Ugovori između Svete Stolice i Republike Hrvatske diskriminiraju žene

Višnja Ljubičić, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, jučer je  upozorila na direktnu diskriminaciju žena u društvu i to zbog jeftinijih ulaznica za žene namijenjenih proslavi dočeka Nove 2012.

Riječ je o jednokratnom i po važnosti (samo naizgled) minornom kršenju prava žena u našem društvu.

Slijedom upozorenja pravobraniteljice smijemo uočiti da Republika Hrvatska i Katolička crkva međunarodnim ugovorima koji su potpisani 1998.godine direktno i nepobitno krše prava žena te su spomenuti Ugovori u suprotnosti sa Zakonom o suzbijanju diskriminacije i Ustavom RH.

Udruga David je već u više navrata upozoravala državna tijela na potrebu poduzimanja zakonski propisaanih radnji u cilju zaštite ljudskih prava a, u konkretnom slučaju, zaštite prava žena u RH.

Naime, Republika Hrvatska, odnosno svi porezni obveznici, plaćaju Katoličkoj crkvi više stotina milijuna kuna za više nego očitu  diskriminaciju žena u našem društvu. Ova sredstva  gotovo isključivo koristi muški dio katoličko-crkvenog establišmenta na čelu s patrijarhom kardinalom Bozanićem i to za širenje teze da je Crkva zaštitnica ljudskih prava i najveća moralna vertikala društva.

Po Ustavu RH ne postoji neravnopravnost među spolovima.

Na ovaj način Crkva direktno krši međunarodne propise koji reguliraju ovo područje prava.

Papa Ivan Pavao II 2005.godine je poručio da ovo društvo vrši „ nepriznavanje svega što je povezano s pravima i dužnostima građanina u demokratskom sustavu“ te je na taj način direktno priznao kršenje prava žena od strane vlastite institucije koja je plaćena upravo za to da poštuje ljudska prava.

Ove je godine kardinal Bozanić izjavio  kako je papa Benedikt ne samo crkveni nego i “vrhovni svjetski moralni autoritet.“

Kako je riječ o „plaćenom“ djelovanju na području pastirskog morala krajnje je vrijeme da državne institucije preispitaju (ne)namjensko trošenje sredstava državnog proračuna, a državna revizija bi isto tako trebala položiti račun građanima za svoje neobavljanje posla u skladu za zakonom.

_____________________________________________________

Nacional.hr

29.12.2011. / 18:09

Autor: Hina

Ljubičić: Jeftinije ulaznice za žene su diskriminacija

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić upozorila je danas organizatore proslave dočeka Nove godine koji u svojim promidžbenim porukama reklamiraju jeftiniju cijenu ulaznice za žene da to predstavlja izravnu diskriminaciju temeljem spola u pogledu pristupa tržišnim uslugama koja je zabranjena Zakonom o ravnopravnosti spolova i Zakonom o suzbijanju diskriminacije.

Pravobraniteljica u priopćenju naglašava kako bez obzira što naizgled dovodi muškarce u nepovoljniji položaj takva praksa u biti dugoročno najviše šteti ženama jer učvršćuje i perpetuira tradicionalna stereotipna shvaćanja o ženama kao pripadnicama tzv. “nježnijeg” odnosno društveno slabijeg spola.

Stoga pravobraniteljica za ravnopravnost spolova odbacuje argumente kojima se takva diskriminatorna praksa nižih cijena usluge za žene učestalo pokušava opravdati navodnom činjenicom da žene na takvim događajima konzumiraju manje hrane i pića.

“Čak i da takvi argumenti imaju određenu statističku podlogu oni predstavljaju izraz rodno uvjetovanog stereotipnog poimanja žena i muškaraca koje Zakon o ravnopravnosti spolova, u skladu s pravnom stečevinom Europske Unije, zabranjuje”, navodi se u priopćenju.

Pravobraniteljica Ljubičić podsjeća kako je jamstvo jednakog postupanja bez obzira na spol zakonom zajamčeno pravo svake žene i svakog muškarca kao jedinstvene osobe neovisno o njenoj pripadnosti nekoj društvenoj skupini. U tom smislu hrvatski pravni poredak zabranjuje bilo koji oblik ograničavanja jednakih prilika za žene i muškarce zasnovan na stereotipnom poimanju žena i muškaraca, bez obzira radi li se o nerazumnim ili o tzv. racionalnim stereotipovima.

Pravobraniteljica upozorava i kako se organizatori ovakvih tržišnih usluga izlažu mogućnosti pojedinačnih antidiskriminacijeskih tužbi iz Zakona o suzbijanju diskriminacije, odnosno udružne tužbe iz Zakona o suzbijanju diskriminacije.

http://www.nacional.hr/clanak/122462/ljubicic-jeftinije-ulaznice-za-zene-su-diskriminacija

_________________________________________________________

Glas Koncila 34 (1626) | 21.8.2005.

Vjeronauk za odrasle


Anto Gavrić Dostojanstvo žene  

Nedvojbeno, jednako dostojanstvo i odgovornost muškarca i žene potpuno opravdava pristup žene javnim službama. (Ivan Pavao II.)

Stoljećima je trajala vrlo istaknuta nejednakost između žene i muškarca. Takav se položaj žene dugo zadržao i u kršćanstvu. Žena je bila izolirana u područjima koja su bila zatvorena za javni život: obiteljski dom i samostan. Malo pomalo žene će, i uz vlastitu borbu da ih se prizna cjelovitim ljudskim osobama, izići iz društvenoga geta. I Crkva se vrlo brzo zauzela protiv diskriminacije žena (iako nema ređenja žena). Znak vremena Prva socijalna enciklika ističe da je ženama, kao i djeci, potrebna posebna zaštita. Žena je »po svojoj naravi« vezana uz muškarca i o njemu je ovisna. U tom smislu Lav XIII. piše da se ne smije zahtijevati od žena i djece da obavljaju one teške poslove koje mogu izvršiti snažni i odrasli muškarci. »Neki poslovi manje dolikuju ženama koje su rođene za domaće poslove u kući, i oni veoma čuvaju dostojanstvo ženskoga spola te po naravi odgovaraju odgoju djece i blagostanju obitelji.« I Papa inzistira na pravednoj plaći koja osigurava doličan život obitelji radnika. Tek papa Ivan XXIII, prikazujući promicanje žene kao jedan od znakova vremena, otvara put novom poimanju toga pitanja. »Svatko uviđa da žene sudjeluju u javnom životu… Žene, naime, svakim danom svjesnije svoga ljudskog dostojanstva, ne dopuštaju više da ih se smatra običnim sredstvom, štoviše zahtijevaju prava i dužnosti dostojne ljudske osobe kako unutar obiteljskog doma tako i u javnosti.« Ista ljudska prava Muškarac i žena imaju ista ljudska prava, ali prava žene su ograničena njihovom naravi. Papa piše: »Ljudi imaju puno pravo izabrati način života koji žele: prema tomu, ili osnovati obitelj, pri čemu muž i žena uživaju jednaka prava i dužnosti, ili prihvatiti svećeništvo ili redovnički stalež.« S obzirom na rad žena, Papa poziva da im se »omogući rad u takvim okolnostima koje se slažu s potrebama i dužnostima supruge i majke«. I Drugi vatikanski koncil navodi da muž i žena imaju kao roditelji jednaka prava i dužnosti. A u pogledu uloge žene u obiteljskom domu ističe se da skrb za dom ne smije zapostaviti opravdano promicanje žene u društvu. Koncil spominje »nove društvene odnose između muškarca i žene« te govori i o ženi kao stvaratelju i pokretaču kulture vlastite zajednice. Žene su aktivne na gotovo svim područjima života. Stoga trebaju u potpunosti preuzeti svoju ulogu prema svojim sposobnostima. A svi trebaju »priznati i promicati posebno i nužno sudjelovanje žene u kulturnom životu«. Odgojiteljska dužnost spada podjednako na oba roditelja, dok se je nekoć ta zadaća često pripisivala samo majci. Žena ima temeljnu ulogu u obitelji i društvu, ističe Pavao VI. Zakonodavstvo treba zaštititi poziv ženi vlastit te priznati nezavisnost žene kao osobe, priznati jednakost njezinih prava s obzirom na sudjelovanje u kulturnome, gospodarskom, društvenom i političkom životu. Ivan Pavao II. u apostolskom pismu o dostojanstvu i pozivu žene produbljuje antropološke i teološke temelje nužne za rješavanje pitanja koja se odnose na značenje i dostojanstvo žene i muškarca u Crkvi. Ta razmišljanja osvjetljavaju pitanje odgovornosti žena u Crkvi i u društvu. No, u mnogim se dijelovima svijeta još uvijek priječi potpuna integracija žene u društvenom, političkom i gospodarskom životu. Dar majčinstva je češće kažnjavan negoli cijenjen. A uloga majke je odlučujuća za temelje nove ljudske osobnosti. Među tim zaprekama, Papa spominje posebice stvarnu nejednakost pravâ osobe, nejednakost u plaćama za isti posao, slaba ili nikakva zaštita majki radnica, nepravedno napredovanje u karijeri, nejednakosti supružnika u pravu obitelji, nepriznavanje svega što je povezano s pravima i dužnostima građanina u demokratskom sustavu (primjer glasovanja).

__________________________________________________________

Libela.org

07.06.2011. 14:12:09 – Sanja Cesar

Za slobodu izbora

Ovih dana svjedočimo kako je posjet Pape iskorišten da bi se po tko zna koji put poslala poruka o “nepovredivosti ljudskog života od začeća do njegova prirodnog skončanja…” te pozvalo na reviziju zakona koji dopušta prekid trudnoće. Svjesne smo da živimo u društvu u kojem su žene manje važne, manje moćne te da njihove živote, tijelo i zdravlje nastoje kontrolirati različite institucije kojima upravljaju muškarci.

Žene su rijetko u situaciji da donose potpuno slobodnu odluku o reprodukciji, jer su njihovi izbori često nametnuti ili ograničeni različitim društvenim i ekonomskim faktorima.  Procjene su kako se godišnje izvrši 20 milijuna nesigurnih pobačaja. Od toga je 1/3 provedenih pobačaja ilegalna, a između 70.000 i 200.000 žena umire godišnje od posljedica loše napravljenih pobačaja.  U našoj zemlji prema podacima HZJZ za 2009. godinu samo je 52,9%  žena koristilo usluge ginekologa/inja.   Prema izvještajima ordinacija primarne zdravstvene zaštite žena u 2009. godini (ugovorne i neugovorne) posjeti u svrhu planiranja obitelji u Hrvatskoj su pali u odnosu na prethodne dvije godine. U 2009. godini zabilježeno je samo 77.903 posjeta u svrhu planiranja obitelji i/ili propisivanja jednog od kontracepcijskih sredstava što je za 20,3% manje u odnosu na prethodnu godinu (97.701). Najčešće su propisivani oralni kontraceptivi (70,7%) i intrauterini ulošci (12,8%).  Iako je legalno dopušten, različitim se metodama i načinima nastoji ograničiti pravo žena na siguran i dostupan abortus.  Cijena pobačaja je neopravdano visoka i razlikuje se od bolnice do bolnice, a doseže i visinu minimalne plaće. Stigma i poniženja koje trpe žene koje odlaze na pobačaj ne mogu se mjeriti novcem.

Procvat crnog tržišta pobačaja

Dugogodišnji rad konzervativnih političkih i katoličkih krugova koji se bore protiv abortusa ne samo da nije postigao željene efekte već je pridonio stvaranju i procvatu crnog tržišta pobačaja. Prigovor savjesti na koji se pozivaju liječnici koji ne žele raditi pobačaje i stigma koja prati taj čin, stvorili su uzak krug liječnika koji profitira od toga. Tako je u listopadu 2010. godine privedeno pet liječnika Odjela za ženske bolesti i porodništvo varaždinske bolnice pod sumnjom da su zlouporabili položaj i krivotvorili dokumente, odnosno da su vršili ilegalne pobačaje i dvostruko ih naplaćivali, i od HZZO-a i od pacijentica. Prema Jutarnjem listu, za isto kazneno djelo sumnjiči se 13 osoba s područja Varaždina, Bjelovara te Koprivnice koje su počinile ukupno 101 kazneno djelo, a od toga 58 kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti, 13 poticanja na izvršenje zlouporabe položaja i ovlasti , 29 krivotvorenja službene isprave te jedno kazneno djelo protupravnog prekida trudnoće.

Zapreke pristupu kontracepciji

U mnogim zemljama, pa tako i u RH žene i djevojke susreću se s brojnim zaprekama u pristupu modernim metodama  kontracepcije i informacijama o kontracepciji. Kontracepciju ne pokriva zdravstveno osiguranje i stoga korisnice moraju plaćati punu cijenu. Cijena hormonalnih pilula potrebnih za jednomjesečnu zaštitu iznosi oko 100kn.  Neke žene i djevojke, osobito one najugroženije, kao što su sve one sa niskim prihodima, nezaposlene, na školovanju ili u nasilnim odnosima, nemaju sredstva za to.  Druge su prisiljene zbog  visoke cijene hormonalne kontracepcije posegnuti za onima niske kvalitete koje su jeftinije, ali koje možda nisu najprikladnije za njih ili se prikloniti nepouzdanim metodama planiranja obitelji. Hitna je kontracepcija tek nedavno registrirana u Hrvatskoj, što je odmah izazvalo osudu Katoličke crkve i nekih liječnika koji tvrde da se radi o ranom abortivu pa se stoga protive primjeni takvih preparata. Iako je stav Svjetske zdravstvene organizacije iz 2010. godine temeljen na znanstvenim dokazima da pilula za dan poslije sprečava ovulaciju pa stoga ne stoje predrasude i argumenti o abortivnom djelovanju pilule. Iako se radi o preparatima koji su djelotvorniji I žene ih bolje podnose, u Hrvatskoj se čekalo više od deset godina na njihovu registraciju. Njihova cijena, koju plaćaju same žene i djevojke je oko 200kn. Važno je napomenuti da niti jedan kombinirani preparat koji je do sada bio korišten kao “hitna kontracepcija”, a i dalje se koristi nema odobrenje Hrvatske agencije za lijekove i medicinske proizvode za hitnu kontracepciju.

Žensko zdravlje nije prioritet?

Koliko je pitanje žena i zdravlja (ne)važno u ovoj državi, pa čak i institucijama koje se bave unapređenjem položaja žena vidimo i u prijedlogu Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova. Područje Žene i zdravlje izbačeno je iz prioriteta za razdoblje 2011. – 2015. godine iako postavljeni ciljevi za prethodni period (smanjenje učestalosti spolno prenosivih bolesti, podizanje razine zaštite i očuvanja zdravlja na radu, osobito psihičkog zdravlja žena, unaprjeđivanje mjera za očuvanje reproduktivnog zdravlja žena i sl.) nisu ostvareni.

Zabrinutost zbog kretanja stanovništva pokreće nove demografske politike i države kroz te politike nastoje povećati kontrolu nad privatnim domenom, pitanjima seksualnosti i fertiliteta. Demografska situacija u Republici Hrvatskoj, ukazuje na negativnu stopu prirodnog prirasta odnosno proces depopulacije stanovništva. Država kroz svoju populacijsku politiku uzima provo na donošenje odluka u toj sferi i kroz nju ostvaruje svoje ciljeve. U tim politikama žene se promatraju u ograničenoj ulozi onih koje rađaju djecu i to u okviru braka. Ne bave se ženama koje žive same, lezbijkama, ženama koje ne žele imati djecu.

Crkvena represija i zadržavanje kontrole nad seksualnošću

Brojni prigovori i protivljenje pobačaju od strane crkve manje se osnivaju na obrani prava fetusa i svetosti života, a više su usmjereni na provođenje represije i zadržavanje kontrole nad seksualnošću. Cilj seksualnih odnosa je prokreacija, a ne užitak. Treba rađati djecu bez obzira što ih ne možete prehraniti, bez obzira jesu li željena ili nisu, jesu li začeta kao rezultat prisilnog seksualnog odnosa. Brane se prava embrija nauštrb prava trudne žene. Naglašava se da je život svetinja, a postoje primjeri kada crkva ne reagira ili čak odobrava ubojstva npr. u ratovima.

Ovih dana puno se govori o Papinom dolasku i porukama koje je poslao, uključujući I njegovo izlaganje o savjesti. Crkva podržava prigovor i slobodu savjesti, poziva liječnike da postupaju u skladu s vlastitom savješću i ne izvode pobačaje. Međutim ženama je zanijekano to pravo i onima koje žele namjerno prekinuti trudnoću ne dozvoljavaju postupanje u skladu s vlastitom savješću, već ih žele prisiliti da protiv vlastite volje i savijesti zadrže trudnoću.

Patrijarhalni sustav prisutan je u svim društvima i kroz povijest je iskoristio ženska tijela za svoje potrebe, ograničavaju mogućnost žena da izraze i uživaju u svojoj seksualnosti,  da slobodno i odgovorno donose informirane odluke o vlastitom tijelu, da biraju sebi partnere/ice, da donose odluke o potomstvu, da se zaštite od bolesti i nasilja, i da ravnopravno sudjeluju u svim aspektima života.

Ženska tijela i reproduktivno zdravlje kontroliraju institucije koje određuju populacijsku politiku, koje u savezništvu sa crkvama i anti – choice grupama kreiraju politike koje otežavaju ženama pristup adekvatnim uslugama i informacijama,  znanstvene zajednice čija istraživanja rijetko odražavaju potrebe žena, medicinska profesija koja žene vidi kao neodgovorne i nesposobne za preuzimanje aktivne uloge u kontroli vlastite plodnosti, farmaceutska industrija zainteresirana za profit, crkva koja vrši kontinuiran nedopustiv pritisak na žene, donositelje odluka i liječnike/ce.

Žene imaju pravo na kontrolu nad vlastitim tijelom

Mi se zalažemo za pristup koji poštuje ljudska prava žena, njihova seksualna i reproduktivna prava koja su osnovana na istim principima koji su zajednički i drugim ljudskim pravima, kao što su ljudsko dostojanstvo, jednakost, tjelesni integritet, samoodređenje. Seksualna i reproduktivna prava odnose se na prava i slobode vezane u sposobnosti i mogućnosti osobe da stvara i donosi odluke o svom životu, a koje imaju utjecaj na njeno seksualno i reproduktivno zdravlje.

Kao što je slučaj i kod ostalih ljudskih prava, države imaju obavezu poštivanja, zaštite i provedbe, odnosno poduzimanja aktivnih mjera koje će omogućiti ostvarivanje tih prava.

Žene imaju pravo na zdrav život, slobodno raspolaganje svojim tijelom i donošenje odluka o svojim životima bez prisile, zlostavljanja i nasilja. Pravo na pobačaj je temeljno pravo žena, stoga je legalan, siguran i dostupan abortus sastavni dio kontrole žena nad svojim životom.

http://www.libela.org/kolumne/2082-za-slobodu-izbora/

 

Jedna misao o “Ugovori između Svete Stolice i Republike Hrvatske diskriminiraju žene

  1. Bravo davidovci! šteta što vas nema više u javnosti jer ste jedni od rijetkih koji se usuđuju jasno i glasno progovoriti o kršenju ljudskih prava, i osobito – o ponižavanju, odnosno diskriminaciji žena (a svaka diskriminacija ponižava ljudskost i čovječanstvo) od strane Katoličke crkve.

    Sviđa mi se

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

Spajanje na %s