Devet razloga zašto se Katolička crkva ne bi trebala više zvati «kršćanskom»!

U katoličkom katekizmu stoji; „Crkva koju je Isus Krist ustanovio na ovom svijetu u punini postoji samo u Katoličkoj crkvi“ koju vodi Papa “sv.otac“, „njegova svetost“, odnosno, Pontifex maximus (titula rimskog poganskog vrhovnog svećenika), sa svojim kardinalima, biskupima i svećenstvom. Isus iz Nazareta živio je i djelovao u Izraelu a za vrijeme njegovog djelovanja pratilo ga je uvijek uz stopu svećenstvo onoga vremena s ciljem da klevetom osujete Njegovo javno propovijedanje čiste božje riječi. U Bibliji stoji i to da je Isus u više navrata prozivao jasnim i nedvosmislenim riječima svećenstvo tadašnjeg vremena zbog njihove vjere i djelovanja u čast boga odozdo. Jednom prilikom kada su Ga slijedili i klevetali pred narodom kako služi đavlu, obratio im se direktnim i nedvosmislenim riječima; „Vaš otac je otac odozdo, koji je ubojica i lažac od samog početka“. Nakon ovakvih riječi tadašnjem svećenstvu, tko danas može još razumjeti da bi taj isti Isus u svojoj crkvi postavio onakovo svećenstvo kakvo je ono danas a koje se po ničemu ne razlikuje od tadašnjeg!? No ipak to svećenstvo danas postoji i tvrdi za sebe i svoju Crkvu da ih je postavio Isus Krist. Uz malo analitičke sposobnosti i zdravog razuma trebalo bi biti jasno da bi taj isti Isus današnjem svećenstvu postavio pitanje: „Što ste to učinili od Mojeg djela i učenja?“

Predočimo si stoga; Isus je ponovo na zemlji kao nekada u Izraelu. Onaj Isus za kojega znamo da je bio mirotvorac i pacifist i koji se jasnim i nedvosmislenim riječima suprotstavio tadašnjem svećenstvu! Onaj Isus čiji se nauk temelji na Deset zapovjedi božjih i na Njegovom Govoru na Gori. Njegove bi riječi svećenstvu Katoličke crkve, u Vatikanu i u Hrvatskoj, zasigurno bile sljedeće:

Vatikan – je najveći ratni huškač i to u Moje ime

Ja kao Isus, Krist naučavao sam ljubav prema neprijatelju i nenasilju riječima: «Tko se mača laća, od mača će i poginuti».

Papa u Rimu je međutim kao apsolutni monarh crkvene države često i sam vodio ratove i sudjelovao u građanskim ratovima. Pape su stalno započinjali ratove i pomagali ih, čak huškali čitave narode jedne protiv drugih. Vatikan je u 17. stoljeću potpalio 30-godišnji rat u Njemačkoj, a 1914. vatikanski izaslanik u Beču nahuškao je Habsburgovce protiv Srba što je za posljedicu izazvalo prvi svjetski rat. Neposredno prije drugoga svjetskog rata Papa Pio XII dao je do znanja Hitleru da će se «suzdržati od svakog proklinjanja Njemačke ako se zarati s Poljskom.» (Deschner, Ein Jahrhundert Heilsgeschichte, /Stoljeće spasa/, svezak 2, str. 41)

Katolički vojni svećenici na obje strane fronta slali su vojnike u borbu s «Božjim blagoslovom». Vatikan je podupirao sve fašističke i desno orijentirane diktatore u Europi i Latinskoj Americi. Katolički kardinal Frings je nakon Drugoga svjetskog rata kao prvi zahtijevao ponovno naoružavanje Savezne Republike Njemačke.

Sudjelovanje katoličkih svećenika bilo je presudno u genocidu hrvatskih fašista nad pravoslavnim Srbima 1941. – 1943., u krvavim čistkama u Argentini 1976. – 1983. i u genocidu Hutua nad Tucima u Ruandi 1994.

Vodeći Jezuiti opravdavali su čak atomsko naoružanje i time su s odobravanjem tolerirali uništenje čitavih naroda.

Papa Ivan Pavao II. je za vrijeme Zaljevskog rata 1991. rekao: «Mi nismo pacifisti». A 1995. pozvao je na «pravedan rat» u Bosni. Papa Ratzinger je kao kardinal, nekoliko mjeseci prije nego je izabran, odbacio pacifizam kao «nekršćanski». Dakle, odbacio je srž naučavanja – miroljubivost i nenasilje, odnosno ljubavi prema Bogu i bližnjemu – Isusa Krista!

Vatikan sve do danas u svom katekizmu opravdava  smrtnu kaznu, njeguje netoleranciju umjesto ljubavi prema bližnjem i ne potpisuje povelju Ujedinjenih naroda o ljudskim pravima.

Ja kao Isus Krist pozivao sam sve ljude na bratstvo i poštovanje slobodne volje kod svakog čovjeka.  

Crkva je međutim stalno krvavo progonila one koji drugačije misle. Od markionita preko katara i bogumila sve do valdenza i baptista, ona je iskorijenila sve pokrete koji su se nadovezivali na prvobitno kršćanstvo. Svojim huškačkim parolama ona je odgovorna za pogrome Židova, uvela je inkviziciju i raspirila vjerovanje u vještice. Ona je ognjem i mačem širila crkveni nauk i time na savjesti ima genocid nad Indijancima i pljačku čitavog kontinenta.

Bogatstvo crkve je krvarina

Ja kao Isus živio sam jednostavno i poučavao da čovjek ne treba «skupljati blago koje nagrizaju moljci i hrđa».

Crkva je međutim tijekom mnogih stoljeća nagomilala neizmjerno bogatstvo tako što je u Moje ime pljačkala stanovništvo, nesmiljeno utjerivala crkvenu desetinu, bogatila se na žrtvama inkvizicije i spaljivanju vještica, krivotvorila darovne testamente, bespravno grabila tuđa nasljedstva i sebi osiguravala oslobođenje od poreza i subvencije koje su u mnogim zemljama do danas obavezne iako su protuustavne. Ono «dobro» što crkva čini u svijetu, ona ne financira svojim golemim imetkom, nego dodatnim iznuđenim darovima vjernika i državnim subvencijama. Te subvencije npr. u Hrvatskoj iznose – ne uračunavajući državne subvencije prema protuustavnim, tj. protunarodnim vatikaanskim ugovorima – za javne socijalne ustanove – na stotine milijuna kuna godišnje, pri tome ne računajuči neposredne subvencije i oslobađanje od raznovrsnih poreza i plaće biskupa, svećenstva i vjeroučitelja koje plaća država.

Papa i Katolička crkva – svojim su dogmatskim učenjem navjestitelji nepostojećeg pakla i vječnog prokletstva koji kod Boga ljubavi ne postoje – to je duševno nasilje

Ja kao Isus Krist naučavao sam Boga ljubavi koji podjednako ljubi svu svoju djecu i poduzima sve da ih ponovo ima kod Sebe. Ja nisam naučavao vječni pakao i prokletstvo – za one koji nisu poslušni ili pripadnici Katoličke crkve. Nisam naučavao niti krštenje dojenčadi, nego sam rekao: «Prvo poučite, a onda krstite.»

Crkva je međutim uvela prisilno krštenje dojenčadi i prakticira ga do danas. Dojenče se nema mogućnost braniti od tog duševnog nasilja. To je protiv Mojeg učenja, to je manipulacija i duševno ograničavanje bespomoćne djece uz pomoć njihovih roditelja po nalogu crkve.

No to nije sve: Crkva sve do danas širi pogansku predodžbu Boga koji kažnjava vječnim prokletstvom, sve ljude koji ne prihvaćaju jaram katoličke svećeničke kaste. Ovom dogmatskom doktrinom ona sve do danas tjera strah u dušu i tijelo bezbrojnim ljudima i time potkopava njihovo duševno zdravlje i otuđuje ih od Boga. Posljedica je da iz svih tih duševnih opterećenja što ih crkva nameće ljudima, nastaju mnoge duševne bolesti, među ostalima i takozvane ekleziogene neuroze.  

Kompleks krivnje – ne potčiniti se crkvi –proizvod je svećenstva kojeg uživa otac odozdo – za koje je Isus rekao; „Vaš otac je otac odozdo, koji je ubojica i lažac od samog početka“

Crkva ljudima svojim nasilnim nekršćanskim učenjem, prijeteći im vječnim prokletstvom u slučaju neposlušnosti prema njoj nameće goleme komplekse krivnje. No u slučaju pokajanja i povratka s opterećenom savjesti nudi im oprost grijeha preko svojih svećenika iako zna da to oni uopće ne mogu učiniti, jer u Bibliji je zapisano; ljudi trebaju međusobno oprostiti svoje grijehe – tome primjerno stoji i u Očenašu;  «… kao što i mi opraštamo svojim dužnicima». Isus nikada nije slao ljude na neku ispovijed svećenstvu niti ih je on sam ispovjedio nego im je smisleno rekao; …ako imaš što god protiv svojeg brata idi i pomiri se s njime i onda dođi i prinesi molitvu Ocu-svome Bogu.

No usprkos ovog znanja Crkva širi psihozu: «Svi ste vi grešnici i dospjeti ćete u pakao osim ako se ne podčinite našim ritualima i ceremonijama» To je duševna ucjena. Kada bi to činila država ili neka udruga, tada bi se odmah interveniralo i reklo: To je duševni teror. Pitanje, zašto država ne poduzima ništa iako zna da je po ustavnosti to dužna?

Također negativan stav Crkve prema spolnosti dovodi do znatnih problema u društvu, prije svega kod svećenika. Prisilni celibat nije zasnovan na Bibliji, dakle on je čisto crkvena tradicija i k tome neprirodno stanje i izraz negativnog stava crkve prema spolnosti. Često ovaj negativni stav ide skupa s pedofilijom koja rezultira s užasnim seksualnim zločinima nad djecom o kojima u zadnje vrijeme slušamo na pretek.

Djeca i mladi postaju robovi svećenika-pedofila zbog Papinog prikrivanja seksualnih zločina svojeg klera.

Unatoč svim uvjeravanjima i lijepim obećanjima Pape Franje u javnosti, seksualnim zločinima u redovima svećenika se još uvijek nigdje ne pristupa po ustavnom zakonodavstvu u državama gdje su političari produžena ruka Vatikana i domaćeg klera. Zbog toga djeca i mladi i nadalje postaju robovi svećenika pedofila. Desetljećima su svećenike pedofile prikrivali i premještali iz župe u župu. I to je također grijeh protiv učenja kršćanstva i Svetog Duha, jer oni ne samo što mlade ljude ostavljaju duševno traumatizirane i psihički uništene, već ih također otuđuju od Boga. Bezbroj djece koja su u domovima katoličkih ustanova bila zlostavljana i prinuđena na prisilan rad, do danas nije dobilo javno zadovoljštinu i odštetu.

Lažni «Sveti otac» u Rimu

Ja kao Isus bio sam jednostavan, skroman čovjek od naroda koji je u svemu iskazivao čast Bogu.

Katolička crkva, koja se lažno naziva Mojom crkvom, njezino svećenstvo se u sva vremena okruživalo u Moje ime sa svom raskoši koja se samo može zamisliti, a za koju je narod morao krvariti. Svećenstvo njeguje kult osobe i daje se štovati kao npr.«Sveti Otac», iako zna da je Isus rekao: «Ne dopustite da vas nazivaju učiteljem ili Ocem, jer «Samo je jedan svet, vaš Otac nebeski». Svima je znano da se tom Ocu u Očenašu obraćamo jednostavno kao «Ocu», Njegovim navodnim zastupnicima na Zemlji trebamo se međutim obraćati s «Vaša svetosti» ili „sveti oče“ ili ekscelencijo i eminencijo, preuzvišeni, prečasni i velečasni. Dobiva se dojam da npr. Papa koji se dopušta nazivati također i titulom vrhovnog poganskog svećenika „Pontifex maximum“ i koji je obučen u gotovo iste raskošne poganske odore kao i on, javnosti sugerira; ja sam veći od Boga?

Isus nije osnovao svećeničku kastu, naprotiv, On ju je tretirao kao vidljivog neprijatelja svih proroka i Isusa Krista – to jest kao vidljivog protivnika žive božje riječi na zemlji

Ja kao Isus nisam postavio Papu, kardinale, biskupe i svećenike niti sam osnovao njihovu Crkvu. Ja sam ljudima približio unutarnju religiju srca jer: «Kraljevstvo Božje je neposredno u vama!»

Crkva je međutim od pozitivnih klica ranog kršćanstva napravila puku suprotnost onoga što je Isus htio: hijerarhijski izgrađenu svećeničku crkvu s ritualima, posudama, odorama i običajima koji svi, dokazano, potječu iz poganstva. Crkva je vezala i vezuje ljude na izvanjske poganske rituale kao štovanje svetaca, hodočašća, ritualna misna slavlja, posvećenu vodu, ceremonije sakramenata i time ih drži zarobljenima u površnoj religiji iako je u katoličkoj Bibliji zapisano, među ostalim, slijedeće;

U svoje vrijeme održa Isus besjedu narodu i svojim učenicima te im reče: Na Mojsijevu stolicu zasjeli su pismoznanci i farizeji. …Oni vežu teška bremena koja se jedva mogu nositi te ih stavljaju ljudima na pleća, a sami ih neće ni prstom pokrenuti. Sve što čine, čine zato da ih ljudi vide. …Vole pročelje na gozbama, prva mjesta u sinagogama, pozdrave na javnim mjestima i da ih ljudi nazivaju «rabbi» (učitelj). … Jao vama, pismoznanci i farizeji, licemjeri jedni, koji pred ljudima zatvarate vrata kraljevstva nebeskoga: vi sami ne ulazite u njega, niti dopuštate da uđu oni koji bi htjeli!.. Jao vama, pismoznanci i farizeji, licemjeri jedni, koji obilazite more i kopno da učinite jednoga istovjernikom, a kad to postane, učinite ga sinom paklenim dvaput gorim od sebe!… Slijepe vođe! Vi cijedite komarca a devu proždirete….Jao vama, pismoznanci i farizeji, licemjeri jedni, koji ste slični okrečenim grobovima što se izvana pričinjaju lijepi, a iznutra su puni mrtvačkih kostiju i svakog truleža! Tako se i vi izvana činite ljudima pravedni, a iznutra ste puni licemjerja i nepravednosti….Guje i zmijski porodi! Kako ćete izbjeći osudu paklenu?…Ja zato šaljem među vas proroke, mudrace i književnike, od kojih ćete jedne pobiti i razapeti, a druge bičevati u svojim sinagogama i progoniti ih iz grada u grad. – da padne na vas sva nedužna krv što je prolijevana na zemlji od krvi pravednoga Abela do krvi Zaharije, sina Bahrijina, koga ubiste među hramom i žrtvenikom. Zaista, kažem vam, sve će to pasti na ovaj naraštaj. (Mt. 23, 1-36)

Crkva koja mrzi žene i djecu ne može biti sljedbenica učenja Isusa Krista mirotvorca i pacifiste

Ja kao Isus uvijek sam se zalagao za žene i njihovu ravnopravnost u društvu i upozoravao na skrbi nad djecom.

Crkva od svog nastanka potiskuje žene i žigoše ih kao ljude druge klase. Crkveni učitelj Toma Aquinski sumnjao je čak u to da žene imaju dušu i time svojim nastranim zabludama pridonio progonima vještica koje je svećenstvo sa svojim lakajima i s užitkom mučila odabranim metodama i okrutno pogubljivala. Vanbračna djeca svećenika su pretvarana u crkvene robove. Do danas žene u crkvi nisu ravnopravne. Djeca iz veza sa svećenicima oduzimaju se njihovim očevima i otpremaju s neznatnim alimentacijama koje plaća biskup.

Izdaja životinja, veliki grijeh Katoličke crkve protiv Stvoritelja svega postojećeg

Ja kao Isus ljubio sam životinje i stoga, kad sam postio u pustinji, one su Mi  se približile i sa Mnom sprijateljile. Prvi kršćani su živjeli pretežno vegetarijanski a u svoje zajednice nisu primali vojnike i lovce.

Crkva do danas životinjama poriče dušu i do danas opravdava milijarde slučajeva zlostavljanja i mučenja životinja u pokusima na životinjama, masovnom uzgoju životinja i lovu u kojem sudjeluju i biskupi. Crkvenim naukom utemeljena ravnodušnost, zapravo prezir prema prirodi i životinjama ima znatan udio u današnjem bezgraničnom, brutalnom iskorištavanju prirode na čitavoj Zemlji, posljedica je klimatska promjena koja prijeti čitavoj civilizaciji. Unatoč svim ovim jasnim proturječnostima crkva se danas kao i prije neopravdano naziva «kršćanskom». Sve učestalija otkrivanja crkvenih zločina i bijega vjernika iz Crkve, koji ne žele biti dionici tih njenih zločina, ukazuje na skori kraj crkvenog krivotvorenja imena kršćanskog! Ovim se člankom neosporava vjera niti postojanje Katoličke crkve već joj se jedino osporava nazivati se kršćanka, jer s kršćanstvom i Isusom Kristom jedva da ima što zajedničkog.

Moris Hoblaj

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

Spajanje na %s