Mračnjaci se bore svim metodama /Tko je budan, neće propustiti sat

Isus pretkazuje svršetak razdoblja

Prepoznat ćete ih po njihovim plodovima (1). Reinkarnacije gladnih moći i Božjih glasnika u tijeku vremena (2-3). Mračnjaci se bore svim metodama (4-5). Upute za vrijeme strahota (6-7). Kristov povratak: učite se razlikovati (8-9). Promjene u Sunčevu sustavu i na Zemlji (10). Predstojeće doba svršetka – Put evolucije čovječanstva i Zemlje u svjetlotvarnost – Kraljevstvo mira – Posljednja Sotonina pobuna – Božje Neka Bude: Rastvaranje svega grubotvarnog – Priprema Kristova povratka preko božanske Mudrosti – Kristov dolazak, najveći događaj (11). Prepoznajte znakove vremena (12-14). Tko je budan, neće propustiti sat (15-19)

1. I kad je Isus sjedio na Maslinskoj gori, dođoše učenici sami k Njemu i upitaše: „Kaži nam kad će se to zbiti? I što će biti znak Tvojeg dolaska i svršetka svijeta?“ Isus im odgovori: „Pazite da vas tko ne zavede jer će mnogi doći pod Mojim imenom i reći : Ja Sam Krist, i oni će zavesti mnoge. (Pogl. 61, 1)

Ja, Krist, objašnjavam, ispravljam
i produbljujem riječ:

Nikomu tko zahtijeva da se iskazuje čast njegovu vlastitom imenu te se izdaje za najvećega i traži da ga se kao takvoga časti, nemojte vjerovati. I nikomu tko kaže da je ponovno inkarnirani Krist, nemojte vjerovati jer Ja više neću doći u tijelu, nego ću u duhu biti sa Svojima.
Svatko međutim tko služi, tko slavi jedino ime Gospodnje, tko čini dobra djela i donosi ih u svijet tako da su dobri plodovi mnogima vidljivi, pravedan je vodič; preko njega Ja djelujem. Ne prepoznajte ih po njihovim riječima, već po njihovim plodovima.
Prekretnica vremena u kojoj Ja dolazim sve bliže Svojima može se usporediti s kasnim ljetom ili s jeseni, jer doba preokreta od staroga, grješnog svijeta u Novo doba jest doba žetve.
Oni koji žive u Meni, donose dobre plodove, a oni koji su Moje ime zloupotrebljavali i zloupotrebljavaju za svoje ciljeve, pokazuju svoje loše plodove. Prekretnica vremena omogućava da se vrlo jasno prepoznaju dobri i loši plodovi.
Spoznajte! Za grješno doba već je nastalo kasno ljeto i jesen. Plodovi se već vide – žetva je u tijeku.

2. Slušat ćete za ratove i glasine o ratovima; pazite da se ne zbunite. Jer sve se to mora dogoditi, ali to još nije svršetak. Dići će se jedan narod protiv drugoga, i kraljevstvo protiv kraljevstva; i bit će gladi, pošasti i zemljotresa na raznim mjestima. A to će biti tek početak nevolja.
3. A moćnici će u tim danima skupljati zemljišta i bogatstva Zemlje za svoj vlastiti užitak te podjarmljivati mnoge druge koji trpe nevolju, držati ih u okovima te ih iskorištavati kako bi umnožili svoja bogatstva; oni će podjarmiti čak i životinje u polju i načiniti užas. No Bog će im poslati Svoje glasnike, i oni će naviještati Njegove zakone koje su ljudi svojom predajom prekrili, a oni koji ih budu kršili, umrijet će. (Pogl. 61, 2-3)

Ja, Krist, objašnjavam, ispravljam
i produbljujem riječ:

Ono što je prorečeno, već je započelo [1989.]. Prorečeno se odvija poput satnog mehanizma. Jedna katastrofa slijedi za drugom, jedna sudbina sliči drugoj. Po tome se prepoznaje prekretnica vremena.
Grješni svijet prolazi. U njemu već sviće rođenje novog razdoblja i pojavljuju se duhovno probuđene generacije iz kojih će proizaći duhovno čovještvo Novog doba.
U današnjem vremenu [1989.], kao u Noino doba ili u doba propasti Pompeja, većina ljudi se ženi i udaje. Oni doduše čuju o znacima vremena – ali ipak ostaju grješni. Oni su propadali i propadaju zajedno sa svojim bogatstvom i sa svojom vanjskom moći.
U tijeku prethodnih epoha mnoge od tih duša dolazile su uvijek iznova u zemaljska tijela i mnoge su započinjale djelovati tamo gdje su prethodno u smrtnom času stale – samo svaki put u drugom vremenu i s drugim sredstvima i metodama. Mnogi su obavljali i ponovno obavljaju istu službu, bilo kao oni koji vladaju nacijama i državama, bilo kao crkveni vođe. Uvijek iznova njihova ih je glad za moći tjerala i tjera na Zemlju na te položaje.
Kao ljudi oni su tada uvijek iznova pokušavali i pokušavaju kotač svijeta, odnosno vanjske strukture, zadržati u uobičajenom toku. Tako su oni stoljećima donosili i donose narodu slične zakone. A narodi su više ili manje dopuštali i još uvijek dopuštaju da ih njihovi vlastodršci podjarmljuju i uvijek su se iznova pokoravali vođama, koji su još u prethodnim inkarnacijama činili isto i slično. Budući da su to uvijek isti koji vladaju zemljama ili se ističu kao crkveni vođe, u nekim se zemljama uvijek iznova pojavljuju isti tokovi kao u prethodnim vremenima. Sudbine, katastrofe i kaotična stanja imaju samo druga imena. U mnogim slučajevima danas su međutim još gori nego u prošlosti.
U svemu negativnome ima i pozitivnog: u dobu nestajanja i nastajanja sve se više probija Kristovo svjetlo, Doba Duha Božjeg, Novo doba, Doba Krista, koji Ja Jesam.
Spoznajte: U preokretu od staroga, grješnog svijeta prema Novom dobu isto tako uvijek iznova dolaze Božji glasnici. Mnogi pravedni muževi i žene sada su u Mojoj službi za Novo doba.
Čitava istina bit će objavljena – iako su je tijekom mnogih stoljeća ljudi udaljeni od Boga svjesno ili nesvjesno skrivali: Božji glasnici ponovno navješćuju Božje zakone nastojeći pronijeti evanđelje ljubavi čitavom Zemljom – od kontinenta do kontinenta, od grada do grada, od općine do općine, od sela do sela. Oni pripremaju Kraljevstvo Božje na ovoj Zemlji. Mnogi će ljudi biti probuđeni djelovanjem Božjih glasnika i krenut će putem k Unutarnjem životu.

4. Zatim će vas podvrći mukama i ubijati vas. Svi će vas narodi mrziti zbog Mojeg imena. A onda će mnogi posrnuti u vjeri; izdavat će jedni druge i mrzit će se međusobno. Pojavit će se mnogi lažni proroci, koji će mnoge zavesti.
5. Zavladat će nepravda i ljubav će kod mnogih ohladnjeti. Ali tko ustraje do konca, bit će spašen. A ovo evanđelje Kraljevstva Božjeg propovijedat će se u čitavom svijetu kao svjedočanstvo svim narodima, i tada će doći svršetak. (Pogl. 61, 4-5)

Ja, Krist, objašnjavam, ispravljam
i produbljujem riječ:

Tako se događalo u prethodnim stoljećima: moji su bili mučeni i ubijani.
Ono što je bilo, nastavlja se. To su uvijek bili vukovi u janjećoj koži, koji na svijet dolaze gladni moći. Oni žele ugasiti i Kristovo svjetlo, koje im je trn u oku, pa i zato zloupotrebljavaju Moje ime. Njihovo zavijanje možete čuti kad im Božji glasnici pred oči iznesu njihova sotonska djela, koja oni – kako to čak i kažu – čine u Moje ime.
Spoznajte: nekoć su Božje glasnike zlostavljali, mučili i ubijali. U današnje ih se vrijeme [1989.] kleveće i ismijava, podsmjehuje im se i ruga. Prave kršćane sada progone samo drugim sredstvima i metodama, ogovaranjem u medijima koje oni nazivaju tisak, radio i slično. Iza njih stoje oni predstavnici Crkve koji se osjećaju ugroženi istinom, župnici i svećenici i takozvani opunomoćenici za sekte, zatim takozvani političari, novinari i reporteri i svi ostali koji su im se povjerili. I u današnje vrijeme [1989.] mnogi su pravedni muževi i žene omraženi kod onih koji sebe nazivaju kršćanima, zato što slijede Mene, Krista.
Spoznajte: kako je bilo u sva vremena, tako je i u prekretnici od staroga, grješnog svijeta u Novo doba. Mnogi ljudi govore o Meni, Kristu. Međutim, zadesi li ih neki dašak, primjerice neka kleveta, oni padaju i izdaju Me. Iz straha za svoj zemaljski život, ugled i položaj, oni se i međusobno izdaju i mrze.
Mračnjak napada narode najrazličitijim metodama i huška jedan narod protiv drugoga. To je moguće jer ljudi međusobno nisu jedinstveni. Narodi gledaju jedni druge kao neprijatelje i tako razvijaju agresije i strahove pred budućnošću. Sve to mračnjaci uvijek iznova potpiruju jer žele držati mase u pokretu. Zatim oni dolaze kao lažni proroci, prikazuju se kao spasitelji i vezuju ljude na svoje „poslanje“ i na svoju osobu – ali ih ne usmjeravaju na Mene, Krista.
U preokretu od staroga grješnog svijeta u Novo doba, Doba svjetla, mračnjak napada svjetlo na širokoj fronti. Tko se međutim može trajno odupirati svjetlu? Nijedan čovjek, nijedna duša, nijedna mračna sila – čak ni onda kada zloupotrebljava Moje ime i kad se postavlja protiv istinskih kršćana. Svjetlo, koje Ja Jesam, je jače.
Spoznajte: Ja Sam svjetlo svijeta koje nije vezano za vrijeme. Svjetlo prožima prostor i vrijeme i sve će učiniti novo. Dolazi vrijeme u kojem mračnjaku neće biti moguće ni naprijed ni nazad, već jedino kapitulacija i – kao svakome pojedinom čovjeku i svakoj duši – preokret prema svjetlu, koje Ja Jesam.
Čak ako u ovoj završnoj borbi prevlada nepravda, a ljubav se sve više ohladi u mnogim ljudskim srcima – ipak je svjetlo već vidljivo: To je Krist, koji Ja Jesam, koji preko glasnika, preko pionira Novog doba donosi svjetlo na Zemlju. Mnogi će ljudi umrijeti. Ipak i mnogi će se spasiti, oni koji izdrže borbu sa silama tame. Oni koji ostanu vjerni Meni držat će se evanđelja ljubavi i nadalje naviještati Kraljevstvo Božje po čitavoj Zemlji i svjedočiti o istini, koja Ja Jesam, koja prebiva u njima, koja preko njih govori i djeluje: Krist.

6. Stoga kad vidite užas pustoši, o kojoj govori prorok Daniel, gdje stoji na svetom mjestu (tko ovo čita neka shvati!), neka onaj tko bude u Judeji, bježi u brda. A tko bude na krovu, neka ne silazi da što uzme iz kuće; a tko bude na polju, neka se ne vraća da uzme ogrtač.
7. Ali jao trudnicama i dojiljama u te dane! Molite da vaš bijeg ne bude zimi ili u subotu. Jer će tada biti tolika nevolja kolike nije bilo od postanka svijeta do sada, niti će je biti. I kad se ne bi skratili ti dani, nitko se ne bi spasio. Ali radi izabranika, ti će se dani skratiti. (Pogl. 61, 6-7)

Ja, Krist, objašnjavam, ispravljam
i produbljujem riječ:

Sada neposredno predstoji to što je Vječni ljudima objavljivao preko proroka u svim vremenima – iako kod većine ljudi upozorenja i upute Vječnoga nisu naišli na odaziv. Ova velika vremenska prekretnica je započela.
Onaj tko se još uvijek brine za svoje izvanjsko i želi ga zadržati i umnožiti – ne samo da ostaje vezan za njega – on će i propasti sa svom svojom imovinom. U onoj mjeri u kojoj svijet propada, sasvim postupno – unatoč tuzi i nevolji – u toj istoj mjeri nastaje Kraljevstvo Božje na Zemlji.
Kad spoznate da se svijet raspada, ne vraćajte se i ne zadržavajte da ovo ili ono uzmete ili sredite. Idite na Božje mjesto koje je u vama i dopušta da vas vodi Onaj koji u vama prebiva.
Zapisano je: „Ali jao trudnicama i dojiljama u te dane!“ Ako je plod u majčinu tijelu pun svjetla i snage zato što otac i majka žive u Bogu, tada će ostati sačuvan. No ako je plod u majčinom tijelu od ovoga starog, grješnog svijeta, ako je dakle siromašan svjetlom, kao što su otac i majka siromašni svjetlom, tada im može biti uzet – ovisno o tome koji su uzroci. Isto tako u tom dobu užasa kakvog svijet još nije doživio, bit će oduzeto i poneko tijelo koje nosi plod siromašan svjetlom.
Molite se da se truba Reda ne oglasi subotom, onda kad se ljudi još više predaju lagodnom životu umjesto da se mole Bogu i zahvaljuju Mu na Njegovu vodstvu i pomoći. Mnogi koji bi mogli pružiti izvanjsku pomoć neće biti tada dostupni. Molite se da se veliko pospremanje na Zemlji ne dogodi zimi jer će mnogi jedva imati neku imovinu uza se, a mnogo je razorenoga, tako da često neće naći utočište u nekoj kući, već na otvorenome ili u skloništima. Tada bi se mnogi smrzavali i smrznuli, također i trudnice.
Mnogi ljudi koji su se pouzdali u ovaj svijet i u svoje vlade preko noći će izgubiti sve za što su vjerovali da je njihova svojina i sigurnost. Vječni, dobri Bog, vaš i Moj Otac, već je skratio vrijeme Njemu vjernima, a kad pometnja dosegne svoj vrhunac skratit će ga još jednom. Mnogi koji na čelu nose znak ljubavi, na ruševinama i kaosu ovog svijeta nastavit će graditi Kraljevstvo mira Isusa Krista i podići ga po čitavom svijetu kao znak pobjede.

8. Ako vam tada netko rekne: Vidi, Krist je ovdje ili ondje, ne vjerujte nepromišljeno; jer će se pojaviti lažni Kristi i lažni proroci te će činiti tolike čudesne znakove da bi obmanuli, kad bi bilo moguće, i same izabranike. Evo, Ja sam vam to unaprijed rekao!
9. Zato, reknu li vam: Eno Ga u pustinji, ne izlazite; eno Ga u tajnim odajama, ne vjerujte brzopleto. Jer će budućnost Sina čovječjega biti slična svjetlu što izlazi na istoku i svijetli sve do zapada. Gdje god bude strvina, tamo će se skupljati strvinari. (Pogl. 61, 8-9)

Ja, Krist, objašnjavam, ispravljam
i produbljujem riječ:

Znajte da ću Ja doći Svojima u duhu – a ne više u tjelesnom omotaču.
Ako netko kaže da je Krist ovdje ili ondje, tada se sjetite: Ja sam vam to unaprijed rekao. Ja više ne dolazim u tijelu. Kao Isus prihvatio sam tijelo radi vas i radi vas sam ga svladao, kako biste ga i vi mogli svladati preko Mene, Krista, i kako biste i vi mogli postići uskrsnuće i ponovno duhovno rođenje, i time ponovno sjedinjenje s Bogom, vašim i Mojim Ocem.
Ako ostvarujete vječne zakone učite se razlikovati; jer neće biti samo lažni proroci. Upravo u ovoj velikoj prekretnici vremena postoje mnogi pravedni muževi i žene – ljudi koje sam vam Ja poslao, koji se pošteno i iskreno trude donijeti vam Božje zakone i koji usred žalosti i propasti svijeta osnivaju Kraljevstvo mira. To su oni koji ispunjavaju evanđelje ljubavi i na taj način donose Kraljevstvo Božje na ovu Zemlju.
Prepoznajte ih po njihovim plodovima.

10. Odmah poslije nevolje tih dana Sunce će se pomračiti, Mjesec neće sjati, zvijezde će padati s neba, a nebeske sile će se uzdrmati. (Pogl. 61, 10)

Ja, Krist, objašnjavam, ispravljam
i produbljujem riječ:

Uz snažne potrese u cjelokupnome Sunčevu sustavu planeti će skrenuti sa svojih putanja i najprije se grupirati za drugačije kretanje oko sadašnjeg Sunca. I Mjesec će biti drugačije svrstan te će doći u drugačiji gravitacijski odnos prema Zemlji. Time će se na Zemlji promijeniti ritam dana i noći, godišnja doba, te plima i oseka. Tijekom tih zbivanja nastat će prolazna pomrčina Sunca.

„Zvijezde će padati s neba“ znači: golemi meteori padat će na Zemlju. I na taj će se način planet Zemlja odgovarajuće izmijeniti. Mora će si tražiti druga korita.
Visoke planine će nestati; nastat će nove uzvisine i doline. U svojoj cjelokupnoj slici Zemlja će postati pitomija.
Spoznajte: Ja pravim sve novo.

Odlomak iz knjige: OVO JE MOJA RIJEČ, Kristova objava koju svijet ne poznaje

Objavljeno u današnjem vremenu preko Božje proročice Gabriele

Priredila: Ana Jurić

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

Spajanje na %s