Nastavak 8: Katastrofe – Korjenite promjene Zemlje – Umiranje – Bog je upozorio na vrijeme

Umorstvo životinja je smrt ljudi

U objavi iz godine 1980. Krist nije objasnio samo povezanost između Zemljinih magnetskih polja i čovjeka, nego je On objasnio također:

«Ako čovjek sada postupa protiv toga Čovjeka-Zemlje, tada on istovremeno postupa i protiv svoga vlastitog života. Kada bi čovjek znao da čim oskvrne životinju, on oštećuje svoje vlastito tijelo …»

Uvijek iznova je božanski svijet govorio o tome da sve što čovjek nanese životinjama, pada natrag na njega. Od 1989. u božanskome djelu objave «Ovo je Moja riječ» svi ljudi mogu pročitati sljedeće jasne riječi:

«Spoznajte dalje: Patnja životinja i meso namjerno ubijenih životinja što je bilo potrošeno, troše ponovo čovjekovo tijelo. Posljedice su bolesti i pošasti. To su posljedice tih i sličnih uzroka.»

Veliki broj bolesti koje se pospješuju jedenjem mesa ovdje će biti samo kratko spomenute, jer se opširno mogu pročitati u brošuri «Jedeš li meso, oboljet ćeš».

Konzumacija mesa, kobasica i ribe je rizični faktor brojnih oboljenja kao diabetes i urički artritis. Meso uzrokuje prekomjernu težinu, a iz toga nastaju oboljenja srca i krvotoka, srčana kap, smetnje prokrvljenosti itd. Meso oštećuje kosti i time predstavlja povećani rizik za osteoporozu i prijelome kostiju. Meso je rizični faktor za rak. Meso ubrzava upale i bolove. Meso pospješuje srčani infarkt i arteriosklerozu.

U mesu se osobito nalaze mnogi otrovi iz okoline; npr. 90% svih dioksina i furana preuzima se preko živežnih namirnica životinjskog porijekla.

Sažeto se može reći da vegetarijanci ne žive samo zdravije, već i duže! Ovo je utvrdila studija Njemačkog centra za istraživanje raka.

Kada se čuje ovo nabrajanje, tada postaje jasno što je Krist mislio kad je rekao:

«Patnja životinja i meso namjerno ubijenih životinja što je bilo potrošeno, troše ponovo čovjekovo tijelo. Posljedice su bolesti i pošasti.»

Međutim izgleda da upravo i pošasti napreduju. Preko lova i masovnog uzgoja životinja prenose se uvijek novi uzročnici bolesti sa životinje na čovjeka. U britanskome medicinskom časopisu «The Lancet» je pisalo: «Sve nove infekcijske bolesti proteklih 20 godina došle su iz životinjskog carstva.

Tu spada npr. oboljenje BSE kod goveda. Prioni za koje je dokazano da se nalaze i u mesu mišića, koje je donedavno smatrano neopasnim, mogu kod čovjeka dovesti do Creutzfeld-Jakobove-bolesti. To oboljenje kao i Morbus Alzheimer spada u neurodegenerativna oboljenja koja se po svojoj kliničkoj slici ne mogu uvijek jednoznačno razlikovati jedno od drugoga. Broj umrlih od Morbus Alzheimera u SAD-u se od 1979. do godine 2000. povećao 50 puta. Koliko ih je stvarno imalo Alzheimer, a koliko ih je uistinu umrlo od CJD-a, ne može međutim nitko točno reći.

Bolest BSE kod goveda je slična grebežu, bolesti ovaca. Francuski su istraživači tada u mesu ovčjih mišića dokazali uzročnike BSE-u slične grebežu (skrapijama), puno ranije nego su životinje pokazale simptome bolesti. Time su po prvi put dokazani prioni u mesu mišića neke životinjske vrste koju ljudi jedu …

Čovjek vjerojatno uopće još i ne sluti koliko bolesti si stvarno priskrbi konzumiranjem mesa, jer se većina ljudi radije drži trenutačnog stanja znanosti, koje najčešće vrlo brzo biva nadmašeno, nego sluša Božju riječ preko usta proroka.

Druga pošast iz životinjskog carstva je ptičja gripa. Nizozemski istraživači sada hoće pokušati uzročnika azijske ptičje gripe spojiti s ljudskim uzročnikom influence u novi virus, kako bi objasnili koliko bi mogao biti opasan brak obaju virusa gripe. WHO već odavna upozorava na pandemiju koja bi iz toga mogla rezultirati. U vezi s tim stalno se upozorava na španjolsku gripu koja je između 1918. i 1920. širom svijeta ubila između 20 i 40 milijuna ljudi. Vlasti SAD-a se u svakom slučaju već pripremaju za takvu globalnu epidemiju.

Već je 1980. Krist upozorio da se ne ubijaju životinje za jelo. Godine 1981. američki su znanstvenici po prvi put opisali kliničke simptome side.

Širom svijeta je do sada umrlo oko 22 milijuna ljudi od te bolesti slabljenja imuniteta. Danas istraživači smatraju da se uzročnik side, HIV razvio u majmunima od različitih oblika SIV-a, a zatim prešao na ljude. Oni se plaše da bi se taj mehanizam mogao ponoviti. Tako su se u Kamerunu pojavili ljudi sa simptomima side kod kojih su međutim testovi na uzročnika side, HIV, kao i na majmunsku varijantu SIV, ispali negativni …

Prvi put je ove godine primijećen prijelaz Simian foamy virusa, jedne vrste majmunske bolesti, na lovce divljači. Iako kod njih još nisu nastupili nikakvi simptomi, stručnjaci se boje nastanka nove bolesti iz toga.

Sida je prenesena na ljude konzumiranjem majmunskog mesa. Upravo konzumiranje divljih životinja može dovesti do strašnih bolesti, jer su također ebola i SARS preneseni na ljude konzumiranjem divljih životinja. Divlje životinje se međutim ne jedu samo u Africi i Aziji; i u Njemačkoj je protekle godine ubijeno oko 5 milijuna divljači, od toga mnogo za konzumaciju.

Budućnost

«Umorstvo životinja je smrt ljudi», tako glasi naslov 16. izdanja iz serije «Prorok», u kojoj se mogu naći još mnoge činjenice o ovoj temi.

U toj brošuri se može pročitati i odlomak iz jedne Božje objave iz godine 1999. Vječni je čovječanstvu rekao:

«Dosta je s anomalijama ljudske zlobe, s prijestupima protiv hraniteljice čovječanstva, protiv Majke Zemlje!

Bijedna stvorenja koja vjeruju da bi mogla nadigrati Stvoritelja, uskoro će morati spoznati da im se Majka Zemlja više ne pokorava. Zemlja je sada Moja i radit će ono što je Moja volja. To znači da će im uzroci, ljudski prijestupi protiv Majke Zemlje, sve brže prilaziti kao posljedice.»

Značenje ovih riječi Vječnoga danas je već postalo očita realnost. Čak znanost za budućnost predviđa:

Dugoročne statistike pokazuju da je broj velikih prirodnih katastrofa u drugoj polovici 20. stoljeća dramatično porastao. U pedesetim godinama dvadesetog stoljeća bilo je oko 20 velikih katastrofa godišnje. U devedesetim godinama ta se brojka povećala na devedeset. Taj se trend početkom 21. stoljeća ubrzano nastavlja. Osobito se mora računati s vrlo brzim povećanjem katastrofa uzrokovanih nevremenom.

Prema studijama Münchenskoga reosiguravajućeg društva ekonomske štete zbog prirodnih katastrofa povećale su se osam puta; osigurane štete povećale su se čak 15 puta.

Ovo stanje jasno pokazuje da je onako kako je Bog-Otac rekao: Čovjekovi uzroci počinju djelovati sve brže. Postignut je vrhunac, koji je vjerojatno već točka izvrtanja.

27. veljače 2001. Bog, Vječni, dao je čovječanstvu ozbiljnu i tešku poruku koja je odmah tada bila emitirana preko mnogih radiostanica u cijelom svijetu na mnogim jezicima. Kao zaključak možete sada pročitati te riječi Stvoritelja. Tako čovjek ne može reći da nije znao.

Stvoritelj je rekao:

Ja Sam Bog Abrahama, Bog Izaka i Bog Jakova. Ja Sam Bog svih istinskih proroka. Ja, BOG, Svemogući, podižem Svoj glas preko Svoje proročice i izaslanice i upućujem ga čovječanstvu.

Prestanite jesti svoja sustvorenja koja su vaša životinjska braća i sestre!

Prestanite ih mučiti vršeći pokuse na životinjama i oduzimajući im slobodu tako što ih držite u stajama što su nedostojne životinja! Životinje vole slobodu isto kao i vi ljudi.

Prestanite ubijati najmanje životinje, život tla, umjetnim gnojivom, također i izmetima i sličnim!

Prestanite sjeći i spaljivati šume i oduzimati životni prostor životinjama u šumi i polju. Vratite im njihov životni prostor, šume, polja i livade; inače će vam vaša sudbina koju ste si sami nametnuli, oduzeti kuću i imanje i vaše izvore prehrane preko katastrofa širom svijeta, koje ste sami stvorili svojim ponašanjem protiv života, protiv carstava prirode, uključujući životinje.

Ukoliko ljudi ponovo bace u vjetar Moje riječi, tada će za njih početi oluja, svjetska sudbina, i odnositi na stotine tisuća ljudi – kao prvo katastrofama širom svijeta, kao drugo, bolestima što slično pošastima padaju na njih, i što su ih svojim odvraćanjem od svake duhovne etike i morala, nametnuli životinjama koje sada spaljuju na tisuće. Tko se ne obrati, proći će slično.

Moja je riječ izgovorena. Apokalipsa je u toku širom svijeta. Tko neće čuti, svoje će stvorene uzroke u sve kraćim razmacima osjetiti kao posljedicu. Ja sam Zemlju s njenim biljkama, životinjama i mineralima podigao k Sebi. Tko i nadalje stavi ruku na majku Zemlju sa svim njenim oblicima života, osjetit će posljedice. Prestanite mučiti, usmrćivati i ubijati!

Vi ljudi, prestanite sa svojim zvjerskim ponašanjem koje pogađa isključivo vas, a ne neko drugo biće; jer to što učinite i najmanjem od vaših sustvorenja, to činite Meni i sebi samima.

Dosta je! Obratite se, inače nastavlja se žetva koja je vaša sjetva.

JA JESAM koji JA JESAM, uvijek Onaj isti, jučer, danas i sutra, u svu vječnost.

Budućnost svijeta mogu naslutiti svi oni koji su ove božanske riječi objave pročitali srcem i razumom. Međutim budućnost pojedinog čovjeka određuje svatko od nas sam, jer mi smo graditelji svoje sudbine. Još nas je 1989. brat Emanuel upozorio na sljedeće:

«Ovaj svijet, onakav kakav je sada, više se ne može spasiti. Spasiti se može duša i čovjek, ali i tu vrijedi: Neka se spasi onaj tko hoće dopustiti da se spasi. Svjesno pridajem veliku vrijednost riječi ‘hoće’, jer spasenje je jedino Krist, Koji je u svakome od vas, otkupiteljska snaga koja oslobađa.»

Duh Krista Božjeg u Svojoj skrbi i ljubavi nama je ljudima preko Gabriele bezbroj puta dobacio sidro spasenja, kako bi svaki voljni čovjek koji traži, mogao napustiti tonući brod svijeta, da bi našao sigurnost i oslonac u Kristu. Ako želite, s ovim mislima pročitajte riječi našega Brata i Otkupitelja Krista iz godine 1992.:

«… Ja, Krist Božji, pozivam sve ljude da se obrate. Obratiti se znači ući u Unutarnji život; jer kraljevstvo Božje je kao snaga i svjetlo u svakome od vas. Svatko od vas je duboko u svojoj nutrini biće iz Boga, koje Ja, Krist, preko Svojeg Otkupiteljskog djela ponovo vodim natrag u Pra-struju života, Bogu. Zbog toga pozivam sve ljude da pođu putom prema Unutarnjem životu. Unutarnji život čovjek postiže ostvarivanjem Zapovijedi života i primjenom Govora na Gori u svom životu. Tada on stupa u komunikaciju s Unutarnjim životom i kraljevstvo života, Unutarnje kraljevstvo, ga može zaštititi …

Vi ljudi ove Zemlje, sada više ne vrijedi: Spasi svoje tijelo. Sada vrijedi: Spasi svoju dušu, kako bi se tvoje tijelo moglo zaštititi, ako je to dobro za dušu i tijelo. Vi ljudi ove Zemlje, ponavljam: Sada vrijedi: Spasite svoje duše! A Spasitelj sam Ja, Krist, vaš Otkupitelj.

Ne pitajte gdje Sam Ja. Ne tražite Me ovdje i ondje. Ja Sam duh života u Bogu, vašem i Mojem Ocu. Duh života prebiva u vašim dušama. Tamo Me možete naći. Zbog toga pođite potom prema životu, prema Spasitelju, prema unutra. Čovjek se dakle mora vratiti i useliti, tako što sve više i više ostvaruje Zapovijedi života, Deset zapovijedi i u svoj život uključi Govor na Gori. Na taj način će čovjek naći pristup Unutarnjem životu, Kristu Božjem, Koji Ja Jesam kao snaga i svjetlo u svakome od vas.

Ne vrijedi dakle više: Spasi svoje fizičko tijelo. – Spasi svoju dušu! A postoji samo jedan Spasitelj: To Sam Ja, Krist, u Bogu, vašem i Mojem Ocu. Gdje Me tražite? Gdje ćete Me naći? Ne u izvanjskim tričarijama. One idu kraju. Jedino u vama samima Ja Sam život, Spasitelj. Naći ćete Me tako da idete putom prema unutra, prema kraljevstvu Unutarnjeg života; jer kraljevstvo Božje je u vama.

Dobro zapamtite: Svatko od vas je hram Svetoga Duha. Tko taj hram čisti, posvećuje taj hram i nalazi pristup prema Unutarnjem životu, koji Ja Jesam. Svi će izvanjski hramovi – svejedno kako se zovu – nestati. Oni će nestati u preobrazbi. Zemlja će postati ugar kako bi mogla ponovo iz sebe same crpsti novi život …

Vi ljudi ove Zemlje, primite ponovo Moj mir i Moj Spas. Sjetite se da Sam Ja jedini Spasitelj. Ne trebate Me tražiti ovdje i ondje – naći ćete Me u svojoj nutrini, jer svatko od vas je hram u kojem prebiva spas. Čistite hram, posvećujte hram i naći ćete se u kraljevstvu nutrine kojem pripadam Ja, Krist, Sin Svevišnjega, i kojemu pripadate i vi također. Jer duboko u svojoj nutrini vi ste djeca vječnog kraljevstva.

Svoj mir sam vam donio, i Svoj mir vam ostavljam. Mir.»

Bog je upozorio na vrijeme

Zastrašujuće stanje ovog svijeta u kojem se katastrofe gomilaju i uzimaju maha, zasigurno više ne može ostati skriveno budnome suvremeniku. Iz znanstvenih priopćenja postaje jasno da je svjetska situacija dramatično pogoršana, a perspektive za budućnost su sve mračnije.

«Kako može Bog dopustiti katastrofe, korjenite promjene Zemlje i umiranje? Zašto se Bog ne umiješa?», zasigurno će se upitati poneki čitatelj.

U ovoj brošuri pokazujemo da Bog ljudima ne šalje katastrofe – naprotiv: Bog je upozorio na vrijeme!

Licencijsko izdanje s odobrenjem izdavača:

©Verlag DAS WORT Max-Braun-Str. 2, 97828 Marktheidenfeld, Deutschland

Priredila: Ana Jurić

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

Spajanje na %s