 28.rujna 2011. na temu : „Mladi pred izazovom relativizma i odgoj savijesti“ u našoj susjednoj  Tehničkoj školi u Slavonskom Brodu .Istina je slijedeća:
Na sjednici Nastavničkog vijeća održanoj 22.rujna 2011. Imali smo dogovore oko ogranizacijskih  poslova vezanih za nastavne planove i programe ,nastavne kurikulume i ostale poslove koji nas čekaju oko priprema za proslavu 65.godišnjice naše Škole.
Tijekom sjednice kolegica iz tajništva mi donosi  e-mail koji je poslala kolegica ravnateljica Tehničke škole.
Pod točkom :Pitanja i prijedlozi sam svima prisutnima pročitao tekst pristigle e-pošte sa ponuđenom temom.

Nastavi čitati “Reagiranje – demant ravnatelja IOŠ Slavonski Brod na pritužbu profesorice”

Ekskluzivno: Otvoreno pismo teologa Kardinalu Bozaniću

Joseph Ratzinger: Opasno je nazivati se Svetim Ocem!

Poštovani kardinale Bozaniću!

Kao najodgovorniji za Katoličku  crkvu u Hrvatskoj u svojoj ste propovijedi 15. kolovoza 2011. u Mariji Bistrici ponovno izjavili da je Sveti Otac u zadnje vrijeme od dijela hrvatske javnosti doživio bezobzirne napade i nevjerojatna očitovanja mržnje. Poštovani, ta Vaša tvrdnja ne odgovara istini! Zašto ne?

Jer , u Bibliji, za koju tvrdite da je čista riječ Božja, je zapisano; «9 Ocem ne zovite nikoga na zemlji jer jedan je Otac vaš – onaj na nebesima». Dakle, iz ovoga je jasno da nema sumnje da dio hrvatske javnosti nije očitovao bezobzirne napade i nevjerojatna očitovanja mržnje Svetom Ocu na Nebesima, kako Vi to u propovijedi tvrdite, nego papi Benediktu XVI, Josephu Ratzingeru, koji se neopravdano dozvoljava nazivati „svetim Ocem“,  i to zbog gramzivosti u prisvajanju materijalnih dobara u Dajli koja pripadaju hrvatskom narodu! Stoga nema sumnje da ste u spomenutoj propovijedi hrvatskoj javnosti,  svjesno i usprkos boljeg znanja, izrekli neistinu i time obmanuli tu istu javnost te istovremeno proturječili Isusu, Kristu za kojeg tvrdite da je glava Vaše, Katoličke crkve.

Budući da hrvatska javnost ima pravo na objašnjenje razloga Vašeg očitog izvrtanja biblijskih i Kristovih riječi, odnosno istine, molim Vas da bez oklijevanja objasnite zašto ste to učinili?

Nadalje, dužni ste istoj toj javnosti i odgovor  na pitanje: gdje u Bibliji stoji da je papa, Benedikt XVI, Joseph Ratzinger, „sveti otac“?

Koristim priliku da i samog papu, Benedikta XVI podsjetim na njegove vlastite riječi kojima je prije 40 godina kao profesor teologije i svjetski poznat teolog u Muensteru, hrabro i drsko riječima upozorio tadašnjeg papu Ivana XXIII: «…opasno je sebe kao papu nazivati Svetim Ocem jer takovoga nešto Isus iz Nazareta nije nikada učio»

Stoga ga istodobno pitam: zašto karakterno ne slijedi svoje vlastito uvjerenje ?

Osobno ne razumijem zašto crkvena klerikalna avangarda na čelu s papom Ratzingerom drsko i zlonamjerno zlorabi ime Svetog Oca na Nebesima i Isusa, Krista koji je za istinske vjernike kršćane Istina, Put i Život.

Iz navedenih razloga Vas, gospodine Bozaniću, pozivam da se u budućnosti klonite od takvog ponašanja sve dotle dok ne počnete istinski slijediti Isusa Krista čije ime zlorabite ili, ako to ne želite, da se više ne nazivate kršćaninom, odnosno koristite nazivlje Kristova crkva, nego samo katolikom, odnosno, Katoličkom crkvom kako bi se ljudi mogli odlučiti koga će slijediti.

Nesumnjivo je da javnost sve više primjećuje da  Joseph Ratzinger, kao papa Benedikt XVI te njegovi kardinali, biskupi i svećenici kao ni Vi ne vode Katoličku crkvu putem sljedbe Isusa Krista nego u maglenu dogmatsko-otajstvenu močvaru s namjerom duhovne i materijalne pljačke naroda, kako to ponovo pokazuje i slučaj Dajla. I to sve u ime Isusa, Krista i Boga Oca.

Na Vama je, gospodine Bozaniću da odlučite koga ćete slijediti – Krista, ili papu, koji se, protivno biblijskom savjetu naziva „svetim ocem“ te je time bacio Kristove riječi u vjetar.

Slijedeći Krista, po Njegovom savjetu, možete postati istinski brat među braćom i sestrama, i to samo tako da skinete biskupsko-kardinalsku odjeću te ukrase s glave, vrata i prstiju te zasučete rukave, i započnete jesti svoj kruh kao radnik ili zanatlija po uzoru Isusa iz Nazareta.

S poštovanjem!

Vaš brat u Kristu

Moris Hoblaj

Tiskovno sporočilo Društva za zaščito ustave in žrtev cerkve

Katoliška cerkev in verska svoboda

V prostorih katoliške cerkve so predstavniki katoliške, evangeličanske in srbske pravoslavne cerkve ter islamske skupnosti v RS podpisali skupno izjavo ob 20-letnici samostojnosti slovenske države. V izjavi so navedli, da je naša domovina utemeljena na treh skupnih vrednotah, ki povezujejo slovensko družbo, in sicer na dostojanstvu vsake človekove osebe, družinskem življenju in verski svobodi.
Nesporno je, da so dostojanstvo osebe, družinsko življenje in verska svoboda temelji Republike Slovenije. Vendar pa to niso tudi temelji katoliške cerkve (KC). Njen temelj niso človekove pravice, temveč krvava biblija in kršitve človekovih pravic.
Kje je verska svoboda, če cerkev krsti dojenčke, ki tako brez svojega soglasja postanejo verniki organizacije, za katero zgodovinar Deschner pravi, da na svetu ni organizacije, ki bi bila od antike do sedaj tako obremenjena z zločini, kot rimsko-katoliška cerkev. Prisilno postanejo „last“ cerkve, saj ta trdi, da krščenec ne pripada več sam sebi, temveč tistemu, ki je umrl za ljudi. Kje je verska svoboda, če prisilno včlanjena oseba sploh ne more v celoti izstopiti, saj cerkev teh izstopov ne pozna.

Nastavi čitati “Tiskovno sporočilo Društva za zaščito ustave in žrtev cerkve”

DZS – Popis stanovništva 2011.

DAVID

Udruga građana za zaštitu ljudskih prava

Naslovljeno i dostavljeno na:

DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU

KABINET RAVNATELJA

n/r ravnatelj dr.sc. Ivan Kovač

pom. ravnatelja Maja Pekeč

PREDMET: Odgovor na dopis DZS-a Udruzi David od 26.01.2011.g.

Poštovani,

u srijedu 26.01. održan je javni okrugli stol čiji su sudionici zaključili da odgovor Državnog zavoda za statistiku na upit Udruge David od 24.01.2011.g. nije zadovoljavajući.

Stoga tražimo jednoznačno pojašnjenje po točkama kako slijede:

  1. Na koji način smatrate da je upit o katolicima i drugima u suglasju s Ustavom Republike Hrvatske koji svim građanima RH jamči jednakost, slobodu vjerskog izražavanja i odvojenost crkve od države?
  2. Ako se ne prikuplja podatak o pripadnosti vjerskoj zajednici, zašto je rezultat popisa izražen brojem vjernika po pojedinoj vjerskoj zajednici? Zašto, ako su građani u posljednjem popisu ipak izražavali pripadnost vjerskoj zajednici što govori o neprimjereno postavljenom upitu o vjeri, u novom popisu taj upit nije prilagođen?
  3. Ako je originalnim dokumentom Conference of European Statisticians Recommendations for the 2010 Censuses of Population and Housing (Dodatak2 ovog dokumenta) propisano prikupljanje podataka o religiji (religion), kako je naziv vjera ušao u hrvatski prijevod?

Ako se popisuju podaci o vjeri kao širokom pojmu, zašto je prvi ponuđeni odgovor katolik tj. pripadnost katoličkoj vjeroispovijedi?

  1. U svom dopisu Udruzi David od 26.01.2011. pišete, citiramo: “… postavljanjem samo pitanja o pripadnosti vjerskoj zajednici izgubili bismo broj vjernika koji se ne smatraju pripadnicima niti jedne vjerske zajednice…”.

Nadalje, citiramo: “… Vezano uz agnostike, u Uputama za popisivače stoji: „Iznimno (iako agnosticizam nije vjera), ako osoba odgovori da je agnostik, označava se odgovor „druga“ i tekstom se u predviđene kućice upisuje „agnostik”…”  Znači, adekvatnog odgovora za pojedine građane ipak nema.

Udruga David je u svom dopisu DZS-u od 24.01.2011. navela nekoliko situacija za koje upit o vjeri u Obrascu P-1 nije primjerno postavljen.

Tražimo da DZS preda javnosti na uvid metodologiju obrade podataka – tj. pravilnik po kojem DZS obrađuje podatke. Primjerice, kako se obrađuju odgovori kršćanin, ne idem u crkvu, vjerujem u Boga,… itd. Što na takve odgovore ispitivač upisuje u kućicu i kako se onda u DZS-u ti podaci obrađuju?

Građani RH imaju Ustavom zajamčeno pravo da se njihovi odgovori obrade onako kako su se građani izjasnili. Također imaju pravo na razumljiv, jednoznačan upit, kao i ispravnu obradu danih podataka.

Mišljenja smo da DZS kao državna institucija koja treba služiti isključivo građanima RH, ne može sebi dopustiti da daje nerazumljive upite s pojašnjenjem da, citiramo, “nije istina da se agnostici u Popisu 2011. neće moći izjasniti.”

Nastavi čitati “DZS – Popis stanovništva 2011.”

Bivši visoko rangirani jezuit: romarska Fatima je velika potegavščina Vatikana

Papež Benedikt XVI. bo v okviru obiska na Portugalskem imel tudi sveto mašo pred fatimskim romarskim svetiščem, kjer naj bi se v prejšnjem stoletju prikazovala Jezusova mati. Se je tam res zgodil čudež ali gre za prevaro Vatikana? Bivši, visoko rangirani jezuitski duhovnik Alberto Rivera je brez sence dvoma prepričan, da je Fatima velika potegavščina Vatikana. Rivera je, bolj kot je napredoval po cerkveni hierarhiji jezuitskega reda, zaznal več pokvarjenosti v tej instituciji. Ko je odstopil iz jezuitskega reda, so ga v Vatikanu na različne načine skušali ubiti, ker je imel preveč informacij o prikritih načrtih katoliške cerkve in prikritih zgodovinskih dejstvih o zločinih Vatikana.

Nastavi čitati “Bivši visoko rangirani jezuit: romarska Fatima je velika potegavščina Vatikana”