Katastrofe – Korjenite promjene Zemlje – Umiranje – Bog je upozorio na vrijeme

Licencijsko izdanje s odobrenjem izdavača:

©Verlag DAS WORT

Max-Braun-Str. 2, 97828 Marktheidenfeld, Deutschland

Uvod

Onaj tko čita novine i prati vijesti, stalno sluša o pojedinim katastrofama što se događaju na ovoj Zemlji. Mnogo toga se međutim spominje samo ukratko, a ostalo se uz veliki trud može pronaći isključivo intenzivnim bavljenjem dotičnom temom. Unatoč tome prijeteće stanje ovog svijeta u kojem katastrofe postaju sve češće i sve veće, svakako više neće ostati skrivene budnom suvremeniku.

U nastavku samo nekoliko udarnih naslova iz medija koji pojašnjavaju gdje se svijet nalazi. To nisu pojedinačne vijesti o olujama, poplavama, sušama, potresima …, koje se nastavljaju iz dana u dan, i prema tome će već nakon tiskanja ove brošure opet pasti u zaborav. Sve se češće i sve jasnije upozorava na očito ireverzibilne globalne pojave, trendove, tokove i eskalacije, čije djelovanje i posljedice daleko premašuju našu mogućnost shvaćanja. Tako se npr. može pročitati sljedeće:

Razine podzemne vode dramatično se snižavaju

Veliki dijelovi Azije, prema mišljenju eksperata, nalaze se na rubu vodne krize. U roku od pet do deset godina podzemna voda u nekim regijama mogla bi biti potpuno potrošena. (Spiegel Online 26. kolovoza 2004.)

Istraživači zvone na klimatsku uzbunu za Europu

Oluje, poplave, suše, valovi vrućine: Europska agencija za okolinu podnijela je jedan alarmantan izvještaj. Prema njemu će promjena klime u Europi u sljedećih desetak godina uzrokovati ekstremne skokove vremenskih prilika (Spiegel Online 19. kolovoza 2004.)

Klimatska studija predviđa vruća razdoblja

Globalno zatopljenje moglo bi korjenito promijeniti klimu. Istraživači su na primjeru Kalifornije računalnim modelima izračunali prave scenarije strave za budućnost te sunčane savezne države Sjedinjenih Država. (Spiegel Online 18. kolovoza 2004.)

Stručnjak za klimu Latif: «Promjena klime izaziva migracije stanovništva» (dpa, 27. srpnja 2004.)

Annan: Proširivanje pustinja ugrožava milijardu ljudi (epd, 16. lipnja 2004.)

Poplave ugrožavaju sve više ljudi

Do godine 2050. poplavama će biti ugroženo dvostruko više ljudi nego danas. Prema jednoj studiji UN-a tada će u područjima ugroženim od poplave živjeti dvije milijarde ljudi. Kao glavni razlog za povećani rizik od poplave smatra se povišenje morske razine. (Spiegel Online 14. lipnja 2004.)

Zemlja se zamračuje.

Zemlja postaje sve tamnija: Od pedesetih godina količina sunčeve svjetlosti koja prodire do Zemljine površine smanjila se širom svijeta za više od deset posto (Spiegel Online 19. svibnja 2004.)

Nabrajanje ovih priopćenja naravno baca samo malo svjetla na stanje našeg planeta, ali postaje jasno da se svjetska situacija dramatično pogoršala i da se perspektive budućnosti – kao i Zemlja – sve više zamračuju. Pad što se sve više ubrzava i koji se očigledno više ne može zaustaviti.

«Kako Bog može dopuštati katastrofe, korjenite promjene Zemlje i umiranje? Zašto se Bog ne umiješa?», sigurno će se upitati neki čitatelj.

U ovoj brošuri pokazat ćemo da Bog ne šalje ljudima katastrofe. Naprotiv, Bog je upozorio na vrijeme!

U svim vremenima Bog je govorio preko pravednih muževa i žena, preko Svojih proroka. Bog, Vječni, na Zemlju je poslao čak Svog Sina, Krista, Suvladara Nebesa. Bog je opominjao, upozoravao i Svojoj djeci pokazivao put natrag u njihovo božansko podrijetlo.

U ovome našem vremenu Bog je opet ljudima poslao velikog proroka, to je Gabriele, Božja proročica i izaslanica, preko koje je On širom svijeta objavljivao i objavljuje Svoju poruku i opomene čovječanstvu koje se ne mogu prečuti, ali masa ljudi, prije svega svećenička kasta, koja je u svim vremenima bila protiv Božjih proroka, nije slušala i ne sluša Božju riječ. Sada je započelo doba apokalipse …

Zakon uzroka i posljedice

Crkvene institucije su povukle vješti šahovski potez kad su svojim vjernicima uskratili zakon uzroka i posljedice, sjetve i žetve. Time je bio položen kamen temeljac takozvanih «Božjih otajstava» i «nedokučive Božje volje». Za širenje takvog nauka bili su naravno potrebni školovani teolozi koji su vještim govorom i prakticiranjem ritualnih postupaka tako dugo obmanjivali ljude da su bili potrebni posrednici koji će umilostiviti Boga, da je većina ljudi stotinama godina stvarno financijski podržavala tu instituciju. Ovih dana međutim zacijelo sve više nestaje vjera u crkvene institucije jer mnogi ljudi shvaćaju da ni crkveni dostojanstvenici više ne mogu spasiti tonući brod svijeta.

Još je Isus iz Nazareta ljudima objasnio da ne postoji Bog koji kažnjava, već da čovjek žanje ono što je posijao. Znanje ove zakonitosti moglo je kod mnogih ljudi u proteklih 2000 godina dovesti do uvida i do obrata u njihovom ponašanju. Da je u tom pogledu zakon uzroka i posljedice od bitnog značaja za nas ljude, objasnio je Krist još u prvim božanskim objavama preko Gabriele. U godini 1980. Krist je rekao:

«… Što znači ‘uzrok i posljedica’ ili ‘To što posijemo, to ćemo i požeti’? O vidite! Čovjek kaže također: ‘Akcija stvara reakciju!’ Unatoč tome on ne može shvatiti te uzročnosti i posljedice. U ovom satu želim vam objasniti čovjekove uzročnosti što se događaju na ovoj Zemlji.

Draga Moja djeco, vi biste sada svoju Zemlju, svoj stambeni planet, trebali sebi predočiti kao velikog čovjeka! Nazvat ćemo ga Čovjek-Zemlja. Pojedinačne organe već sam razmotrio. Sada govorim, među ostalim, o odjeći velikoga Čovjeka-Zemlje. Odjeća se sastoji od mineralnog, prirodnog i životinjskog carstva. Magnetska polja Čovjeka-Zemlje su živčani centri, Zemljine magnetske struje su prijenosnici živčanih impulsa. Što posjedujete vi? Vaša trenutačna odjeća je također od supstancija Zemlje, dakle vode i zemlje.

O vidite! Kroz sveukupne oblike života, kroz organe Čovjeka-Zemlje, kroz odjeću, struji vječni život Božji. Kada čovjek postupa protiv toga Čovjeka-Zemlje, on postupa ujedno i protiv svoga vlastitog života. Kada bi čovjek znao da čim ubije životinju, on oštećuje svoje vlastito tijelo, tako što zasjenjuje svoju dušu i smanjuje unutarnju snagu, duhovnu snagu! Neuki čovjek gazi i postupa bezobzirno po tome velikom Čovjeku-Zemlji! On svjesno i nesvjesno razara prirodno i životinjsko carstvo! O vidite! Uzgaja se stoka za klanje. Prethodne misli postoje već od protivne riječi ‘smrt’ – usmrćivanje radi mesne prehrane! Čovjek ponovo postupa loše protiv velikoga Božjeg zakona. On se suprotstavlja Zapovijedi ‘Ne ubij!’ To vrijedi i za velikoga Čovjeka-Zemlju, za ovu Zemlju. Sve što se događa zlonamjerno, lakomisleno, prodire u vašu dušu i opterećuje je. Tako čovjek neprekidno razara ovu Zemlju. On oštećuje velikoga Čovjeka-Zemlju i nakon toga ne razmišlja da će se taj veliki Čovjek-Zemlja jednom početi braniti …»

Dragi čitatelji, 25 godina kasnije doživljavamo kako se veliki Čovjek-Zemlja brani! U Svojoj objavi Krist je dalje rekao:

«… Tada ćete vi ljudi pitati: ‘Odakle bismo mogli znati da će se, ako oštetimo Zemlju, na nas sručiti posljedica? Nije nam bilo rečeno: Ne oštećujte Zemlju, nego uzmite to što vam Zemlja daje!’ Uzimate li stvarno to što vam Zemlja daje? Ne nastojite li stalno i uvijek iznova crpsti još više iz Zemlje? Uistinu, kažem vam: Vi ljudi još niste shvatili da čim više hoćete crpsti iz Zemlje, tim manje će vam ona davati u budućem vremenu, zato jer mijenjate unutarnji život a time i konstelaciju. Vi ste uzročnici toga budućeg događaja.

Malobrojni ljudi spoznaju to što dolazi, a kad čuju o tome, pomišljaju na Boga, na Gospodina koji kažnjava i zlostavlja. O ne! To što posijete, vi ćete požeti – osim ako se ne obratite!…»

Jasne riječi koje je Krist tada izrekao nama ljudima! Začetnik budućih događaja nije Bog koji kažnjava, nego čovjek. Da su se međutim tada, godine 1980. obratili još mnogi ljudi na Zemlji, time bi se moglo još nešto okrenuti na dobro. U sljedećim godinama božanski svijet je preko Gabriele nas ljude stalno i uvijek iznova upozoravao na kauzalni zakon, na zakon uzroka i posljedice. Godine 1986. brat Emanuel, kerub božanske mudrosti, preko Gabriele je nama ljudima iznova objasnio:

«Dragi prijatelji, svaka akcija izaziva reakciju. Mnogi ljudi pitaju kako će doista izgledati budućnost, što će se doista dogoditi u budućnosti.

Postoje mnoga pretkazivanja. I riječi iz Biblije govore nešto, jer je još Isus govorio o dolazećem vremenu. Mnogi slušaju masovne medije, čitaju novine i časopise i saznaju što se zbiva u ovom svijetu. I kao što je već objavljeno, svatko više ili manje razmišlja što uistinu donosi budućnost.

Dragi prijatelji, što donosi budućnost? Isus iz Nazareta je rekao: Budućnost donosi ono što su ljudi posijali u prošlim razdobljima i u ovome razdoblju.»

Poruga «apostoli kraja svijeta». Danas se teolozi više ne rugaju

Crkve su brzo primijetile da je učenje Duha Božjeg preko Gabriele, proročice i izaslanice Božje, isto tako revolucionarno kao što su bile riječi Isusa iz Nazareta prije 2000 godina. Božje učenje je genijalno i jasno i tako jednostavno u svojoj logici da za njega nije potreban posrednik.

Prakršćanstvo nema svećenike. Ono se ne oslanja ni na jednog čovjeka, već jedino na Isusa, Krista, velikog duha beskonačnosti, Koji stanuje u svakome od nas. Nijedan čovjek ne može drugog čovjeka voditi Bogu, našem Ocu, već isključivo Krist. Put Bogu je Unutarnji put, jer Bog ne stanuje u hramovima od kamena; svaki Ga čovjek može iskusiti jedino u samome sebi. Za taj put nisu potrebni svećenici, ekselencije, eminencije, župnici i bilo kako se zvali, ali postoji jedan vodič, to je Gabriele, Božja proročica i izaslanica. Ona je uzor ljudima, ali tim putom može ići samo svaki čovjek sam.

Ta činjenica je za moćne institucije crkve velika opasnost. Zbog toga su one poslale svoje opunomoćenike za klevete da s proročicom za sadašnje vrijeme čine ono što su činili sa svim prosvijetljenim muškarcima i ženama.

Krist je 1980. godine rekao:

«Kao što sam na početku Svoje riječi rekao: Duh je uvijek iznova pokušavao čovječanstvu objaviti sveobuhvatne istine Nebesa. Čovječanstvo je međutim ušutkavalo Duha zagovarajući proganjanje i ubijanje proroka ili navjestitelja.

Duh Božji još jednom pokušava pokrenuti vas ljude da se obratite…»

Duh Božji je to pokušao tako što je, kao u svim vremenima, ljude upozorio na njihove uzroke koji će ih pogoditi kao posljedica, ukoliko se pravovremeno ne promijene, ali teolozi su se ponašali kao uvijek. Budući da lomače danas više nisu suvremene, pa prema tome nije moguće proroka eliminirati ubojstvom, oni su pokušali Božju proročicu ušutkati klevetanjem i ismijavanjem. Onaj tko je vjerovao Božjoj riječi bio je izrugivan kao «apostol vremena kraja».

Devet godina kasnije nakon što je Božji Duh u mnogobrojnim objavama kroz usta proroka upozorio čovječanstvo, duhovni učitelj, brat Emanuel je rekao:

«Božji Duh je upozoravao u svim vremenima, Krist, vaš Otkupitelj, i glasnici svjetla su opominjali.»

Zatim je On govorio o našoj sestri Gabriele:

«Prije više godina, kada je naša sestra primila Unutarnju riječ, vječni Duh se obratio teolozima. Bila su upućena pisma biskupima i takozvanom ‘papi’ koji je na čelu katoličke crkve. Krist je opominjao, Krist je upozoravao, Krist je ukazao na slabosti, Krist je preko usta čovjeka, preko Svog instrumenta, pozivao na obraćenje, govorio je o dolazećem vremenu. On je molio čovječanstvo da se obrati, molio je teologe, biskupe, takozvanog papu, da teže kršćanskom životu, a ne ljudskom. Kakav je bio odgovor? Poruga, podsmjeh, prezir, ismijavanje i još mnogo toga – sve do dana današnjeg.»

Dvije godine kasnije, 1991. Krist je opet načeo tu temu. Ali tada, pošto ljudi nisu htjeli čuti Božju riječ, počelo je jedno drugo vrijeme. Kazaljke velikoga kozmičkog sata gurnute su naprijed. Krist je rekao:

«Prije mnogo godina, Ja Sam preko Svog instrumenta iznova opominjao. Upravo su pripadnici kršćanskih religija koji sebe nazivaju kršćanima, optuživali one koji su govorili o takozvanom vremenu kraja svijeta, da su sljedbenici kraja svijeta koji hoće pobuniti narod kako bi pomoću straha i sličnog izgradili izvanjsku strukturu moći.

Tko im je bio podčinjen? Taj će i danas biti s njima.

Djeco Moja u cijelom svijetu: Nema više natrag! Dižu se poplave. Požari bivaju sve veći. Glad, katastrofe, ratovi i slično već slijede jedno za drugim. Koja će zemlja ostati pošteđena? Zemlja koja je Unutarnje kraljevstvo.»

Iz godine u godinu bivalo je jasnije da Božji Duh nipošto nije stvarao paniku, već je jedino ljude, Svoju djecu, brižno pravodobno upozorio, da ih sačuva od nesreće. Danas (2004.) se o tome više ne može čuti podsmijeh teologa, jer sada i znanstvenici potvrđuju ono što je još prije mnogo godina Božji Duh objavio preko usta proroka.

Sada ćemo u ovoj brošuri staviti božanske objave nasuprot znanstvenim činjenicama. Time će mnogi ljudi dobiti mogućnost da si sami naprave sliku.

Nastavlja se – slijedeća tema: Promjena klime

Pripremila: Ana Jurić

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

Spajanje na %s