BLIŽI LI SE KRAJ VATIKANSKE CRKVE?

Moris Hoblaj, teolog, sociolog

Osvrt na rat u Vatikanskoj kuriji o kojem su se raspisali svjetski mediji.

Fotos: newsx.com

Hoće li Papa Franjo uništiti Crkvu?” Engleski tradicionalist Damian Thompson upozorava, “Papa Franjo je sada u ratu s Vatikanom. Ako pobijedi, crkva bi se mogla raspasti.

Papa Franjo proziva svoje najuže suradnike, kardinale, biskupe i svećenike, u vatikanskoj kuriji izdajicama i rak ranom crkve, konkretnije, njegovim protivnicima i protivnicima crkve a to sve povlači za sobom isključenje iz crkve i vječno prokletstvo. Ali on ih ne kažnjava kaznama predviđenim dogmatskim učenjem njegove crkva – koje predviđaju to izopćenje iz crkve i kažnjavanjem vječnim prokletstvom i paklom a to je novo u Katoličkoj crkvi. Umjesto izricanja kazni neposlušnima papa se obraća javnosti, a to nije u skladu dosadašnje otajstvene prakse kurije i papa. Zašto on to čini? Koji je mogući razlog?

Objašnjenje o dogmatskom učenju Papinog primata;

U Zbirci vjerskih poučaka Vatikanske crkve je zapisano; «Onaj tko ne prihvaća cjelokupnu crkvenu predaju, pisanu i nepisanu, bit će isključen.» To konkretno znači, da je proklet za svu vječnost a njegova duša predana paklenim mukama. U tu rubriku spada i nepriznavanje Pape prema dogmi koja je zapisana u kanonu 218 gdje čitamo: «Rimski papa … ima vrhovnu i najopsežniju jurisdikcijsku punomoć u univerzalnoj Crkvi, u stvarima vjere i ćudoređa kao i u onima koje se preko discipline i rukovođenja Crkvom proširuju na čitav svijet.» Na temelju ovog dogmatskog učenja, papa Pio IX na prvom vatikanskom koncilu 1870. nije objavio samo dogmu o nepogrešivosti pape u vjerskim pitanjima, nego i jurisdikcijski primat pape, dakle da je papa vrhovni sudac svih ljudi. Ta je dogma sada čvrsto usidrena i u crkvenom pravu koje je temelj na kojem papa Franjo gradi svoj autoritet i zbog čega mu se klanjaju vladari ovoga svijeta, pa i oni najmoćniji, bez obzira na vjeru i svjetovni nazor. Stoga se kod ovakvih rasprava mora imati na umu ako papa ili netko drugi promjeni i samo jednu od dogmi, što u zadnje vrijeme papa i pokušava, naime da nehuman i nebožanski katolički nauk protumačiti, kako tako „kršćanskim“ i učini ga „tobože“ otvorenijim i prihvatljivijim za vjernike koji mahom napuštaju njegov imperij.

Papa heretik i kandidat za pakao?

Nekoliko kardinala i više od 60 teologa i laika napisalo je u otvorenom pismu krajem rujna 2017. o papi Franji, nakon što im on prethodno nije odgovorio na njihova pitanja, slijedeće; Papa širi “hereze”, to jest “lažne doktrine”. Dakle, po mišljenju nekih kardinala, biskupa i teologa, Papa je pobornik lažne doktrine, a lažac je uvijek bio i jest Sotona (op.autora), a time i kandidat za pakao!? Uzmemo li u ruke crkveno dogmatsko učenje onda nema sumnje; Ako papa širi herezu, tj. da tumači učenje crkve suprotno dogmama i tradicionalnog crkvenog učenja njegovih prethodnika i crkvenih otaca onda je crkva dužna isključiti svakoga pa i Papu iz svoje crkve, odnosno, prokleti ga na vječni pakao! No, tko će to učiniti – tko neka bi mu bio sudac? Jer, on nije samo apsolutni diktator u Vatikanu nego on u osnovi vlada nad svim katolicima širom svijeta i to ne samo svećenicima nego i laicima. Generalna tajnica SPD-a u Njemačkoj, katolkinja Andrea Nahles, shvatila je ovo s katoličke točke gledišta potpuno primjerenim, kad je u jednom intervjuu rekla za papu: «On je šef svega»! No kako dugo još, odnosno, kome je šef danas ako ima ovakav otpor u svojim redovima?

Papa ipak pokušava još blagim ali lukavim tonom spasiti svoj položaj kada kaže; “Vrlo je važno prevladati ovu “neuravnoteženu i degeneriranu logiku zavjera i malih skupina, koje su zapravo karcinom koji vodi ka sebičnosti. Osoblje kurije moralo bi slijediti volju pape.” A što oni ne čine, (op.autora) a to se može iščitati iz slijedećih njegovih riječi, citat: “A kad se nježno uklone s dužnosti, proglašavaju se mučenicima sustava, govore o loše informiranom papi i starom čuvaru umjesto da kažu mea culpa.” Da bi završio riječima; “Napraviti reforme u Rimu je poput četkanja egipatskog sfinge s četkicom za zube.

Kraj Papinog imperija i dolazak Kraljevstva Božjeg!?

Dakle, umjesto reformi i jedinstva u Katoličkoj crkvi vodi se otvoreni rat! U kojem, kako to obavještavaju svjetski mediji, jedni druge nazivaju sotonama i đavolima a Vatikansku kuriju uporištem Sotone, stoga svaki budni i kritičnog zdravog razuma morao bi doći na temelju medijskih zapisa i biblijskih tekstova, na primjer kod Mateja pogl.12, 25-28 do zaključke da je kraj Vatikanske crkve pred vratima. Kod Mateja je zapisano što je Isus rekao tadašnjem svećenstvu koje ga je proganjalo i dalo razapeti na križ, citat; »Svako kraljevstvo u sebi razdijeljeno opustjeti će i svaki grad ili kuća u sebi razdijeljena neće opstati. 26: Ako Sotona Sotonu izgoni, u sebi je razdijeljen. Kako će dakle opstati kraljevstvo njegovo? 27: I ako ja po Beelzebulu izgonim đavle, po kome ih sinovi vaši izgone? Zato će vam oni biti suci. 28: Ali ako ja po Duhu Božjem izgonim đavle, zbilja je došlo k vama kraljevstvo Božje.« U papinoj Bibliji, Isus na kojeg se papa poziva, predvidio je kraj njegovog imperija i prije nego je ono bilo osnovano a na njegovo mjesto, obećao je Isus dolazak Kraljevstva Božjeg koje je već tu! Gdje i kada stvar je svakog pojedinca da ga pronađe, razumije se ako to želi!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

Spajanje na %s