PROSVJED

U petak, 03.lipnja 2011. u Zagrebu na Cvjetnom trgu održan je mirni prosvjed Udruge za zaštitu ljudskih prava povodom dolaska pape BenediktaXVI i njegovog boravka u Hrvatskoj 04. i 05.lipnja 2011.godine.

Razlozi zbog kojih je održan prosvjed:

–  neodgovornost vlasti koja štedi na narodu a razbacuje se novcem istog na spektakle dočeka jednog čovjeka

–  rastrošnost i bahato ponašanje Katoličke crkve koja gradi velebne palače i živi rakošno i bogato – ne od rada svojih ruku već od nameta narodu i državi

– nemoralno i neetičko ponašanja svećenstva koje potiče narod na netrpeljivost i mržnju prema svemu što nije katoličko

–  mnogi skandali  i zločini katoličkog svećenstva protiv čovječnosti učinjenih u prošlosti i sadašnjosti.

–  nepoštivanje ljudskih prava na međunarodnoj razini

Boris Stanojević, predsjednik Udruge tom je prilikom rekao:

Dragi papa Benedikte XVI,

Dobrodošli u Hrvatsku koja je sve učinila da Vaš posjet bude usklađen s Vašom porukom Urbi et Orbi na Uskrs 2007.godine. Tada ste se obratili  “svijetu punom rana i boli”, svijetu u kojem ne manjka “prirodnih nepogoda i ljudskih tragedija, koje izazivaju bezbrojne žrtve i goleme materijalne štete”. Naglasili ste  kako „svako nasilje  ponižava život, ljudska prava i dostojanstvo čovjeka.“

Sutra  je veliki dan za ovu zemlju. Za relativno mali iznos, svega ne znamo čijih 42 miliona kuna,  riješit ćemo sve socijalne, gospodarske, političke, crkvene, te kako vi rekoste „svako nasilje koje ponižava život“, neće biti obespravljenih a dostojanstvo hrvatskog čovjeka neće više biti poljuljano.

Europska Unija na čelu s cijenjenom državom Vatikan i Vama kao vođom željno stavlja građane RH pod svoje okrilje. Svjetla budućnost Republike Hrvatske do danas je bila crna i neprepoznatljiva a od sutra – sve će se promijeniti.

Vaš dolazak našim političarima daje nadnaravnu snagu promjene jer bez Vas ne bi bilo moguće vlastitim snagama ući u Uniju. Iskustva domaćih političara možda će pripomoći i Vatikanu da osnaži biskupe i našeg kardinala Bozanića na putu hrvatskog naroda u boljitak uz izdašnije povećanje proračunskih sredstava namijenjenih Crkvi u hrvata kao i milodarenju dionica Croatia osiguranja i raznoraznih nekretnina a sve i u znak zahvalnosti Vama osobno za trud u smanjenju socijalnih razlika. Ispitivanja su pokazala da to ima smisla: bogati postaju sve bogatiji a siromašni sve siromašniji.

Naša Udruga podržava Ugovore sa Svetom Stolicom na kojoj Vi sjedite i, ako ništa drugo, veseli se što će Vašim  dolaskom briga hrvatskog ispaćenog naroda biti manja – povećat će se proračunski izdaci za ovu godinu za Crkvu, ali to je ionako ništavno kada znamo koga Vi zastupate i na kojoj stolici sjedite: optočena je zlatom hrvatskih građana. Po podacima iz popisa stanovništva u ove istine vjeruju svi a ne samo katolička većina.

Da bi svi koji ovo slušaju prepoznali koga doista zastupate osvrnut ćemo se na hrvatsku bogatu povijest koja je dala niz kvalitetnih mislioca među kojima je i biskup Josip Juraj Strossmayer, koji je još ne tako davne 1870.godine na ovu temu u Vatikanu rekao:

„Krist je kao što kaže Sveto Pismo – zabranio Petru i njegovim sudruzima da vladaju ili da primjenjuju vlast ili da imaju autoritet nad vjernima kao poganski kraljevi (Luka,22:25).

Stoga Vas  moramo priupitati:dolazite li kao čelnik Crkve ili kao državnik?

Ako dolazite kao vođa Katoličke crkve onda nam odgovorite: što ima država Hrvatska s time?

Ako dolazite kao državnik onda nam također trebate pojasniti što Katolička crkva u Hrvata ima s time?

U Bibliji piše: „Nitko ne može služiti dva gospodara. Ili će jednoga mrziti a drugoga voljeti, ili će jednoga cijeniti a drugoga prezirati. Ne možete istovremeno služiti Bogu i Mamonu. (Pogl. 26, 12-14)

Dragocjena iskustva u dvojakom gospodarenju ovim prostorima stekao je i blaženi kardinal Stepinac a obzirom su mnoge stvari iz njegovog vremena ostale nerazjašnjene nadamo se da ćete iznaći vremena da ih javno objasnite.

Često upozoravate na“ sramotni problem gladi u svijetu“ i ističete činjenicu da je središnje pitanje dostojanstva osobe i ljudskih prava točka u kojoj se susreću crkveni nauk i suvremeno društvo.

2009.godine ste podsjetili na zlatno pravilo za orijentaciju na području ljudskih prava, sadržano u evanđelju, koje glasi: “Što želite da ljudi čine vama, vi činite njima”.

Naglasili ste da se „Ljudska prava odnose na sve ljude, a ne samo na neke, jer su povezana sa samom naravi čovjeka  te ste potvrtdili „načelo o općem pravu na slobodu, te da istu tu slobodu treba osloboditi svih natruha neautentičnosti“.

Naše pitanje glasi: da li ste hrvatskim vjernicima i hrvatskom narodu dali slobodu odlučivanja o Vašem posjetu i da li ste voljni staviti pod lupu analitičara autentičnost nauka Katoličke crkve?

Iste ste godine naglasili kako su “Ljudska prava, u konačnici, ukorijenjena u Bogu koji je stvorio svako ljudsko biće s razumom i slobodom. Ako se taj etički i politički temelj zanemari, ljudska su prava krhka, jer su lišena svojega čvrstog temelja”.

Posebice ste istaknuli „očevidno razmimoilaženje između ravnopravnosti u pripisivanju prava, i nejednakosti u pristupu sredstvima za dostizanje tih prava.“

Ovdje naglašavamo kako u sljedeća dva dana imate prilike hrvatskoj javnosti podastrijeti učinak na budućnost svih građana vaših riječi iz 2009.godine koje glase:

“Za kršćane koji stalno mole Boga ‘kruh naš svagdašnji daj nam danas’, sramotna je tragedija da jedna petina čovječanstva još uvijek trpi zbog gladi. Osiguravanje odgovarajuće opskrbe hranom, kao i zaštita životnih izvora poput vode i energije, od svih međunarodnih vođa zahtijeva raspoloživost za pošteno djelovanje, i u poštovanju naravnoga zakona, kako bi se promicala solidarnost i pomoć s najslabijim područjima i narodima na planetu, i to kao najdjelotvornija strategija za uklanjanje socijalnih razlika među zemljama i društvima, kao i za veću opću sigurnost. Riječ je o zaštiti ljudskih prava o kojima se ne može pregovarati, a koja su utemeljena na božanskome zakonu”.

Što će Katolička crkva učiniti da Isusov nauk koji je krivotvorila uskladi s Vašim riječima o ljudskim pravima?

Što ćete učiniti po pitanju poštivanja Ustava RH čije su odredbe kao presedan dovedene u pitanje u Ugovorima između Svete Stolice i Republike Hrvatske?

Kada ćete po ovom osnovu vratiti nezakonito stečena sredstva?

Da li imate hrabrosti javno reći svoj stav o kaznenoj prijavi koja je od strane njemačkih odvjetnika protiv Vas podnešena Međunarodnom sudu u Haagu a zbog zločina protiv čovječnosti prema članku 7 Statuta Međunarodnog suda a odnosi se na pitanja odgovornosti za kaznena djela pedofilije, umiranja velikog broja ljudi zbog ubojite zabrane kondoma, prisilnog učlanjivanja u Crkvu, psiho terora i zataškavanja prava djece i žena ili ćete se i dalje pozivati na diplomatski imunitet, koji Vam u ovom slučaju ne vrijedi?

Zašto je Vama, kao samoprozvanom „svetom Ocu“ uopće potreban diplomatski imunitet kada nosite titulu „nepogrješivosti“?

Vaša intelektualna razina ne bi smjela dopustiti izostanak odgovora na ovdje postavljena pitanja.

Da li političari, mediji, vaši vjernici, sveukupna javnost a naposljetku i Vi znade što i kako dalje u ovim iznimno teškim vremenima koja bi zasigurno bila lakša kada bi od Vas dobila doista konktretan odgovor na životna pitanja svih ljudi koja ostaju neodgovorena, dok ste se Vi osobno i Vaša farizejska skupina samprozvanih dostojanstvenika  svojski potrudili da na nazakonit način materijalno osigurate ne više tako svjetlu budućnost samo sebi i i svima koji s Vama pušu u isti rog?

Postavljamo pitanje svima: do kada? Dobri analitičari će prepoznati Istinu koja se više ne može sakriti, a ljudska prava u svakodnevnom životu mogu biti ispunjena samo zlatnim pravilom „NE ČINI NIKOME NIŠTA ŠTO NE ŽELIŠ DA SE TEBI UČINI“!

Da li boravak samoprozvanog „najmoralnijeg, najetičnijeg, najpravednijeg, nepogrješivog i nadasve „svetog“ oca može zamijeniti Pravednost koja leži u nama samima i da li smo svjesni poruke spektakla koji će se događati pred našim očima u sljedeća dva dana?

Poruka koja se može jasno izreći: „Politika i Crkva osigurali su samo sebi prava koja nepravdom plaćamo svi mi“.

Ustav Republike Hrvatske je opasno prekršen i zamijenjen „kanonskim Ustavom“.

Nismo posve sigurni da s najvišeg mjesta dvije države, Hrvatske i Vatikana, dobivamo ispravne poruke.

Scena nadređenih, podređenih, biskupa, svetih, blaženih protkana novcem, materijalnim bogatstvom Crkve, spregom političara i crkve zasigurno ne odgovara slici današnjih Europskhm kriterija i stanju ljudskih prava u svijetu.

Udruga David daje svoj doprinos razmišljanju sviju koji žele nešto učiniti za sebe, za ovo društvo. Prije svega za pravedno društvo i poštivanje Ustava RH.

Izvješće hrvatske Vlade o ispunjavanju obveza iz Poglavlja 23 – Pravosuđe i temeljna prava za pristupanje Hrvatske EU u dijelu ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA navodi:

„Na području ljudskih prava i temeljnih sloboda, Hrvatska ima razvijen pravni i institucionalni okvir. Poštovanje ljudskih prava pripada u najviše vrednote ustavnog poretka Hrvatske. U Glavi III. Ustava (od čl. 14. do čl. 70.) zajamčena su ljudska prava i temeljne slobode koja uključuju osobne i političke slobode i prava, gospodarska, socijalna i kulturna prava.

Hrvatska je stranka svih ključnih međunarodnopravnih instrumenata s područja ljudskih prava kao što je, među ostalim, Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Vijeća Europe (EKLJP) te njezini Protokoli 1., 4., 6., 7., 11., 12., 13. i 14. Hrvatska u potpunosti prihvaća sve vrijednosti i načela Povelje Europske unije o temeljnim pravima.

Sva tijela državne vlasti u okviru svojih ovlasti sudjeluju u zaštiti i promicanju ljudskih prava.

U Hrvatskoj je osigurana sudska zaštita ljudskih prava i temeljnih sloboda pred redovitim sudovima i Ustavnim sudom.“

Stoga, još jednom postavljamo pitanje papi Benediktu XVI: Ako hrvatska Vlada barem po svom izvješću poštuje norme Europske unije po pitanju ljudskih prava zašto to ne čine i crkveni dostojanstvenici?

I dalje je na snazi učenje o strahu, kazni bez suda, nekažnjavanje počinitelja kaznenih djela nad djecom,nepoštivanje prava žena, protuustavni Ugovori nisu razvrgnuti?

Vlada u već spomenutom izvješću navodi da je „„S ciljem podizanja svijesti opće javnosti o odredbama Zakona o suzbijanju diskriminacije, njegovom području primjene i provedbi, pokrenuta je nacionalna kampanja za suzbijanje diskriminacije u okviru koje su poduzete aktivnosti usmjerene na podizanje javne svijesti.“

Kako nam gospodine Benedikte možete pomoći pri ulasku u EU kada se Vaša institucija sama ne pridržava zlatnog pravila te činjenice koje smo naveli postaju predmetom nacionalne kampanje za suzbijanje diskriminacije?

Da li ste i vi predočili Izvješće hrvatskoj vladi o stanju ljudskih prava u Vašoj državi, u vašoj instituciji Crkvi a da bi Vlada bila u poziciji da razmotri sljedeće pitanje: da li sutra uopće smijete  pristupiti na hrvatsko tlo?

Naše je pravo da postavimo to pitanje, a Vaša je dužnost da odgovorite na njega!

Kako Vam sve ovo što se događa ovih dana omogućuju političari, podsjetili bismo na Vaš govor od 21. svibnja 2010. u Rimu, gdje ste pred sudionicima 24.Opće skupštine Vašeg vijeća za laike, među kojima je bio i kardinal Bozanić, pored ostalog izjavili kako su „Potrebni političari koji su istinski kršćani“ te kako „Pripadnost kršćanâ udrugama i pokretima može biti dobra škola za te učenike i svjedoke“

Istaknuli ste kako je „Potrebna istinska revolucija ljubavi; Revolucija koja je prije svega na novim naraštajima, pozvanima na društveno i političko zalaganje koje se ne temelji na ideologijama ili jednostranim interesima, nego na odluci o služenju čovjeku i općem dobru!“

Kako vidimo, ovih dana traje nadmetanje političara o tome tko je pozvan a tko nije, tko će doći a tko ne na susret s Vama. Udruge se prozivaju za svoje djelovanje u iznošenju istine, iako je riječ o pitanjima bitnim od značaja za cijelo društvo.

Vaše riječi, kako vidimo, govore suprotno: političari bi trebali biti istinski kršćani, znači jedinstveni. Ne jedinstvni u tome da budu viđeni ili ne s Vama, već jedinstveni u poštivanju zakona i političkim odlukama koje su na dobrobit svih, a Crkva se ne bi smjela, barem je to svojevremeno rekao kardinal Bozanić, baviti politikom.

Međutim, premijerka ovih dana izjavljuje da ste upravo Vi pomogli u razrješenju političkih odnosa između Hrvatske i Slovenije. Ova izjava samo potvrđuje očiglednu činjenicu da Crkva općenito nikada nije bila van politike, bez obzira da li je javnost upoznata s time. Nije li ova činjenica u suprotnosti s vašim riječima upućenim političarima koji bi trebali služiti kao primjeri života po načelima pravog kršćanstva?

U kontekstu Vaših riječi postaje vrlo upitna uloga kardinala Stepinca u političkim odnosima u svoje vrijeme te samim time i uloga Crkve i njezino poslanje općenito.

Stoga bi doista bilo uputno da hrvatskom narodu konačno objasnite razliku između kršćanstva i katoličanstva jer je potonje predmet naučavanja vaše Crkve. A taj nauk su oduvijek plaćali svi, složili se oni s time ili ne. I dan danas je tako. Gdje Vi tu vidite političare i Vašu Crkvu u izdradnji i poštivanju kršćanskih temelja?

Iz ranije citiranih Vaših riječi, vidimo da udrugama, poput naše, dajete podršku.

Međutim, razvidno je iz ponašanja vodećih medija u Hrvatskoj, a i šire, da oni nisu slobodni kada je riječ o iznošenju istine koja se tiče Vašeg posjeta Hrvatskoj, pravim implikacijama tog posjeta te onoga čemu Vi osobno dajete podršku. Udruge nisu dobrodošle kada se zalažu za poštivanje temeljnih načela Ustava a Vi dajete tim istim udrugama podršku?

Medijima, političarima i u konačnici Vašoj Crkvi za kraj ćemo prenijeti upravo Vašu, već citiranu poruku:

„Potrebna istinska revolucija ljubavi; Revolucija koja je prije svega na novim naraštajima, pozvanima na društveno i političko zalaganje koje se ne temelji na ideologijama ili jednostranim interesima, nego na odluci o služenju čovjeku i općem dobru!“

U tom smislu svi bi trebali biti jednaki pred zakonom i pred Bogom kojega Vi navodno zastupate, te u tom slučaju ne bi trebao Vama i Vašem prethodniku pridjev „svet“.

Zalaganje za ljudska prava postalo bi predmetom istinskog poštivanja svih ljudskih prava.

U tom slučaju ovaj Vaš posjet postao bi bespredmetan jer bi proslave političkih pomoći Hrvatskoj i obdržavanja katoličkih običaja ostale bez obilnih financijskih izdataka koji padaju na leđa naroda, a Vi bi poštovni papa Benedikte sredstva potrošena za ovaj spektakl darivali potrebnima ili bi, prije svega vodili brigu da se ona uštede i svrsishodnije upotrijebe.

No, sve ovo ipak pokazuje da je važnija izvanjska ceremonija od brige za unutarnje stanje vjernih Vam 23 posto katolika.

 

2 misli o “PROSVJED

 1. David?
  Najodvratnije Ime na Svijetu. Hitler je bio njegov Brat po biblijskoj vezi. Jer su im
  Geni savrseno isti. Zlocini, Ratovi, Osvajanja, bio je bozji Miljenik, a Hitler se u svo
  jim govorima obracao istome Bogu! David, Isus i Hitler su biblijsko Trojstvo!!!

  Ateist!

  Sviđa mi se

 2. Davidova Zastava Israela!
  Israel vec 6 Decenija sprovodi krvavi Genocid u Gazi, Davidovom Zastavom. Nije
  tek puki slucaj! David je u Bibliji u srodnoj vezi sa Isusom!!! A taj toboznji Isus je
  ratni Pismonosa i Ambasador Staroga kao i Novoga Testamenta! Isus predstavlja
  sebe kao i Boga, a i kao Sina! Religiozna Logika, koja sa Stvarnoscu i Realnoscu ni
  ceg zajednickog nema. U pitanju je ljudski bolestan Um! Biblija je standardni Rjec
  nik za Psihopate,

  Sviđa mi se

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

Spajanje na %s