Demonski plan: upravljivi čovjek koji ne poznaje više sebe

Mnogi znanstvenici koji se bave s nasljednim osobinama ljudi kažu da su one veoma loše, da se moraju poboljšati.

Ova izjava je točna. Genmaterijal je degeneriran zato što su mnogi ljudi tako griješili da su , rečeno ljudskim riječima, loši a time i njihove čestice gena.

Provede li se znanstvena predodžba da se pomoću manipulacije gena svijet može promijeniti poboljšanjem gen – materijala čovjeka, životinja i biljaka, tad će posljedica toga biti da će se s vremenom pojaviti posve druge vrste ljudi, životinja i biljaka.

Carstva prirode kojima pripada i čovječanstvo, svako ljudsko tijelo, imaju prirodno pravedan red osim ako se s njim ne manipulira. Tko narušava taj prirodni red materije i svakog pojedinog čovjeka, zahvaća u zbivanje stvaranja i postaje pomagačem demona.

Budući da su demoni protiv Zakona Božjeg, protiv Njegovog reda, oni nastoje stvarati nered u čitavom svijetu i u svakom čovjeku. Knez ovoga svijeta želio bi s v o j e stvaranje. Stoga on nalaže svojim pomagačima da “poboljšaju” materijalno stvaranje koje se izgradilo po postojećem kozmičkom planu reda, što znači, da ga oblikuju po njegovom planu.

Demon ne prepušta na milost i nemilost svoje prave namjere onima koji trebaju provesti ono što je on planirao. Ne prepoznajući pravi uzrok* on nalaže svojim pomagačima, svojim podčinjenima da poprave ono što je čitavo čovječanstvo, uključivo i prirodne znanosti tijekom stoljeća učinilo prirodi. To mnogima izgleda utemeljeno i pametno; oni misle da je to dobra, zaslužna zadaća – osobito zato što je savjest mnogih otupjela neostvarivanjem božanskih zakona i prevlašću intelekta.

Mnogim je znanstvenicima sad želja provesti ono što su ljudi mnogih generacija istraživali i isprobavali: manipulacija gena, da bi se iznova oblikovale oštećene nasljedne osobine čovječanstva i carstava prirode.

Budući da su se ljudi najmanje bavili zakonom sjetve i žetve, oni ne znaju da je sada došlo vrijeme žetve za čovječanstvo. Oni ne znaju da je oštećenje vlastitog tijela, oštećenje nasljednih osobina kao i oštećenje carstava prirode, atmosfere, uglavnom čitavog planeta Zemlja, žetva onoga što je posijalo cijelo čovječanstvo.

Žetvu mora snositi svaki pojedinac, dakle napokon cjelokupno čovječanstvo. Svejedno što pokazuju pronalasci, svejedno što demon ulaže da bi manipulacijom spasio ono što mu se čini mogućim spasiti – čovječanstvo u tome neće uspjeti.

Iako propast ovoga svijeta jasno izlazi na vidjelo, knez ovoga svijeta još uvijek je zasljepljen i vjeruje da može ciljanom manipulacijom diljem svijeta načiniti novo stvaranje, svoje sotonsko stvaranje. Tko se upusti u taj sotonski kružni tok tako što zahvaća u postojeće zakone prirode, taj je pomagač demona.

Bog, Vječni, po smislu reče: “Načinit ću sve novo, novo Nebo i novu Zemlju.” To znači, Bog obnavlja Svoj vječni red, Svoje vječno stvaranje Bitka. Budući da ljudi najmanje ispunjuju Božje zakone, njihov je pogled zamućen za istinu. Oni vjeruju da znanstvenici mogu biti spasitelji Zemlje,jer ovi obmanjuju čovječanstvo, da mogu ukloniti bolesti na primjer gen – terapijom i stvoriti novu atmosferu, nove životinje i novu prirodu – ne napokon i novog čovjeka.

No iz bijeloga postat će crno, jer je kauzalni kompjutor ispunjen negativnom energijom, budući da je pozitivna energija u velikoj mjeripotrošena. Sad za sve što živi na Zemlji vrijedi: Umri – ili budi. Velik dio čovječanstva s opterećenim fizičkim nasljednim osobinama ne može više egzistirati. Niti s manipulacijom gena ovo čovječanstvo ne može se više sačuvati.

Bog je životna energija. Tko je zloupotrebom u velikoj mjeri potrošio tu od Njega posuđenu Božju energiju, taj više ne posjeduje snagu da može živjeti kao čovjek. Tijela oslabljena bolešću i dugotrajnom boležljivošću soštećenim nasljednim materijalom sve će više i više umirati.

No ono što knez ovoga svijeta još može je prerasporediti negativnu energiju, to jest, uzeti je jednom čovjeku ili grupi ljudi i dovesti je nekomdrugom ili drugoj grupi ljudi. Ovaj demonski postupak, domišljen do zadnjeg detalja, da bi se iskoristila i zadnja mogućnost u ovome svijetu, moguć je samo jedno duže vrijeme – tako dugo dok je demon u stanju preraspoređivati negativnu energiju.

Manipulacijom gena čovjeku neće biti samo usađeni tuđi programi nego će tijekom vremena u njemu biti isključena razina osjećaja. Posljedica je da će se s njime moći manipulirati i istodobno upravljati.

Budući da je tako bitno, bit će još jednom objašnjena dalekosežna posljedica za čovjeka.

Ne dospijeva li čovjek više do svoje čuvstvene razine, tad on ne može više prepoznati ni uzroke koje je sam stvorio, niti ih može više očistiti, da bi ponovno dospio svom duhovnom naslijeđu. Nedostajućim korakom čišćenja duša i čovjek još dugo vremena neće naći put do Božje svijesti odakle je jednom izašlo čisto biće.

Posao manipulacije je konstruirati čovjeka kojeg se može upravljati, koji više ne poznaje slobodnu volju i stoga je više ne posjeduje, budući da se s njim upravlja i da on više nema pristupa u svoj svijet čuvstava. Jer samo preko svijeta čuvstava dnevna energija može dospjeti do čovjeka i uvijek iznova opominjati ga na obrat. Preko svijeta čuvstava dolaze i Božji impulsi koji dodiruju čovjeka kako bi ga Bog mogao voditi.

Ako je svijet čuvstava isključen tada se čovjekom može upravljati preko telepatije. Ta upravljanja izlaze iz Božjeg protivnika – jer je on usadio tuđe programe u ljude, na koje on sada djeluje i čovjeka drži onako kako jenaumio da bi načinio sotonsku Zemlju i sotonsko Nebo.

Ovaj plan demona može se ostvariti samo ako demoni i njihovi pomagači vrše utjecaj nanasljedne osobine čovjeka i ako mogu koristiti čovjeka poput kutije s kockama za slaganje u koju oni umeću najrazličitije programe – programe manipuliranih životinja, manipuliranih biljaka i manipuliranih ljudi.

Tako se može od dobrog čovjeka napraviti zločestog čovjeka, od plemenitog čovjeka, neplemenitog, od normalnog čovjeka, nenormalnog, koji na primjer carstva prirode oskvrnjuje, iskorištava i uništava da bi stvorio manipulirani život, i koji je protiv svih ljudi. To je tada robot koji od demona prima impulse jedan za drugim i po njima postupa.

Čestice gena – ne samo u hrani nego i u zraku i u vodi

U odgovarajućoj stručnoj literaturi čitamo kako se, na primjer, manipuliraju krave, tako da se proizvodnja mlijeka umnogome povećava. Postoje mnogi slični primjeri po kojima se prepoznaje da životinje manipulacijom gube svoju ćud. To se isto može dogoditi s čovjekom ako se manipuliraju nasljedne osobine. Radi se o tome koje će čestice (elementi) gena, dakle informacije, biti usađeni u čovjeka.

Mnogi prirodni proizvodi su već manipulirani. Čestice gena nalaze se i u zraku i u vodi. Primi li čovjek takve dijelove gena i ima li iste ili slične programe kao one sadržane u česticama gena, tad se oni mogu ustaliti u njegovim stanicama i odgovarajuće odašiljati. Činjenica da se to upravo događa, pokazuje da je posve moguće, ljude sasvim postupno preprogramirati i vremenom ih oblikovati suprotno njihovoj naravi.

Tuđi programi koji čovjeka čine otuđenim (od svoje naravi) su negativni programi koje čovjek daljnjim griješenjem nadograđuje. To znači da jedna duša prema okolnostima, mora eonima otplaćivati dok ponovno ne pronađe svoje duhovno naslijeđe, svoj istinski život, jer je razina čuvstava u čovjeku toliko blokirana da energetski tok Duha Božjeg samo još minimalno može utjecati u dušu i u tijelo.

Isto tako i povećana proizvodnja mesa je područje gen – tehnologa. Velika potreba za mesom može se upravo samo tako namiriti da se sve više životinja umjetno stvara. Manipulacijom gena ili tehnikom gena proizvedenim medikamentima one dostižu dvostruku težinu mesa s malim udjelom masnoće od prirodno odraslih životinja. I kvaliteta mesa biva promijenjena specijalnim elementima gena tako da preko ishrane mesom ljudi uzimaju velike količine čestica (ulomaka) gena.

Čitava beskonačnost se sastoji od moćne komunikacijske mreže poradi principa odašiljanja i primanja. Mnoge životinje bivaju zahvatima u njihov život neizrecivo mučene. Muke stvaraju rezonancije, dakle titraje u njima, jer i životinje osjećaju. Ti osjećaji puni patnje i muke ulaze u njihove gene. Meso s tim odgovarajuće programiranim genima jede čovjek. Ustali li se jedna čestica gena u tjelesnu stanicu čovjeka, tad će taj gen – program životinje postati programom čovjeka. To znači da čovjek, uzimanjem programa tih mučenih životinja odgovarajuće mijenja svoje biće. Kasnije to bi moglo imati za posljedicu da čovjek sve više nalikuje životinji ilipokazivati obilježja jedne vrste mješanca između životinje i čovjeka.

Faktor demonskog “novog svjetskog poretka”: Stvaranje čovjeka bez duše preraspoređivanjem (preraspodjelom) negativne energije

Tehnika gena je praktički krunidba utjecaja na ljudsko tijelo. Tko već nosi krunu ljudskog Ja, njemu se ne može preko nje postaviti još jedna kruna. Zbog toga uskoro će se polomiti zupci krune i čitava struktura svijeta ljudskog Ja će propasti. Jer čovječanstvo nije ugroženo samo manipulacijom gena već i trovanjem okoline i radioaktivnošću. Sve u svemu može se reći: Čaša je puna.

Bog, vječni zakon, je veza, poput božanske komunikacije – ne razdvajanje. Protivnik međutim želi razdvajanje. Vječni zakon glasi: Poveži i budi. Demonski princip kaže: Razdvoj, veži i vladaj.

Bog je jedinstvo a u jedinstvu Božjem je zajednica. Zajedništvo znači: Jedan je za druge. U demonskom to znači: Jedan je protiv drugih.

Čim je razina čuvstava ljudi blokirana, čovjek nema više pristupa samome sebi niti svom bližnjem. On je ravnodušan prema ljudima oko sebe. On se ne obazire na njih a oni na njega. Programirani i manipulirani ljudi nemaju više čuvstva niti za svoje bližnje niti za prirodu. Tako želi demon: Razdvoji, veži i vladaj.

Tim manipulacijama čovjek postaje pristašom i istodobno vojnikom demona, koji obara sve što mu se ispriječi na putu.

Plan demona čak predviđa stvoriti čovjeka bez duše koji mora živjeti samo još s negativnom energijom, koja biva preoteta jednom dijelu čovječanstva i dana drugom dijelu ljudi – bezdušnim ljudima.

Dogodi li se ovo, to bi učinilo da izumru čitavi ogranci stanovništva jer im se oduzima negativna energija koja se više ne može izravnati pozitivnom energijom budući da se manipulirani ljudi rijetko sjete Boga.

Primjer za ovo izdavanje pokazuje već pogled na ovaj svijet: Siromašni u trećem svijetu umiru od gladi a bogati žive u izobilju. Čitav svijet se treba preurediti takozvanim novim svjetskim poretkom. Misaonom obrascu novoga svjetskog poretka pripada i priroda koja odgovara mišljenju manipuliranih gena.

Tko daje ljudima pravo da manipuliraju s nasljednim osobinama životinja? Tko daje ljudima pravo da oskvrnjuju i mijenjaju prirodu? Pravo si uzima samo onaj tko sebe stavlja iznad Boga.

Kako životinje tako i biljna carstva pripadaju Božjem stvaranju. Oni trebaju biti jedno s nama ljudima. Čovjeku je zapovjeđeno ne ubijati. To vrijedi i u odnosu na životinje – i u odnosu na biljke ukoliko svijet biljaka ne služi kao hrana ili za (proizvodnju) izradu dobara potrebnih za život. Čovjek nema pravo ubijati i manipulirati. Tko se ogriješi o životinje i biljke postupa po demonskoj želji: Ubij sve, manipuliraj sve, tako da niti ljudi niti životinje ne osjećaju božansko. -Je li to novi svjetski poredak?

Adam i Eva ispali su iz raja jer su htjeli biti veći od samog Boga. Tako će prije ili kasnije i demoni i njihovi pomagači pasti u svoj vlastiti mlin koji su sami napravili po principu “Što siješ to ćeš žeti.”

Čaša je puna

Boga se ne može pobijediti. Sad je čaša puna. Može samo još doći do stanja gubljenja ravnoteže Zemlje, jer ono što je jednom pokrenuto ogrešenjem čovječanstva ne da se opet zadržati.

Bog reče: “Načinit ću sve novo.” Tome možemo vjerovati. Bog, vječni Duh stvaranja, sasvim postupno uzima natrag životnu snagu prirode. Mi vidimo i čujemo da svakog dana izumiru mnoge životinjske vrste i biljne grupe a širom svijeta sve više ljudi premine i umre. Tu više ne pomaže ni manipulacija gena.

Iako se danas čovječanstvo eksplozivno povećava ipak je ta slika dugoročno varljiva, jer Makrokozmos razina čistilišta je taj koji još mnoge duše vodi u utjelovljenje, da bi one kao ljudi u svom kratkom zemaljskom opstanku mogle ponešto prepoznati i očistiti ili otplatiti, što bi za njih kao duše u razinama čišćenja bilo trajalo eonima.

Mi ljudi stvorili smo svoje uzroke i moramo zbog njih trpjeti. No životinje se nisu ogriješile o Zakon Božji pa stoga nisu ni stvorile uzroke. Samo brutalnost ljudskog Ja zadire u njihov život i time stvara nove uzroke – opterećenje ljudi.

Promatramo li životinje, tad ćemo osjetiti da je mnogima od njih veoma loše, da je čitav njihov život patnja. Isus iz Nazareta po smislu je rekao: “Što učinite i najmanjem od Mojih to ste Meni učinili.” Životinje su naši subližnji. To što njima zadajemo zadajemo sebi. Vjerujemo li ovoj Isusovoj izjavi tad slutimo gdje će jednom biti duše mnogih ljudi, jer kako drvo padne, tako ostane ležati.

Ovaj današnji svijet s njegovim grozotama je zadnje opiranje demona. Oni još uvijek teže za vlašću na ovoj Zemlji a preko nje nad čitavim univerzumom, i nad Bogom.

Pogledamo li povijest čovječanstva tad uviđamo da su se sva tehnička i znanstvena dostignuća razbila o Božji zakon i razbijat će se, uključivo i pripremu atomskih sirovina, manipulaciju gena i ostala područja medicine. Istjecanjem uzroka čime svi ljudi dolaze u posljedice – a time sve više i više i demoni, jer se njihova vlast nad ovim materijalističkim svijetom primiče kraju – mogla bi ta znanstvena djela biti zadnji pad (slučaj, događaj) demona. Ovo daljnje opiranje protiv Boga zahvatom u nasljedne osobine čovjeka ne može donijeti vlast nad Bogom već samo propast ovoga svijeta.

__________________________________________________

Odlomak iz knjige: NJEGOVO OKO – Božje knjigovodstvo – Mikrokozmos u makrokozmosu

Dano preko Gabriele, proročice i izaslanice Božje za današnje vrijeme

Pripremila: Ana Jurić

Knjiga se može naručiti:

Telefon: 098/9425-777

E-Mail: info@naklada-gabriele.com

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

Spajanje na %s