Nastavak 7: Katastrofe – Korjenite promjene Zemlje – Umiranje – Bog je upozorio na vrijeme

Premještanje polova

Upravo su zbog ove teme prije nekoliko godina crkveni «Odjel za dezinformiranje i klevetanje» i mediji podčinjeni tom odjelu prakršćanima prišili ime apostola sudnjeg dana ili fanatika sudnjeg dana. Danas mnogi mediji izvještavaju o predstojećem premještanju polova. Na primjer, u jednome poznatom časopisu za znanost i tehniku koji je dostupan svakome, na pitanje «Kada će se pomaknuti polovi?» dan je sljedeći odgovor: «Oni već to čine i to razmjerno velikom brzinom.» Članak završava izjavom: «Posljednje premještanje polova dogodilo se prije 750.000 godina, prema tome sljedeće je dakle odavno u zakašnjenju.» I na televiziji se sada bave tom temom. Na ZDF-u je u okviru večernje informativne emisije objavljeno sljedeće: « magnetski polovi naše Zemlje – sjever i jug – su na najboljem putu da promijene svoje položaje i prema tome konačno postave svijet doslovce naglavačke.»

Kada je božanski svijet još početkom osamdesetih godina prošlog stoljeća govorio o toj temi, znanstvenici još gotovo nisu razmišljali o tome. Ponovo primjer za to da Bog pravodobno upozorava, prije nego znanstvenici znaju nešto o tome. Ovdje ćemo kronološki navesti nekoliko izvadaka iz božanskih objava o premještanju polova, i iza toga – do danas znanstveno potvrđene činjenice o tome:

Brat Emanuel je godine 1980. rekao čovječanstvu:

«… Kažem vam, polovi će se kolosalno promijeniti, i na ovu Zemlji će se sručiti beskrajna patnja …»

1984. Krist je nama ljudima rekao:

«…Najavljuje se premještanje polova, čime će se mora podići iz korita i tražiti druge bazene …»

1992. Krist je upozorio na sljedeće:

«Zemlja se buni zbog mnogih uzroka koji sada sve više i više počinju djelovati. Međutim veliki ovoga svijeta to ni približno ne shvaćaju. Oni usmjeravaju narode na najveću nesreću, naime na premještanje polova kakvo još nikada nije bilo.

O vidite: Ja, Krist, u Svojim rukama još držim Zemljino magnetsko polje, snažni dinamo ove Zemlje, koji zrači u svemir prema zvijezdama i uspostavlja vezu sa svemirom. Dakle još držim taj dinamo u Svojim rukama – ali uzroci sve više i više teže za ostvarivanjem. To znači da Zemljino magnetsko polje mora iskliznuti iz Mojih ruku zbog zakona uzroka i posljedice, jer ljudi tako to hoće svojim vlastohlepljem i težnjom za vlašću.

To znači da će u jednom trenutku sve biti gotovo. Tada će čovjek doživjeti ono što je i u zvijezdama. To što je odaslao u kozmos, to će pasti natrag na Zemlju. Sve smeće tehnike past će na Zemlju, pa prema tome i na ljude, slično kao kad bi zvijezde pale s neba. Uistinu, kažem vam: Tada će nadoći vode i prekriti smeće, a velika preobrazba iz negativnog u pozitivno izvršavat će se sve više i više.»

U toj objavi Krist je dalje govorio o posljedicama tog događaja:

«Kada se skrši dinamo ove Zemlje, tada će na Zemlji biti još veća patnja; jer su na dinamo priključeni ljudi, životinje, biljke i kamenje. … U to vrijeme će živi zavidjeti mrtvima vičući: ‘Slatka smrti, gdje si?’ Jer skoro neće biti snaga koje pomažu ljudima, liječe fizičko tijelo, uspravljaju fizičko tijelo.»

Dva mjeseca kasnije Krist je preko Gabriele objavio:

«Svjetlo Božje u Meni, Kristu, poziva vas na obraćenje. Vi više ne možete riješiti taj problem svijeta, a još uopće nije ništa riješeno. Mnoga prividna rješenja postoje, ali samo prividna – ipak nije riješeno ništa. Bit će riješeno svjetskom katastrofom. Taj potencijal grijeha što ga Zemlja treba nositi, pokrit će potop, jer snažno premještanje polova prekrit će sve što je ljudsko, a zviježđa koja se iznova formiraju očistit će i podići Zemlju, tako da na Zemlji može nastati ono što je sada već započelo: Kraljevstvo mira Isusa Krista, Moje kraljevstvo u kojem Sam vladar Ja.»

U toj Svojoj objavi Krist je dalje rekao:

«Govorio sam o snažnom premještanju polova. Tome će prethoditi više manjih. Tko pogleda svjetska zbivanja i Zemlju prepoznaje što se sprema i osjeća potrese koji ukazuju na to.»

Relativno dugo je potrajalo dok znanost nije svoju pažnju skrenula na planet Zemlju, na njeno magnetsko polje i njegove promjene. Danas su međutim sve učestalija znanstvena upozorenja da predstoji promjena polova Zemljinoga magnetskog polja.

Prema sadašnjem stanju geofizičke spoznaje postoje dva glavna izvora Zemljinoga elektromagnetskog polja. 98% mjerljive jačine magnetskog polja isporučuje takozvano unutarnje polje čiji izvor leži u Zemljinoj unutrašnjosti. 2% dolazi iz vanjskog polja koje počiva na električnim strujama u jonosferi i magnetosferi. Kao što je poznato električno polje inducira magnetsko polje i obratno.

Zemlja se uglavnom sastoji od četiri sloja: od Zemljine kore na kojoj živimo, Zemljinog omotača kao i od vanjske i unutrašnje Zemljine jezgre. Vanjska Zemljina jezgra se uglavnom sastoji od tekućeg željeza i nalazi se u Zemljinoj unutrašnjosti na dubini od oko 2900 do 5150 km. Ispod toga leži unutrašnja Zemljina jezgra sve do središta Zemlje na dubini od 6370 km. Ona se sastoji najvećim dijelom također od željeza, koje je međutim, zbog golemog tlaka, u čvrstom stanju. Unutrašnja Zemljina jezgra je oko 1000 stupnjeva toplija od vanjske i djeluje na tekuće željezo u vanjskoj jezgri takoreći kao ogrjevna ploča. U tekućem željezu nastaju vrtloženja i turbulencije koje zajedno s okretanjem Zemlje proizvode mehaničku energiju, koja se zatim pretvara u električnu energiju i time inducira magnetsko polje. Taj je princip geodinama u međuvremenu i eksperimentalno dokazan.

Već se oko 150 godina promatra porast smanjivanja jačine magnetskog polja. Prema aktualnim podacima jačina magnetskog polja se trenutačno smanjuje za oko 6,6% u jednom stoljeću. Od 1979. utvrđeno je prosječno smanjenje od 1,7%. Zapravo postoje Zemljina područja u kojima se Zemljino magnetsko polje natprosječno brzo smanjuje. Nad južnim Atlantikom između Kapstadta i Buenos Airesa smanjivanje je 100 puta brže od normalnog. Iz podataka danskog satelita Oersteda proizlazi da se magnetsko polje u južnom Atlantiku i na Sjevernom polu već okrenulo. Te regije stoga djeluju kao neka vrsta antidinama. Magnetsko polje tih antidinama postoji istovremeno pored normalnoga magnetskog polja. Budući da se uočava vrlo brzi rast tog antidinama, za kratko vrijeme bi moglo doći do promjene polova Zemljinoga magnetskog polja. Za to bi se morala promijeniti samo ravnoteža između antidinama i dinama. Kompjutorske simulacije pokazuju da takva antidinama igraju važnu ulogu u cjelokupnoj promjeni polova.

Južnoatlantska anomalija dovodi do toga da tamo pojačano nastupa visokoenergetsko kozmičko zračenje. Kozmička stanica ISS 90 prima 90% opasnog zračenja u južnoatlantskoj regiji iako se ona tamo zadržava samo 10 minuta dnevno. Budući da iznad južnoatlantske regije opetovano dolazi do ispadanja elektronike i do drugih šteta, sada su sateliti tako programirani da izbjegavaju tu regiju.

Nešto što se i nadalje može promatrati je pojačano brzo kretanje sjevernoga magnetskog pola. Sada sjeverni magnetski pol leži između sjeveroistočne Kanade i Grenlanda i ima brzinu kretanja od oko 40 km godišnje. Procjenjuje se da će do 2050. doći do Sibira.

Promjena polarizacije Zemljinoga magnetskog polja događala se već više puta u povijesti Zemlje. To se dade dobro pokazati na magnetskom usmjerenju okamenjene lave s obje strane srednje oceanijskoga hrpta. U tom području s morskog dna kontinuirano izbija magma koja hlađenjem takoreći zamrzava polarizaciju aktualnog polja.

Prosječno je svakih 200.000 godina dolazilo do promjene polarizacije magnetskoga polja.

Posljednji događaj je bio prije oko 750.000 godina, tako da obrat polova odavno kasni.

Postoje samo oskudna znanstvena upozorenja o tome kakve će posljedice imati premještanje polova. Smatra se da će stotinama godina postojati vrlo slabo, kaotično magnetsko polje s više polova. Anomalije magnetskog polja će zasigurno utjecati na životinjske vrste koje se orijentiraju po Zemljinom magnetizmu. Tako je npr. poznato da se kitovi često nasuču na obale na kojima postoje magnetske doline.

Zbog postojećih činjenica utjecaja Zemljinoga magnetskog polja na čovjeka vjerojatno će doći do smetnji srčane funkcije i učestalije pojave psihijatrijskih oboljenja. Poznato je da Zemljino magnetsko polje stvara štit protiv visokoenergetskog zračenja iz svemira. Erupcije Sunca i magnetne oluje što nastaju zbog toga mogu osjetno ometati opskrbu električnom strujom u pojedinim regijama Zemlje (zadnje u kanadskoj provinciji Quebeck 1989.) Razni znanstvenici smatraju da će upravo Sunčevi vjetar stvarati zaštitni omotač oko Zemlje kada se magnetsko polje skrši. Sve u svemu iz znanstvenih publikacija nije vidljiva velika zabrinutost geofizičara i astronoma.

Prepuštamo svakome pojedincu hoće li se pouzdati u izjave geofizičara i astronoma ili će – nakon svega onoga što je pokazano u ovoj brošuri – ipak radije ozbiljno uzeti Božja upozorenja.

O značenju Zemljinoga magnetskog polja za čovjeka, životinju i prirodu, Krist je govorio još na početku citirane Kristove objave o uzroku i posljedici, godine 1980. On je u njoj Zemlju usporedio s čovjekom i planet, kao što je rečeno, opisao kao «Čovjeka-Zemlju». Tada je On rekao:

» Sada govorim, među ostalim, o odjeći velikoga Čovjeka-Zemlje. Odjeća se sastoji od mineralnog, prirodnog i životinjskog carstva. Magnetska polja Čovjeka-Zemlje su živčani centri, Zemljine magnetske struje su prijenosnici žičanih impulsa.»

Ta je slika u kojoj se magnetska polja opisuju kao živčani centri Zemlje, vrlo zorna. Kod čovjeka, a naravno i kod životinja živci su mjerodavni za prijenos podražaja. Pomislimo li na sve ono što čovjek nanosi planetu Zemlji, tada si možemo predstaviti kakvom je «stresu» stalno izložen «Čovjek-Zemlja».

Kakvo uzajamno djelovanje postoji između čovjeka i Zemljinog magnetskog polja, objasnio nam je Krist opširno u objavi iz godine 1986. koju možemo pročitati u knjizi «Uzrok i nastanak svih bolesti». Tamo piše (hrv. izd. str. 71):

«Čovjek je energetski snop koji odgovarajuće svome mišljenju i postupanju stvara svoja vlastita energetska polja, to jest magnetska polja. Svaki čovjek prema tome ima svoja energetska i magnetska polja koja odgovaraju njegovom načinu mišljenja i postupanja.

Između njegovih magnetskih polja i magnetskih polja Zemlje postoji neprekidno uzajamno djelovanje: Reakcije Zemlje prenose se na čovjeka uzajamnim djelovanjem čovjeka i Zemlje, isto onako kao što se postupci čovjeka prenose na vibraciju Zemlje. To što čovjek nanosi svojoj Zemlji, svome stambenom planetu, on – na temelju toga uzajamnog odnosa čovjeka i Zemlje – nanosi samome sebi.»

Ovdje dakle ponovo nailazimo na zakon uzroka i posljedice. Što čovjek učini Zemlji, na kraju krajeva učini samome sebi. Čitamo dalje (hrv. izd. str. 71):

«Magnetska polja Zemlje registriraju sve postupke Zemljinih stanovnika, ljudi, a magnetske struje – koje su nositelji tona velikoga “Čovjeka-Zemlje“ – vraćaju natrag sve rezonancije, svejedno kakvog su izraza, pozitivnog ili negativnog, onome tko ih je odaslao: čovjeku …

Zemljina magnetska polja registriraju svaku disonancu, naročito nasilja ljudi koja uzrokuju znatne poremećaje u zračnom prostoru, kao i u Zemlji i na njoj, na primjer atomskim pokusima i sličnim. Sve disonance bivaju sprovedene dalje preko magnetskih struja, nositelja tona Zemljinih magnetskih polja – koje se u prenesenom smislu mogu nazvati i živcima Zemlje.

Zemljina magnetska polja su raznovrsna titrajna područja, koja se kao cjelina u svakoj prilici nazivaju zemljino magnetsko polje. Ona su “stjecište živaca“ Zemlje – i istodobno ogledala stambenoga planeta. Ako se ta ogledala Zemlje promijene ili zamute pogrešnim ponašanjem ljudi, tada to djeluje na čitavu Zemlju: na klimu, na prirodna carstva i na čovjeka. Magnetske struje mijenjaju čak način ponašanja životinja.»

U knjizi «Uzrok i nastanak svih bolesti» iz godine 1986. nalaze se još mnoge povezanosti koje su daleko ispred današnjeg stanja znanosti.

Licencijsko izdanje s odobrenjem izdavača:

©Verlag DAS WORT Max-Braun-Str. 2, 97828 Marktheidenfeld, Deutschland

Slijedi nastavak 8: Umorstvo životinja je smrt ljudi

Priredila: Ana Jurić

Jedna misao o “Nastavak 7: Katastrofe – Korjenite promjene Zemlje – Umiranje – Bog je upozorio na vrijeme

  1. Da je Isus spominjao magnetno polje zemlje i obrtanje polova nisam nigdje pročitao,niti mislim da ima previše veze s ljudskim djelovanjem…On je to prikazao manje preciznim, al puno slikovitijim riječima.Između ostalog-biti će tjeskoba među narodima kakva ne bijaše od početka svijeta…

    Sviđa mi se

Odgovori na Sanjin Saračević Otkaži odgovor

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

Spajanje na %s