U potrazi za istinom

Prva godina i dalje

Poštovane i poštovani prijatelji/ce Inicijative liječnika/-ca

21.01.2016. navršava se godina dana od kada je Inicijativa liječnika/ca za reguliranje priziva savjesti u medicini zajedno s Centrom za edukaciju, savjetovanje i istraživanje CESI na okruglom stolu u Novinarskom domu u Zagrebu javnosti izložila problem priziva savjesti u medicini i predložila njegovo potpunije zakonsko reguliranje. Svim pojedincima, pojedinkama i udrugama koji su Inicijativi pružili podršku i/ili joj se priključili želimo dati kratak izvještaj što je od tada do sada (u)činjeno i pozvati vas na daljnju potporu i suradnju u vremenu koje je pred nama.

Od prijedloga i mjera za cjelovito reguliranje prava na priziv savjesti u medicini koje smo kao Inicijativa liječnika /ca i CESI dostavili izvršnoj i zakonodavnoj vlasti, stručnim i staleškim društvima zdravstvenih radnika, civilnim udrugama za prava pacijenata i ljudska prava, državnim tijelima zaduženim za zaštitu i unaprjeđivanje ljudskih prava, zdravstvenim ustanovama, medijima i svim pojedincima i grupama koji su podržali našu Inicijativu ( Poruke Okruglog stola „Priziv savjesti u medicini“, Zagreb, Novinarski dom,21.01.2015. objavljeno na portalu DAVID https://david-udruga.hr/novosti/2015/02/11/prijedlozi-za-cjelovito-reguliranje-prava-na-priziv-savjesti-u-medicini-zdravstvenoj-djelatnosti/ i na https://pametnomdosta.wordpress.com/2015/08/20/priziv-savjesti-u-medicini-prijedlog-dodatne-regulative/) u 2015. godini još ništa nije realizirano.

U pogledu dopune legislative o prizivu savjesti u medicini u 2015. godini nije učinjeno ništa. U protekloj godini nije donesen ni jedan zakon, amandman ili propis koji dopunjava postojeću zakonsku regulativu, sadržan u Zakonu o liječništvu, Zakonu o sestrinstvu, Zakonu o dentalnoj medicini i Zakonu o medicinskoj oplodnji. Predložene novele nekolicine zdravstvenih zakona, od kojih je na kraju Vlada u 2015.godini odustala, nisu, na žalost, nudile nikakvu dodatnu regulaciju prava na priziv savjesti u zdravstvenoj djelatnosti. Nisu doneseni nikakvi provedbeni podzakonski akti koji bi regulirali priziv savjesti i jamčili dobivanje zdravstvene usluge od strane drugog liječnika. Također nije ustanovljen niti registar prizivača. Nije ustanovljeno Povjerenstvo za reproduktivno zdravlje i prava žena pri Ministarstvu zdravlja, nisu ukinute lažne klinike za pobačaje, bolnice koje od 2014. ne obavljaju pobačaje ne čine to ni danas.

Sve to je indikacija da politika nije imala volje uhvatiti se u koštac s tim problemom i/ili ga ne smatra dovoljno važnim.

Ono što je Inicijativa liječnika/ca ipak u proteklog godini postigla, jeste, u određenoj mjeri, senzibilizirati javnost za postojanje problema odbijanja pružanja nekih standardnih medicinskih postupaka zbog priziva savjesti liječnika/ca. Iznesene su i posljedica koje ono ima za pojedinačne pacijente/ice i zdravstveni sustav u cjelini. Time je djelomično korigirana netočna impresija, nastala na osnovi religijskih interpretacija i štićena kao vjerska sloboda, da je pravo na priziv savjesti u medicini pravo koje se tiče isključivo liječnika/ca i drugih zdravstvenih radnika. Nadamo se da je Inicijativa liječnika/ca pravo na priziv savjesti u medicini prikazala potpunije, u njegovoj slojevitosti i višeznačnosti i u odnosu prema ostalim temeljnim ljudskim pravima drugih ljudi.

Ovdje nabrajamo nekoliko istupanja na temu priziva savjesti u medicini, u kojima su sudjelovali članovi Inicijative liječnika/ca samostalno ili uz izdašnu pomoć CESI.

Novine i internetski portali

Pravobraniteljica za ravnoravnost spolova. http://www.prs.hr/index.php/suradnja/ocd/1495-okrugli-stol-priziv-savjesti-u-medicini

Željka Godeč. Pobuna doktora koja je uzdrmala crkvu i državu. Nedjeljni Jutarnji list, 25.01.2015. http://www.jutarnji.hr/-mi-smo-protiv-priziva-savjesti–to-je-teror–svi-lijecnici-koji-odbijaju-obavljati-pobacaje-neka-potraze-posao-u-bolnicama-koje-ce-financirati-crkva-/1280619/

Ana Benačić. Priziv savjesti ili oportunizam. lupiga.com. 21.01.2015. http://lupiga.com/vijesti/priziv-savjesti-ili-oportunizam-prije-20-30-godina-najnormalnije-su-radili-abortuse-a-sad

HINA. Okrugli stol: Klinike za pobačaj ispiru mozak ženama, a priziv savjesti treba regulirati zakonom http://www.index.hr/vijesti/clanak/okrugli-stol-klinike-za-pobacaje-ispiru-mozak-zenama-priziv-savjesti-treba-regulirati-zakonski/796501.aspx

https://david-udruga.hr/novosti/2015/02/11/prijedlozi-za-cjelovito-reguliranje-prava-na-priziv-savjesti-u-medicini-zdravstvenoj-djelatnosti/

portal AlJazeera, 02.06. 2015. Miroslav Filipović:Sve više priziva savjesti u Hrvatskoj http://balkans.aljazeera.net/vijesti/sve-vise-prigovora-savjesti-u-hrvatskoj

Gorjana Gjurić, 03.09.2015. Spolno i reproduktivno zdravlje i prava žena: iz zapećka na sunce. (Komentar na zaključne primjedbe CEDAW odbora) http://www.libela.org/sa-stavom/6527-spolno-i-reproduktivno-zdravlje-i-prava-zena-iz-zapecka-na-sunce/

Jelena Svirčić, 22.12.2015 : Intervju Jasenka Grujić: Redukcijom prava na pobačaj najviše će biti pogođene mlade siromašne žene. http://lupiga.com/intervjui/intervju-pravo-na-pobacaj

Radio

Hrvatski radio, III program, 27.01.2015. u 10,30-11 h, emisija Panorama, tema: Pobačaj i priziv savjesti. Urednica Ljiljana Tanasković, gošća Gorjana Gjurić

Hrvatski radio, I program, 16.02.2015.,9,05-9,55 h. emisija Susret u dijalogu, tema: Molitvena inicijativa “40 dana za život” i pravo na priziv savjesti i abortus. Urednica Tanja Baran, Gosti. Ante Čakljušić. Prof.dr. Ante Čorušić i dr.sc. Gorjana Gjurić

TV

HTV4, 9.12.2015. Politička emisija Studio 4, emisija u živo povodom odluke Ustavnog suda da provede ocjenu ustavnosti Zakona o zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodno odlučivanje o rađanju djece (Dr. J. Grujić Koračin i Dr. Ujević)

HTV1, 4. siječnja 2016., emisija “Vita jela zelen bor”, gošća Dr.J. Grujić Koračin

Medicinski časopisi

Inicijativa liječnika/ca smatra značajnim što je otvorila pitanje priziva svjesti u medicini u stručnim, medicinskim krugovima. Iako se pojedini liječnici, mahom ginekolozi/loginje, izjašnjavaju o tom fenomenu u raznim javnim medijima, do sada o prizivu savjesti nije diskutirano na profesionalnim forumima, niti su profesionalna društva usaglasila bilo kakve bioetičke i/ili profesionalne medicinske smjernice, kakve postoje u mnogim nacionalnim medicinskim udruženjima. (Hrabro) pismo članice Inicijative liječnika/ca dr.sc.Jasnke Grujić Koračin adresirano urednicima triju važnih medicinskih časopisa (Liječničke novine- glasilo Hrvatske liječničke komore, Liječnički vjesnik -glasilo Hrvatskog liječničkog zbora i Gynaecologia et Perinatologia- jedino specijalizirano glasilo hrvatskih ginekologa i opstetričara u Hrvatskoj) iznijelo je ovu temu na svjetlo dana, izazvalo nekoliko pro&con komentara, a nadamo se da će u tekućoj godini uroditi sveubohvatnijom raspravom i konkretnim zaključcima.

Grujić Koračin J. Pobačaj (MKB O04), priziv savjesti i pravo na izbor. Liječničke novine 1015; 135: 63. (+ komentar urednika, prof.dr.Ž.Poljaka, a u LN 136/15. komentar doc.dr.sc. Marko Jukić: Priziv savjesti je dobar pravni instrument )

Grujić Koračin J. Pobačaj (MKB O04), priziv savjesti i pravo na izbor. Liječ Vjesn 2015; 137: 52-53.

Grujić Koračin J. Pobačaj (MKB O04), priziv savjesti i pravo na izbor. Gynaecologia et perinatologia 2014: 23: 103-104.

Gjurić G. O doktorima i pacijentima – priziv savjesti u medicini. Liječ Vjesn 2015; 137: 131-133.

Grujić Koračin J. Odgovor autora. Liječ Vjesn 2015; 137: 133-134. i komentari prof.dr. Željko Poljak i prof.Zvonsko Rumboldt

Grujić Koračin J i Lepušić D. Priziv savjesti u (reproduktivnoj) medicini- “Contradictio in adiecto” Posvećeno Saviti Halappanavar. Gynaeco Perinatol 2014; 23: 139-144.

Sudjelovanja

Mala škola ljudskih prava “Položaj i ravnopravnost spolova, 23.-27.02.2015. Tribina: Pravo na izbor- pravo na slobodno odlučivanje o rađanju djece i transrodnost (24.02.2015.)

Debata u Kući ljudskih prava u organizaciji B.a.b.e. 9.11.2015. povodom Tjedna o ravnopravnosti spolova: Silovanje i reproduktivna prava (Dr. J. Grujić Koračin i gospodin Čaljkušić)

Aktvnosti

1/Okrugli stol Pravo na priziv savjesti u medicini

Organizatori: CESI i Inicijativa liječnika/ca, Novinarski dom, Zagreb, 21.01.2015. http:// http://www.libela.org/vijesti/5874-live-priziv-savjesti-u-medicini/

2/Zahtjev za uspostavljanje buffer zone oko zdravstvenih ustanova koje obavljaju pobačaje

Od veljače do svibnja 2015. godine Inicijativa liječnika/ca za reguliranje prava na priziv savjesti i CESI bavili su se uvođenjem buffer zona oko ustanova u kojima se obavljaju pobačaji, kako bi se spriječilo uznemiravanje pacijentica koje obavljaju pobačaj i zdravstvenog osoblja protiv-pobačajnom molitvenom inicijativom “40 dana za život”, kao i prevenirale moguće teže posljedice poznate iz drugih država. Dopis s obrazloženim zahtjevom poslan je na više adresa 19.02.2015, ali je odgovor dobiven samo od predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar Kitarević, Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova i Pučke pravobraniteljice. Povodom našeg zahtijeva održan je 22.04.2015. sastanak članova Inicijative i CESI- ja s pravobraniteljicom za ravnopravnost spolova Višnjom Ljubičić i suradnicima/cama, a 23.04.2015. s pučkom pravobraniteljicom Lorom Vidović i suradnicima/cama. Na oba sastanka naišli smo na razumijevanje i spremnost za rješavanje problema. Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova izdala je svoje očitovanje 06.05.2015. Međutim, na sastanku kojeg je pravobraniteljica za ravnopravnost spolova 27.05.2015. održala s predstavnicima MUP-a i MIZ-a naš prijedlog nije prihvaćen.

3/ Zahtjev za informacijama o podzakonskoj regulativi prava na priziv savjesti

U rujnu 2015. Inicijativa liječnika/-ca je temelje Zakona o pravu na pristup informacija zatražila od Vladinog ureda za ravnopravnost spolova, kao koordinatora izvještaja CEDAW oboru Ujedinjenih naroda o provođenju UN Konvencije o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena (4. i 5. periodičko izvješće RH, veljača 2013., CEDAW/C/HRV/CO/4-5), informacije o podzakonskoj regulativi prava na priziv savjesti u medicini navedene u Odgovoru na popis problema i pitanja vezanih na Četvrto i peto periodičko izvješće (CEDAW/C/HRV/Q/4-5/Dod.1, veljača 2015) a nepoznata je javnosti. Ured za ravnopravnost spolova preusmjerio je naš upit Ministarstvu zdravlja, a njegov odgovor potvrdio je naše bojazni da podzakonska regulativa ne postoji. Pismo Ministra zdravlja ravnateljima zdravstvenih ustanova koje su ovlaštene za obavljanje pobačaja i odgovornim osobama u djelatnosti ginekologije i opstetricije od 13.11.2014. nema zakonsku težinu. Također smo saznali da famozno Rješenje Ministra zdravstva od 01.09.1996. kojim su određene zdravstvene ustanove ovlaštene za izvođenje pobačaja ne postoji u Ministarstvu i da nije nađeno ni u HZJZ, iako se na njega često poziva, pa i u 4.i 5. periodičkom izvješću, Odgovoru na popis problema i pitanja… i u mnogim Statističkim ljetopisima HZJZ, uključivši i zadnji, za 2014. godinu ! Umjesto tog rješenja dostavljeno nam je Ovlaštenje za obavljanje postupka prekida trudnoće Ministra zdravlja od 13.11.2014. za 27 javnih i jednu privatnu zdravstvenu ustanovu. Naš zahtjev i Odgovor MIZ dostupni su na web adresi: http://imamopravoznati.org/request/podzakonska regulativa prava na

Daljnje aktivnosti

Iako, i upravo stoga, što do sada nismo postigli nikakve važnije rezultate, zalaganje za reguliranje prava na priziv savjesti u medicini ostaje i dalje naš cilj. Svjesni smo postojanja snažne opozicije, primarno u redovima Katoličke crkve i katoličkih laičkih organizacija te neokonzervativne desnice, koje raspolažu jakom propagandom mašinerijom, obilnim financijskim resursima i političkom podrškom. Ipak, smatramo da nam je i profesionalna i građanska dužnost nastaviti započeto.

Na ruku nam ide dokument Odbora Ujedinjenih naroda za praćenje provođenja UN Konvencije o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena (CEDAW Odbor) izdanom 24.07.2015. u Geneve-i pod naslovom Zaključne primjedbe o četvrtom i petom periodičkom izviješću za Hrvatsku (CEDAW/C/HRV/CO/4-5). (http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2FC%2FHRV%2FCO%2F4-5&Lang=en ; hrvatski prijevod http://www.ured-ravnopravnost.hr/site/images/pdf/cedaw%20zakljune%20primjedbe%20o%204%20i%205%20periodinom%20izvjeu%20za%20rh%20.pdf. Zahvaljujući dva tzv. izvješća u sjeni s preporukama, koja su Odboru podnijele nevladine organizacije (1.CESI+Centar za reproduktivna prava+RODA i 2. BabE + Ženska soba), CEDAW odbor je prepoznao problem nedovoljno reguliranog prava na priziv savjesti liječnika i čitavih ginekološko-opstetričkih ustanova, kao jedan od vodećih uzroka ograničavanja prava žena na legalan prekid trudnoće. Preporuka Hrvatskoj br.31.a) stoga glasi :

„ 31. Odbor poziva državu stranku:

(a) Osigura da korištenje prigovora savjesti ne spriječi neometan pristup žena uslugama skrbi o reproduktivnom zdravlju, osobito skrbi pri pobačaju i poslije pobačaja, kao i kontracepcijskim ”

(sažetak svih primjedbi i preporuka CEDAW odbora Hrvatskoj koje se odnose na spolno i reproduktivno zdravlje i prava žena možete pročitati na http://www.libela.org/sa-stavom/6527-spolno-i-reproduktivno-zdravlje-i-prava-zena-iz-zapecka-na-sunce/

Dakle, idemo dalje !

Vaša podrška je nužna, jer bez angažirane javnosti nema niti postizanja niti očuvanja

ljudskih prava i sloboda.

Računamo na sve vas !

U Zagrebu, 21.01.2015.

Od prijedloga i mjera za cjelovito reguliranje prava na priziv savjesti u medicini koje smo kao Inicijativa liječnika /ca i CESI dostavili izvršnoj i zakonodavnoj vlasti, stručnim i staleškim društvima zdravstvenih radnika, civilnim udrugama za prava pacijenata i ljudska prava, državnim tijelima zaduženim za zaštitu i unaprjeđivanje ljudskih prava, zdravstvenim ustanovama, medijima i svim pojedincima i grupama koji su podržali našu Inicijativu ( Poruke Okruglog stola „Priziv savjesti u medicini“, Zagreb, Novinarski dom,21.01.2015. objavljeno na portalu DAVID https://david-udruga.hr/novosti/2015/02/11/prijedlozi-za-cjelovito-reguliranje-prava-na-priziv-savjesti-u-medicini-zdravstvenoj-djelatnosti/ i na https://pametnomdosta.wordpress.com/2015/08/20/priziv-savjesti-u-medicini-prijedlog-dodatne-regulative/) u 2015. godini još ništa nije realizirano.

U pogledu dopune legislative o prizivu savjesti u medicini u 2015. godini nije učinjeno ništa. U protekloj godini nije donesen ni jedan zakon, amandman ili propis koji dopunjava postojeću zakonsku regulativu, sadržan u Zakonu o liječništvu, Zakonu o sestrinstvu, Zakonu o dentalnoj medicini i Zakonu o medicinskoj oplodnji. Predložene novele nekolicine zdravstvenih zakona, od kojih je na kraju Vlada u 2015.godini odustala, nisu, na žalost, nudile nikakvu dodatnu regulaciju prava na priziv savjesti u zdravstvenoj djelatnosti. Nisu doneseni nikakvi provedbeni podzakonski akti koji bi regulirali priziv savjesti i jamčili dobivanje zdravstvene usluge od strane drugog liječnika. Također nije ustanovljen niti registar prizivača. Nije ustanovljeno Povjerenstvo za reproduktivno zdravlje i prava žena pri Ministarstvu zdravlja, nisu ukinute lažne klinike za pobačaje, bolnice koje od 2014. ne obavljaju pobačaje ne čine to ni danas.

Sve to je indikacija da politika nije imala volje uhvatiti se u koštac s tim problemom i/ili ga ne smatra dovoljno važnim.

Ono što je Inicijativa liječnika/ca ipak u proteklog godini postigla, jeste, u određenoj mjeri, senzibilizirati javnost za postojanje problema odbijanja pružanja nekih standardnih medicinskih postupaka zbog priziva savjesti liječnika/ca. Iznesene su i posljedica koje ono ima za pojedinačne pacijente/ice i zdravstveni sustav u cjelini. Time je djelomično korigirana netočna impresija, nastala na osnovi religijskih interpretacija i štićena kao vjerska sloboda, da je pravo na priziv savjesti u medicini pravo koje se tiče isključivo liječnika/ca i drugih zdravstvenih radnika. Nadamo se da je Inicijativa liječnika/ca pravo na priziv savjesti u medicini prikazala potpunije, u njegovoj slojevitosti i višeznačnosti i u odnosu prema ostalim temeljnim ljudskim pravima drugih ljudi.

Ovdje nabrajamo nekoliko istupanja na temu priziva savjesti u medicini, u kojima su sudjelovali članovi Inicijative liječnika/ca samostalno ili uz izdašnu pomoć CESI.

Novine i internetski portali

Pravobraniteljica za ravnoravnost spolova. http://www.prs.hr/index.php/suradnja/ocd/1495-okrugli-stol-priziv-savjesti-u-medicini

Željka Godeč. Pobuna doktora koja je uzdrmala crkvu i državu. Nedjeljni Jutarnji list, 25.01.2015. http://www.jutarnji.hr/-mi-smo-protiv-priziva-savjesti–to-je-teror–svi-lijecnici-koji-odbijaju-obavljati-pobacaje-neka-potraze-posao-u-bolnicama-koje-ce-financirati-crkva-/1280619/

Ana Benačić. Priziv savjesti ili oportunizam. lupiga.com. 21.01.2015. http://lupiga.com/vijesti/priziv-savjesti-ili-oportunizam-prije-20-30-godina-najnormalnije-su-radili-abortuse-a-sad

HINA. Okrugli stol: Klinike za pobačaj ispiru mozak ženama, a priziv savjesti treba regulirati zakonom http://www.index.hr/vijesti/clanak/okrugli-stol-klinike-za-pobacaje-ispiru-mozak-zenama-priziv-savjesti-treba-regulirati-zakonski/796501.aspx

https://david-udruga.hr/novosti/2015/02/11/prijedlozi-za-cjelovito-reguliranje-prava-na-priziv-savjesti-u-medicini-zdravstvenoj-djelatnosti/

portal AlJazeera, 02.06. 2015. Miroslav Filipović:Sve više priziva savjesti u Hrvatskoj http://balkans.aljazeera.net/vijesti/sve-vise-prigovora-savjesti-u-hrvatskoj

Gorjana Gjurić, 03.09.2015. Spolno i reproduktivno zdravlje i prava žena: iz zapećka na sunce. (Komentar na zaključne primjedbe CEDAW odbora) http://www.libela.org/sa-stavom/6527-spolno-i-reproduktivno-zdravlje-i-prava-zena-iz-zapecka-na-sunce/

Jelena Svirčić, 22.12.2015 : Intervju Jasenka Grujić: Redukcijom prava na pobačaj najviše će biti pogođene mlade siromašne žene. http://lupiga.com/intervjui/intervju-pravo-na-pobacaj

Radio

Hrvatski radio, III program, 27.01.2015. u 10,30-11 h, emisija Panorama, tema: Pobačaj i priziv savjesti. Urednica Ljiljana Tanasković, gošća Gorjana Gjurić

Hrvatski radio, I program, 16.02.2015.,9,05-9,55 h. emisija Susret u dijalogu, tema: Molitvena inicijativa “40 dana za život” i pravo na priziv savjesti i abortus. Urednica Tanja Baran, Gosti. Ante Čakljušić. Prof.dr. Ante Čorušić i dr.sc. Gorjana Gjurić

TV

HTV4, 9.12.2015. Politička emisija Studio 4, emisija u živo povodom odluke Ustavnog suda da provede ocjenu ustavnosti Zakona o zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodno odlučivanje o rađanju djece (Dr. J. Grujić Koračin i Dr. Ujević)

HTV1, 4. siječnja 2016., emisija “Vita jela zelen bor”, gošća Dr.J. Grujić Koračin

Medicinski časopisi

Inicijativa liječnika/ca smatra značajnim što je otvorila pitanje priziva svjesti u medicini u stručnim, medicinskim krugovima. Iako se pojedini liječnici, mahom ginekolozi/loginje, izjašnjavaju o tom fenomenu u raznim javnim medijima, do sada o prizivu savjesti nije diskutirano na profesionalnim forumima, niti su profesionalna društva usaglasila bilo kakve bioetičke i/ili profesionalne medicinske smjernice, kakve postoje u mnogim nacionalnim medicinskim udruženjima. (Hrabro) pismo članice Inicijative liječnika/ca dr.sc.Jasnke Grujić Koračin adresirano urednicima triju važnih medicinskih časopisa (Liječničke novine- glasilo Hrvatske liječničke komore, Liječnički vjesnik -glasilo Hrvatskog liječničkog zbora i Gynaecologia et Perinatologia- jedino specijalizirano glasilo hrvatskih ginekologa i opstetričara u Hrvatskoj) iznijelo je ovu temu na svjetlo dana, izazvalo nekoliko pro&con komentara, a nadamo se da će u tekućoj godini uroditi sveubohvatnijom raspravom i konkretnim zaključcima.

Grujić Koračin J. Pobačaj (MKB O04), priziv savjesti i pravo na izbor. Liječničke novine 1015; 135: 63. (+ komentar urednika, prof.dr.Ž.Poljaka, a u LN 136/15. komentar doc.dr.sc. Marko Jukić: Priziv savjesti je dobar pravni instrument )

Grujić Koračin J. Pobačaj (MKB O04), priziv savjesti i pravo na izbor. Liječ Vjesn 2015; 137: 52-53.

Grujić Koračin J. Pobačaj (MKB O04), priziv savjesti i pravo na izbor. Gynaecologia et perinatologia 2014: 23: 103-104.

Gjurić G. O doktorima i pacijentima – priziv savjesti u medicini. Liječ Vjesn 2015; 137: 131-133.

Grujić Koračin J. Odgovor autora. Liječ Vjesn 2015; 137: 133-134. i komentari prof.dr. Željko Poljak i prof.Zvonsko Rumboldt

Grujić Koračin J i Lepušić D. Priziv savjesti u (reproduktivnoj) medicini- “Contradictio in adiecto” Posvećeno Saviti Halappanavar. Gynaeco Perinatol 2014; 23: 139-144.

Sudjelovanja

Mala škola ljudskih prava “Položaj i ravnopravnost spolova, 23.-27.02.2015. Tribina: Pravo na izbor- pravo na slobodno odlučivanje o rađanju djece i transrodnost (24.02.2015.)

Debata u Kući ljudskih prava u organizaciji B.a.b.e. 9.11.2015. povodom Tjedna o ravnopravnosti spolova: Silovanje i reproduktivna prava (Dr. J. Grujić Koračin i gospodin Čaljkušić)

Aktvnosti

1/Okrugli stol Pravo na priziv savjesti u medicini

Organizatori: CESI i Inicijativa liječnika/ca, Novinarski dom, Zagreb, 21.01.2015. http:// http://www.libela.org/vijesti/5874-live-priziv-savjesti-u-medicini/

2/Zahtjev za uspostavljanje buffer zone oko zdravstvenih ustanova koje obavljaju pobačaje

Od veljače do svibnja 2015. godine Inicijativa liječnika/ca za reguliranje prava na priziv savjesti i CESI bavili su se uvođenjem buffer zona oko ustanova u kojima se obavljaju pobačaji, kako bi se spriječilo uznemiravanje pacijentica koje obavljaju pobačaj i zdravstvenog osoblja protiv-pobačajnom molitvenom inicijativom “40 dana za život”, kao i prevenirale moguće teže posljedice poznate iz drugih država. Dopis s obrazloženim zahtjevom poslan je na više adresa 19.02.2015, ali je odgovor dobiven samo od predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar Kitarević, Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova i Pučke pravobraniteljice. Povodom našeg zahtijeva održan je 22.04.2015. sastanak članova Inicijative i CESI- ja s pravobraniteljicom za ravnopravnost spolova Višnjom Ljubičić i suradnicima/cama, a 23.04.2015. s pučkom pravobraniteljicom Lorom Vidović i suradnicima/cama. Na oba sastanka naišli smo na razumijevanje i spremnost za rješavanje problema. Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova izdala je svoje očitovanje 06.05.2015. Međutim, na sastanku kojeg je pravobraniteljica za ravnopravnost spolova 27.05.2015. održala s predstavnicima MUP-a i MIZ-a naš prijedlog nije prihvaćen.

3/ Zahtjev za informacijama o podzakonskoj regulativi prava na priziv savjesti

U rujnu 2015. Inicijativa liječnika/-ca je temelje Zakona o pravu na pristup informacija zatražila od Vladinog ureda za ravnopravnost spolova, kao koordinatora izvještaja CEDAW oboru Ujedinjenih naroda o provođenju UN Konvencije o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena (4. i 5. periodičko izvješće RH, veljača 2013., CEDAW/C/HRV/CO/4-5), informacije o podzakonskoj regulativi prava na priziv savjesti u medicini navedene u Odgovoru na popis problema i pitanja vezanih na Četvrto i peto periodičko izvješće (CEDAW/C/HRV/Q/4-5/Dod.1, veljača 2015) a nepoznata je javnosti. Ured za ravnopravnost spolova preusmjerio je naš upit Ministarstvu zdravlja, a njegov odgovor potvrdio je naše bojazni da podzakonska regulativa ne postoji. Pismo Ministra zdravlja ravnateljima zdravstvenih ustanova koje su ovlaštene za obavljanje pobačaja i odgovornim osobama u djelatnosti ginekologije i opstetricije od 13.11.2014. nema zakonsku težinu. Također smo saznali da famozno Rješenje Ministra zdravstva od 01.09.1996. kojim su određene zdravstvene ustanove ovlaštene za izvođenje pobačaja ne postoji u Ministarstvu i da nije nađeno ni u HZJZ, iako se na njega često poziva, pa i u 4.i 5. periodičkom izvješću, Odgovoru na popis problema i pitanja… i u mnogim Statističkim ljetopisima HZJZ, uključivši i zadnji, za 2014. godinu ! Umjesto tog rješenja dostavljeno nam je Ovlaštenje za obavljanje postupka prekida trudnoće Ministra zdravlja od 13.11.2014. za 27 javnih i jednu privatnu zdravstvenu ustanovu. Naš zahtjev i Odgovor MIZ dostupni su na web adresi: http://imamopravoznati.org/request/podzakonska regulativa prava na

Daljnje aktivnosti

Iako, i upravo stoga, što do sada nismo postigli nikakve važnije rezultate, zalaganje za reguliranje prava na priziv savjesti u medicini ostaje i dalje naš cilj. Svjesni smo postojanja snažne opozicije, primarno u redovima Katoličke crkve i katoličkih laičkih organizacija te neokonzervativne desnice, koje raspolažu jakom propagandom mašinerijom, obilnim financijskim resursima i političkom podrškom. Ipak, smatramo da nam je i profesionalna i građanska dužnost nastaviti započeto.

Na ruku nam ide dokument Odbora Ujedinjenih naroda za praćenje provođenja UN Konvencije o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena (CEDAW Odbor) izdanom 24.07.2015. u Geneve-i pod naslovom Zaključne primjedbe o četvrtom i petom periodičkom izviješću za Hrvatsku (CEDAW/C/HRV/CO/4-5). (http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2FC%2FHRV%2FCO%2F4-5&Lang=en ; hrvatski prijevod http://www.ured-ravnopravnost.hr/site/images/pdf/cedaw%20zakljune%20primjedbe%20o%204%20i%205%20periodinom%20izvjeu%20za%20rh%20.pdf. Zahvaljujući dva tzv. izvješća u sjeni s preporukama, koja su Odboru podnijele nevladine organizacije (1.CESI+Centar za reproduktivna prava+RODA i 2. BabE + Ženska soba), CEDAW odbor je prepoznao problem nedovoljno reguliranog prava na priziv savjesti liječnika i čitavih ginekološko-opstetričkih ustanova, kao jedan od vodećih uzroka ograničavanja prava žena na legalan prekid trudnoće. Preporuka Hrvatskoj br.31.a) stoga glasi :

„ 31. Odbor poziva državu stranku:

(a) Osigura da korištenje prigovora savjesti ne spriječi neometan pristup žena uslugama skrbi o reproduktivnom zdravlju, osobito skrbi pri pobačaju i poslije pobačaja, kao i kontracepcijskim ”

(sažetak svih primjedbi i preporuka CEDAW odbora Hrvatskoj koje se odnose na spolno i reproduktivno zdravlje i prava žena možete pročitati na http://www.libela.org/sa-stavom/6527-spolno-i-reproduktivno-zdravlje-i-prava-zena-iz-zapecka-na-sunce/

Dakle, idemo dalje !

Vaša podrška je nužna, jer bez angažirane javnosti nema niti postizanja niti očuvanja

ljudskih prava i sloboda.

Računamo na sve vas !

U Zagrebu, 21.01.2015.

 

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

Spajanje na %s