Bog nije prepustio narod svećeničkoj mafiji!

PRENOSIMO DRUGAČIJE STAVOVE I RAZMIŠLJANJA :

Pomislili ste, to ne može biti istina.

Ali, zar nije očigledno što se događa u ovome svijetu? Ne vidite li da su svećenici ti koji drže sve u svojim rukama: ne samo naše glave, već sudbine i naše duše? Tko može zanijekati da bez blagoslova svećenstva nema nikakve politike, bilo da je riječ o nacionalno-socijalnoj ekonomiji ili o politici vođenja globalnog, tzv. „pravednog“ rata.

Tamo gdje je reprezentativni politički skup društvene elite  ili blagoslov oružja svećenstvo je uvijek u prvim redovima. Sve ovo zbiva se na na račun naroda i to navodno u ime Boga koji je zapovjedio „Ne ubij“! Kojeg li licemjerja i vjerske  šizofrenije?!

Kada se celebrira svakodnevni politički ritual, visokih „božjih pastira“ nema. A zašto bi ih i bilo kada postoji mogućnost da nadpastir svećeničke mafije iz svoje palače za vrijeme kave može nazvati telefonom ministra i dogovoriti trenutačnu promjenu, već gotovo odobrenog financijskog plana u parlamentu.

I to stoga jer je ustanovio da nije u njegovu korist. Pri tom ne nailazi na protest tzv. „narodnih zastupnika“ od naroda izabranih i plaćenih da se brinu o narodnim interesima?

Ne ukazuje li ova činjenica savršeno na usklađenost sprege konja i konjanika s time da je konjanik visoko svećenička mafija a konj Sabor, odnosno narod kojeg se navodno zastupa.

Odlična strategija konjanika i to u ime Boga protiv Boga. Ista funkcionira već tisućljećima i to bez da je konjanik ikada do sada bio u obvezi polagati račune za svoju tiraniju nad ljudima, životinjama i čitavom prirodom. Bila mu je dovoljna uvijek ista mantra; „Bez nas ne možete do Boga, mi smo poslani od Boga i u Njegovo ime djelujemo, ako nas ne slijedite protiv Boga ste i ako se ne obratite mjesto će vam, iza smrti, biti u paklu.“

To je sve savršeno funkcioniralo a ako tu i tamo to nije bilo tako onda se pomoglo mačem i ognjem. No, obzirom da to funkcionira još i danas, u 21 stoljeću, moglo bi se ipak razmišljati o svojevrsnom psiho fenomenu koji će tako dugo funcionirati dok iz gena i duša čovječanstva ne isčezne virtualni svjiet vječnog svećeničkog prokletstva. Nadajmo se – još danas ili sutra?

Budući svećenička mafija ima svoj uzrok nastanka i djelovanja nužno je da se upitamo, kako je moguće da im toliki ljudi još uvijek vjeruju, usprkos svih povijesnih i sadašnjih brutalnih zločina. Gotovo da nema vrste zločina u kojem nisu sudjelovali pa bila to izdaja, prijevara, ubojstva, pljačke, progoni, spaljivanja, seksualni zločini nad djecom.

Zapitajmo se: kako je moguće da narod Katoličku crkvu, usprkos njezinih zločina, još uvijek drži za legitimnu zastupnicu živog Boga na Zemlji i kako joj još uvijek u sužanjskoj poslušnosti daruje novac i dušu na pladnju? Jeli to strah od  vječnog prokletstva? Ako je to tako, a nema sumnje da tome nije tako, onda se nužno mora naći odgovor na pitanje: tko je njezin inspirator?

Bog ljubavi, iza čijeg se imena skrivaju, to zasigurno nije!!!

Kritički nepristran analitičar isčitat će, iz analize močvare dogmatskog, teološkog i tzv. pseudo svetopisamskog institucionalnog vjerovanja, savršeno funkcioniranje sprege između svećenstva i  političko-profanih vlastodržaca kao i identitet inspiratora te sprege i to po zakonitosti iz prirode: „Po njihovim plodovima prepoznat ćete drvo“ a njihovi plodovi ukazuju na boga laži, prijevare i ubojstva, tj.boga podzemlja.

Analizom i usporedbom spomenutih religioznih učenja s autentičnim tekstovima velikih duhova, mislioca i proroka na koje se religije pozivaju, nepristran analitičar lako dolazi do  zaključka da je svećenička mafija kroz čitavu povijest, kao i danas, na svaku ponovo niknuto drvo života na Zemlji tj. na svaku božju poruku po prorocima i velikim duhovima poslanim od Boga, nakalemila svoje drvo smrti, prijevare, obmane, podjarmljivanja i ubistava.

Ponetko će se ipak zapitati da li će drvo života ikada donijeti svoj plod na ovoj Zemlji?

Da, hoće! Do tog zaključka može doći svaki nepristrani i iskreni tražitelj istine u još ipak sačuvanim porukama nekadašnjih i današnjih velikih duhova čije plodove svećenička mafija ipak nije mogla, iako se trudila, sasvim uništiti. Iskrenom i nepristranom analizom, silom prilika, dolazimo kod velikih duhova (današnjih i negdašnjih), do dviju osnovnih spoznaja. Jedna od njih je kritički stav spram svjetske situacije u koju ga je Bog poslao a druga je navještanje konkretnog dugovnog strateškog plana koji čovječanstvu omugućuje izlaz iz postojeće situacije.

U opisu uzroka situacije u koju je jedan veliki duh ili prorok došao, primjećujemo da je u centru njegove kritike kao glavni krivac, i to uvijek, svećenička mafija.

Proroci nikada nisu birali riječi kada su se obraćali svećenstvu, a posebno ne Isus koji se nadasve razgovijetnim, jasnim, «nenašminkanim» i nedvosmislenim riječima obratio tadašnjem svećenstvu. Možemo pročitati u 23. poglavlju Mateja čak i u današnjoj katoličkoj Bibliji.

Pored ostaloga Isus je rekao: «Jao vama, književnici i farizeji, licemjeri jedni, koji ste slični okrečenim grobovima što se izvana pričinjaju lijepi, a unutra su puni mrtvačkih kostiju i svakog truleža! Tako se i vi izvana činite ljudima pravedni, a unutra ste puni licemjerja i nepravednosti. Jao vama, književnici i farizeji, licemjeri jedni, koji gradite prorocima grobove i pravednicima ukrasujete spomenike, i govorite: Da smo živjeli u vrijeme otaca naših, ne bismo s njima sudjelovali u ubijanju proroka. Tako sami svjedočite da ste sinovi onih koji su ubijali proroke. Popunite, dakle, mjeru otaca svojih! Guje i zmijski porodi! Kako ćete izbjeći osudu paklenu

Naravno, Vatikan će sa samozvanim „sv-ocem“ i njemu vjerni hrvatski Kaptol reći: u tom govoru Isus nije mislio na nas jer mi smo u Njegovoj službi. Gospodo, jeste li sigurni u to? Jeste li pogledali vaše plodove? Danas kao i nekada, prorok izgovara ono što mu Bog stavi u usta pa i pod cijenu svoga života, a to čini i današnji prorok vama  farizejima -pismoznancima i nasljednicima nasljednika onih koji su progonili i ubijali proroke prije i poslije Isusovog mučenja i nasilne smrti na križu i to riječima: „Istinski realist, jasni mislilac, prozire da je Stari zavjet velikim dijelom pogansko umjetničko djelo opremljeno s rupama za sadnice u koje su bile u ime teologije posađene teološke mudrolije i obavijene riječju «kršćanski». U dvije tisuće godina njihovo se bilje ujedno i ukrasna povijuša kresanjem uvijek iznova oblikovalo u njihovu «diplomaciju» kako bi podmuklice i nesposobnjakoviće držali glupima, što im je i uspjelo. Spretnim utjecanjem na svoje vazale ukrasna povijuša postala je «korovom» koji se zove katolički i luteranski. Budući da je masa ljudi ostala slijepa, riječ Reinharda Meyja odjekuje u vremenu i prostoru: «… Ministar uzima pod ruku biskupa, pa šapću: ‘Ti ih drži glupima – a siromašnima ih držat ja ću!’…» Budući da slijepci idu za slijepcima, slijepi crkveni vlastodršci nemaju potrebu objašnjavati, jer čarobna snaga «Božjih otajstva» brzo ušutka eventualno buntovnog privjeska“.  

 Nadalje, čitamo i sljedeće riječi današnjeg proroka:

Podmuklice, konformisti i podanici dopuštali su i dopuštaju da crkveni čarobnjaci, farizeji i pismoznanci, iz svog šešira punog čarolija izvlače monstruoznosti i te apsurdnosti opremaju s aureolom «nedokučivoga božanskog otajstva», kako se ne bi nitko usudio posumnjati u njih. Od Boga, svemirskoga Jednog, vječnog Oca, napravljen je Bog kazne i osvete, tiranin kojeg se hoće odobrovoljiti s čarobnim formulama, kako bi možda On priznao i blagoslovio čarobne trikove opsjednutih vlašću“.  (Iz brošure; Veliko Gabrielino pismo, izdavačka kuća www.riječ.hr )

No, Bog nikada ne šalje svojeg proroka (vjesnika) na Zemlju bez strateškog konkretnog plana izlaska iz slijepe ulice u koju je svećenička mafija dovela čovječanstvo, a on glasi:

Ogriješi li se međutim čovjek o zakon ljubavi prema Bogu i bližnjemu, jedinstva i slobode, koji je njegovo božansko nasljeđe i kojemu dakle sam vječno pripada, tada on sam snosi posljedice i vezuje se na svoje uzroke koji djeluju prema nepotkupljivim kauzalnim zakonima.To što je čovjek promijenio u velikome Redu, Božjem stvaranju – čije zakonitosti važe i u materijalnim pojavnim oblicima – ima također svoje povratno djelovanje u drugome svijetu, gdje se duša nalazi nakon smrti tijela. Zakon sjetve i žetve, koji nas upućuje na reinkarnaciju (učenje Isusovo i prvih kršćana op. a), je pravednost Boga a naročito i Njegova velika ljubav koja čovjeku i duši daje priliku da oprosti i nadoknadi negativna djela kako bi se oslobodio tereta i bremena što smo ih nametnuli svojoj duši. Čim se naše grješno očisti, naša krivnja otplati, tada posljedica toga je da duša i čovjek titraju više, jer sve je zračenje, titranje – da bi se onda kada dođe vrijeme napuštanja tijela, lako i poletno vratila u finotvarno, vječno kraljevstvo koje je naša vječna domovina“. (Iz brošure; Veliko Gabrielino pismo, zdavačka kuća www.riječ.hr)

Današnji prorok, očima onog koji ga je poslao, vidi i opisuje današnje vladajuće religije preciznim i nenašminkanim riječima:

Institucije crkve koje danas svojim utjecajem vladaju javnim životom i konačno svim državnim tijelima stvorile su si poganski medijski aparat kojim spretno vladaju i dirigiraju u svim područjima života – u politici, gospodarstvu, znanosti, kulturi ….Tako se emitira infiltracija i pojačava negativno energetsko polje indoktrinacije koje se može nazvati «crkveno kršćanstvo». To je veliko polje negativnih snaga, volumen poganskih sadržaja svijesti u koje već kod rođenja dojenče biva uvezano. Djetetu se od malena uzastopno ulijeva ono što su roditelji već odavno postali“. (Iz brošure; Veliko Gabrielino pismo, izdavačka kuća www.riječ.hr)

Bilo nam drago ili ne, doista ne možemo a da ne dođemo do spoznaje da (ne samo u Hrvatskoj) svaka nesreća proizlazi iz svećeničke kaste i to neovisno koji je politički sustav na vlasti. Ona drži u rukama odluku hoće li državnu vlast prigušiti ili je neće obuzdavati – a vidljivo je da se ta mafija ponaša po principu – donosi li to dobrobit crkvenoj instituciji ili ne. Ona je dotjerala dotle da na državu može utjecati po volji. Na taj način svećenička mafija vuče državu za sobom i prema tome utječe na podanike, na crkvene vjernike.

 Pitanje je koliko još dugo?

Moris Hoblaj, teolog i socioog

Jedna misao o “Bog nije prepustio narod svećeničkoj mafiji!

  1. Vidim da ste učen i pravedan čovjek kojemu se može vjerovati Šaljem vaj ovaj citat možetega i preoblikovati samo da pomaže ČOVJEK JE SIN BOŽJI.ČOVJEK JE SIN NARODA .DIGNI SVOJ GLAS TO SU RIJEČI BOŽJE.U OBRANI HRAMA TVOGA SVJETA DUŽNOST TVOJA OTAC BOGA MOGA ČOVJEČANSTVO SVIJETA OVOGA MAJKO ZEMLJO MILA PLANETA OVA PROBUDI SE U OBRANU BOGATSTVA SVOGA TAMO GDJE JE LJUBAV HARMONIJA I PRAVDA DUŠMANINU NESTANE SNAGA

    Sviđa mi se

Odgovori na franjo stanojević Otkaži odgovor

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Google photo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Google račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

Spajanje na %s