U današnjem vremenu [1989.] farizeji i pismoznanci, koji se sada nazivaju teolozima, ponašaju se isto tako. Oni tumače knjigu koju nazivaju Biblijom, i koja sadrži dijelove iz vječne istine, prema svojim predodžbama i po svojoj volji. Tko govori protiv njihovih teoloških bajki, taj je za njih – još i danas – u savezu sa Sotonom. I u današnjem vremenu [1989.] posežu za kamenjem i bacaju ga na one koji se trude ispunjavati Božju volju. Oni kleveću, obrću istinu i izvrgavaju ruglu Božju riječ. Oni preziru i diskriminiraju one koji ne slijede njihova pravila isto onako kako su to činili farizeji u Moje vrijeme kao Isusa iz Nazareta.

U današnje vrijeme (1989 g.) sam Krist komentira i objašnjava biblijske tekstove kao i značenja i stvarne događaje Njegovog vremena.

Odlomak iz knjige “Ovo je Moja riječ” – Kristova objava koju svijet ne poznaje

Priredila: Ana Jurić

1. Jednog dana prođe jedan pastir koji je tjerao ovce u obor. A Isus uze na ruke jedno od mlade janjadi i govoreći mu s ljubavlju, pritisne ga na Svoja prsa. I On reče Svojim učenicima:

2. „Ja Sam dobri Pastir i poznajem Svoje ovce i one poznaju Mene. Kao što Otac sviju poznaje Mene, isto tako Ja poznajem Svoje ovce i dajem Svoj život za ovce. A Ja imam još i drugih ovaca koje nisu iz ovog tora; i njih moram također dovesti i one će slušati Moj glas, i bit će jedno stado i jedan Pastir.

3. Ja dajem Svoj život da bih ga ponovno primio. Nitko Mi ga ne uzima, nego ga Ja sam dajem. Imam moć odložiti Svoje tijelo i imam moć ponovno ga uzeti.

4. Ja Sam dobri Pastir; dobri Pastir napasa Svoje stado, On uzima janjad u Svoje ruke i nosi ih na Svojim prsima i vodi blago one koje su skotne. Da, dobri Pastir daje Svoj život za ovce.

5. No najamnik koji nije pastir i komu ovce ne pripadaju kad vidi vuka gdje dolazi, napušta ovce i bježi. A vuk grabi i razgoni ovce. Najamnik bježi; jer je najamnik, te mu nije stalo do ovaca.

6. Ja Sam vrata: Svi koji uđu kroz Mene spasit će se, ulazit će i izlaziti i pašu nalaziti: zli neće doći osim da ukrade, ubije i uništi. Ja Sam došao da one imaju život i budu potpuno zadovoljne.

7. No onaj tko ulazi na vrata, taj je pastir ovaca kojem vratar otvara i ovce slušaju Njegov glas a On doziva Svoje ovce imenom te ih vodi van, i On zna njihov broj.

8. A kad on izvede Svoje ovce, krene pred njima a ovce ga slijede; jer poznaju Njegov glas. Ali za tuđinom neće ići, već će bježati od njega; jer ne poznaju glas tuđina.“

9. Isus im kaza ovu usporedbu, ali oni ne shvatiše o čemu im je On govorio. Tada im Isus još jedanput reče: „Moje ovce slušaju Moj glas, a Ja ih poznajem i one idu za Mnom. Ja im dajem vječni život. A one neće više nikad propasti i nitko ih neće oteti iz Moje ruke.

10. Moj Otac, koji Mi ih dade, veći je od svega i nitko ih ne može oteti iz ruke Oca Mojega. Ja i Moj Otac smo jedno.“

11. Tada Židovi uzeše ponovno kamenje da Ga kamenuju. Isus ih upita: „Učinih vam mnoga dobra djela Mojeg Oca, za koje Me od tih djela kamenujete?“

12. Židovi Mu odgovoriše: „Ne kamenujemo te zbog dobrog djela, nego zbog huljenja Boga a i što se izjednačavaš s Bogom iako si čovjek.“ Isus im odgovori. „Jesam li rekao da Sam jednak Bogu? Ne, ali Ja Sam jedno s Bogom. Nije li u Pismu zapisano: Ja rekoh, vi ste bogovi?“

13. Kad On naziva bogovima one kojima Božja riječ bijaše upućena, a Pismo se ne smije prekršiti, zašto onda govorite Onome kojeg Otac posveti i na svijet posla: ‘Ti huliš Boga’ jer kažem: Ja Sam Sin Božji, i stoga jedno s Ocem svemira.

14. Ako ne činim djela Svojeg Oca onda Mi ne vjerujete; ali ako ih činim, onda ako nećete Meni vjerovati, vjerujte djelima da prepoznate i vjerujete da je Duh velikog Oca u Meni i da Sam Ja u Svojem Ocu.“

15. Zbog toga ponovno su Ga tražili da Ga uhvate, ali im On izmaknu iz ruku i povuče se s onu stranu Jordana na mjesto gdje je Ivan prvo krstio i ondje ostade.

16. I mnogi dođoše k Njemu i rekoše: „Ivan nije činio čuda, ali sve što je Ivan rekao za ovog čovjeka, istinito je. On je prorok koji treba doći.“ I mnogi povjerovaše u Njega. (Pogl. 55, 1-16)

______________________________________________

Ja, Krist, objašnjavam, ispravljam

i produbljujem riječ:

Dobri Pastir poznaje sve Svoje ovce jer su one dio Njega. A ovce koje poznaju glas Pastira idu za Njim.

Glas je dobrog Pastira, Krista, vječni zakon ljubavi. Onaj tko ga poštuje, poznaje zakon ljubavi a time i glas zakona, glas Pastira, Krista.

Kao Isus iz Nazareta dao sam Svoj zemaljski život za sve ljude. Kao Krist Božji predao sam Svoje Božansko naslijeđe da svim ljudima i dušama bude oslonac i put u Očevu kuću.

Budući da u svim dušama i ljudima svijetli Spasiteljska iskra, svjetlosna zraka Moje duhovne baštine, svi će opet naći put k vječnom Ocu. Kad se u duši završi spasenje i kad se duhovno biće vrati u unutarnji hram, tada će ono opet unijeti svjetlosnu zraku, Spasiteljsku iskru, u pratvar, u kojoj se ponovno gradi Moja duhovna baština.

Ovce koje još ne prepoznaju Moj glas i koje svoj spas još traže po pašnjacima svijeta i tako ovise o došaptavanjima sotonskoga nose u sebi isto tako iskru spasenja. I one će se vratiti u Očevu kuću i Spasiteljsku iskru ponovno unijeti u pratvar – kad se budu probudile i obratile pomoću Kristove snage i moći tako što će krenuti putem Unutarnjeg života i svoje pašnjake naći u zakonu života. Tada će čuti Moj glas, zakon, i slijedit će Mene, zakon.

Ja, Krist Božji, pratim svaku ovcu; jer svaka je ovca dio Mene. Ni jedan čovjek ni jedna duša nisu izgubljeni zauvijek.

„Imam moć odložiti Svoje tijelo i imam moć ponovno ga uzeti“ znači: kad dođe vrijeme za čovjeka – Isusa – Krist će odložiti Svoje zemaljsko tijelo i ponovno biti u Svojemu božanskom tijelu. Božansko je tijelo besprijekorno tijelo, koje je bez grijeha. Nakon smrti Svojega zemaljskog tijela živio sam ponovno kao Krist Božji, božansko, besprijekorno tijelo; jer Sam kao Isus ispunio volju Svojeg Oca i bio sam bez grijeha.

Riječi „koje su skotne“ kazuju: koje su ispunjene ispunjavanjem vječnog zakona.

Najamnik je čovjek koji želi ovce prisvojiti ili ih unajmiti ili ih čuvati. Kako god bilo – ovce mu ne pripadaju, on ne može biti pastir. Jedino je Krist istinski Pastir; samo je On put u Očevu kuću – jer On je svjetlo i svjetiljka duše na putu u vječni život.

Tko ne zna put u vječni život, taj ne može ni voditi ovce k Meni, Kristu. Ako tada vuk, sotonsko, provali u stado da bi zavodio i razgonio ovce, tada se najamnik predaje i bježi jer ne zna put u život, zakon života. Međutim, onaj tko poznaje zakon života i ljubavi, jer sam ga Ja, Krist, odveo u nutrinu k Ocu i on živi u zakonu Božjem tako što ga svakodnevno nesebično ispunjava, taj poznaje put tamo jer je već išao njime.

Takva svijetla duša i takav svijetao čovjek postaju putokaz koji Mojim ovcama pokazuje put k Meni, Kristu, i upoznaje ih s dobrim Pastirom, zakonom Božjim, glasom ljubavi. On sam neće biti pastir niti vođa ovaca u Očevu kuću, već samo putokaz koji upućuje na Mene, Krista. On može ovce pratiti do Mene. On je dakle samo pratilac, ali ne i pastir.

Pravo da budu pastiri Mojih ovaca prisvajaju si samo oni koji se postavljaju iznad Mene, Krista, pri čemu vjeruju da sam im za to dao punomoć. Kao što postoji samo jedan Sveti Otac, Otac na Nebu, Stvoritelj života, tako postoji samo jedan Pastir: Krist. Spasitelj svih duša i ljudi. On je jedini put prema srcu Božjem.

Ja, Krist, zakon života, Jesam također i dveri, vrata i vratar koji vodi k vječnom životu. Tko ulazi kroz vrata u Kraljevstvo Božje, taj ulazi kroz Mene u vječni život. Jer nitko ne može doći k Ocu osim preko Mene, Krista Božjeg, Suvladara Nebesa, koji živi u Ocu. Ja, Krist Božji, vodim Svoje ovce natrag u vječni bitak, jer Ja ih sve poznajem zato što Sam ih Spasenjem primio u Sebe.

Ja Sam vrata i vratar i Pastir. Tko Me istinski slijedi, taj poznaje Moj glas.

Ako Me ovce slijede time što ispunjavaju zakon života i ljubavi, tada one razvijaju i dar razlikovanja glasa vječnog zakona od glasa tuđina koji ih vabi i želi zavesti mamljenjem. Zli ne može više zavesti Moje ovce jer ga one prepoznaju. On se doduše šulja i želio bi ih vrbovati slatkim, medenim glasom – ali one ostvaruju i ispunjavaju zakon ljubavi. Tako su One sigurne u Meni.

Dakle, onaj tko ostvaruje i ispunjava Božje zakone, taj čuje Moj glas i preko Mene, Krista, postat će i sam glasom zakona. Jer Ja vodim ovce u vječni zakon. I čim one postanu zakonom, one su glas zakona, života i ljubavi. Tada slušanje Mojeg glasa nije više potrebno: one su postale Mojim glasom.

Tko se sam ne poznaje, taj baca kamenje na svoje bližnje. Mnogi Me Židovi nisu prepoznali, Krista Božjeg u Isusu, jer nisu poznavali sebe. Budući da oni sami nisu znali tko su, imali su bezbroj isprika za svoje posrtaje, koje sam im pokazivao u zrcalu njihova vlastitog mišljenja i postupanja. Težili su samo za svojom tjelesnom srećom i svojim zemaljskim ugledom. Budući da su samo sebe imali na umu, tumačili su Božji zakon onako kako im je izgledalo ispravno.

U današnjem vremenu [1989.] farizeji i pismoznanci, koji se sada nazivaju teolozima, ponašaju se isto tako. Oni tumače knjigu koju nazivaju Biblijom, i koja sadrži dijelove iz vječne istine, prema svojim predodžbama i po svojoj volji. Tko govori protiv njihovih teoloških bajki, taj je za njih – još i danas – u savezu sa Sotonom. I u današnjem vremenu [1989.] posežu za kamenjem i bacaju ga na one koji se trude ispunjavati Božju volju. Oni kleveću, obrću istinu i izvrgavaju ruglu Božju riječ. Oni preziru i diskriminiraju one koji ne slijede njihova pravila isto onako kako su to činili farizeji u Moje vrijeme kao Isusa iz Nazareta.

Spoznajte: riječ Božja ne može nikada teći kroz usta grješnika. Onaj tko nije kanal ljubavi, taj je kanal zla. Tko je kanal ljubavi tako što je za svojega bližnjeg, a ne protiv njega, taj čuje glas ljubavi. Tko je međutim protiv svojega bližnjeg, taj je za zlo, taj čuje glas zla, mnogostrana došaptavanja tame; ona zlorabi čak i Moje ime: Krist.

Mnogi govore o evanđeljima, a ne drže se istine u njima. Oni čak uzimaju tekstove svojih evanđelja za podlogu iz koje izvode svoje vlastite propise. Institucije Crkve te su koje prave propise – to međutim nije Bog.

Pioniri Novog doba moraju se dakle hrvati sa sličnim sotonskim metodama kao Ja kao Isus iz Nazareta. Tako se ponovno obistinjuje Moja riječ: progonili su Mene, tako će i vas progoniti. Tko ne priča samo o Bogu, nego se trudi činiti Božju volju, taj će trpjeti progon jer je trn u oku protivniku.

Dok čovjek živi u močvari svojega ljudskog ja, on vidi samo močvaru, a ne gleda svjetlo iza materije. Stoga mnogi ljudi ne poznaju djela Gospodina. Oni vide samo svoju vlastitu močvaru, i stoga su mišljenja da svi moraju gacati u istoj močvari ljudskog ja. Pritom istina ne biva spoznata i djelo Božje, istina, biva prezrena. Tko se sam ne poštuje kao biće iz Boga, taj prezire sebe i prezire svoje bližnje. No tko ispunjava Božju volju, taj poštuje svoj život jer je on od Boga. On živi svjesno u Ocu, a Otac živi i djeluje kroz njega.

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

Spajanje na %s