Nastavak 3: Božje proroštvo i prirodne nauke – je li sve duh?

Dr Hans Günter Kugler

Šta da se radi?

Kako treba postupati s ovakvim predskazanjima nauke i s ovakvim upozorenjima Božjeg Duha? U Hristovoj objavi iz 1992. se o tome, pored ostaloga, još kaže:

«Vi ljudi ove Zemlje, sada više ne vredi: Spasi svoje telo. Sada vredi: Spasi svoju dušu kako bi se tvoje telo moglo zaštititi, ako je to dobro za dušu i telo. Spasite svoje duše! A Spasitelj Sam Ja, Hrist, vaš Otkupitelj.»

Kako može Hrist da nas spase, izneo je On to sam sledećim rečima:

«Ne tražite me ovde i onde … Duh života prebiva u vašim dušama. Tamo Me možete naći. Zbog toga pođite putem prema životu, prema Spasitelju u nutrinu. Čovek se, dakle, mora obratiti i razmišljati o sebi, tako što sve više i više ostvaruje Zapovesti života, Deset zapovesti i u svoj život uključuje Besedu na Gori. Na taj način će čovek naći pristup unu- tarnjem životu, prema Hristu Božjem koji Ja Jesam kao snaga i svetlo u svakome od vas.»

Sada se postavlja sledeće bitno pitanje: Kako se može u svakodnevni život uključiti Beseda na Gori?

Pre svega radi se o srži tog učenja, o Zlatnom pravilu koje glasi: «Šta ne želiš da ti čine, ne čini ni ti drugome». Ili drugačije rečeno: «Šta želiš da ti drugi čine, učini prvo ti njima.» Želimo li mir, tada moramo prvo mi zaključiti mir.

U Besedi na Gori čitamo i dalje presudne rečenice: „Svaki, dakle, koji sluša ove reči Moje i izvršava ih, poput čoveka je mudrog koji, gradeći kuću svoju, iskopa i položi temelj na kamenu. I udari kiša, i nadođoše vode, i dunuše vetrovi, i navališe na kuću onu ali ne sruši se ona jer beše utemeljena na kamenu. A koji ove reči Moje sluša a ne izvršava ih, sličan je čoveku ludu koji sazida kuću svoju na pesku. I udari kiša, i vode nadođoše, i dunuše vetrovi, i udariše na kuću onu – i sruši se ona, i velik beše pad njezin.“

Možda bismo trebali kratko sažeti šta smo do sada čuli u ovom upoređivanju:

  • *  Božji Duh je objavio da svaki čovek razvija magnetsko polje u skladu s načinom svog mišljenja i postupanja. Nauka potvrđuje da čovekovu moždanu aktivnost prate magnetske aktivnosti.
  • *  Božji Duh govori o uzajamnom delovanju magnetskih polja ljudi i Zemlje. Nauka potvrđuje da se u ljudskom mozgu nalaze čestice magnetita, takoreći magnetske antene preko kojih je moguće da magnetno polje Zemlje utiče na magnetsko polje čoveka i time na njegovo psihičko i telesno raspoloženje.
  • *  Božji Duh kaže da se uzajamno delovanje zbiva i obratno, da se način čovekovog mišljenja i postupanja prenosi na vibraciju Zemlje i utiče na njena magnetna polja.

Nauka je u međuvremenu otkrila da postoji nešto kao globalna svest, ili možda i podsvest svih ljudi, koja sinhrono reaguje na određene događaje koje pokreću čitav svet, npr. na ratove i terorističke napade itd. itd. Da na takve događaje utiče kolektivno mišljenje ljudi ili da ih ono čak izaziva, kao što smo čuli, ne može se dokazati. Ali ako sebi predstavimo da mišljenje izaziva magnetska polja – dakle struje energije koje opet utiču na vibraciju Zemlje – tada bi zapravo bilo i prihvatljivo pretpostaviti da mišljenje i emocije 6,5 milijardi ljudi utiču i na spoljne događaje na našoj planeti.

Na taj način opet deluje duhovni aspekt, jer kako čovek misli i koje emocije sebi dopušta je odluka duhovnog bića u nama. To duhovno biće je u Hristovoj objavi bilo oslovljeno preko predstojećeg premeštanja polova. Tamo se kaže da promenom Zemljinog magnetnog polja patnja neće snaći samo biljke i životinje, već i ljude. Zbog toga je sada bitno da čovek spasi svoju dušu kako bi se moglo zaštititi njegovo telo, ako je to dobro za dušu i telo. I kako se dalje kaže, to se spasenje može dogoditi samo tako da se čovek preobrati, da sve više i više ostvaruje Zapovesti života, Deset Božjih zapovesti i u svoj život uključi pouke Besede na Gori Isusa iz Nazareta.

Dakle, i ovde celokupnim pregledom prirodne nauke i Božjeg proroštva opet dolazimo do rezultata da se napokon radi o tome kako čovek misli i postupa, ravna li se po visokoj etici i moralu Deset zapovesti i Besede na Gori i tako čisti svoju dušu, ili se samo u svom materijalnom telu, u svom materijalnom bitisanju izgubi i takoreći zaboravi na duhovno biće u sebi.

Pripremio: Aris Kostadinov

 

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

Spajanje na %s