Opus Dei – BOŽJI POSAO

Secretsocietycentral.com

Opus Dei – BOŽJI POSAO

10. Mai 2010 | Od admin |

 Sveti Mihael ubija Zmaja

Iako JE Eizellen organizacija priznata od Strane Svete Stolice , sve je Više onih Koji Opus Dei doživljavaju kao Dobro organiziranu sektu . Toj činjenici pridonijela je i popularna literatura poput Da Vincijeva koda , u se kojoj gotovo karikaturalno prikazuju članovi Opusa Deia kao vatikanski plaćenici i nasilnici . Opus Dei JE u svojim začecima nosio naziv Svetog Prälatur Opus Dei Križa ich. Ova organizacija rimokatoličke Crkve Uči da svatko moze postati Svetac ich da je svakodnevni Život gestellt ka Tome. Naglašavanjem ” univerzalnog poziva ka svetosti ” isticali da svetost nije rezervirana samo za odabrane , EIN posebnu pozornost pridavali su sjedinjavanju duhovnog i svakodnevnog društvenog Zivota . Vecina članova su obični ljudi , Kojima upravljaju sekularni svećenici , od dok sa svećenicima upravlja Prelat određen Strane Pape . Kako sam sugerirao u naslovu , Opus Dei JE Latinski naziv za ” božji posao ” , pa pripadnici Ove organizacije , Opus Dei cesto nazivaju i samo – posao . Nisam siguran Sto je to točno u glavama Španjolaca Kada govorimo o crkvi vjeri i … zemlja KOJA JE svijetu ” podarila ” jednu španjolsku inkviziciju , također je i koljevka striktnog Opusa Deia . Ovu organizaciju , ili društvo osnovao JE katolički svećenik Josemaría Escrivá 1928. godine u Španjolskoj . Papa Pio XII im izdao JE konačno odobrenje za rad 1950. godine , Eine 1982. katolička crkva pretvorila ju JE u osobnu prelaturu , dekretom poznatim i kao Apostolska konstitucija UtSit Sto znači da jurisdikcija biskupa Prälatur nije vezana uz geografsko područje , VEC pokriva sve dijelove gdje se nalaze članovi.Sam Escrivá cesto je za Zivota isticao da stvaranje Opus Deia ima nadnaravne korijene , da Je te tvrdio misija Opus Deia pomaganje običnim kršćanima “da razumiju Svoj Život … JE gestellt ka svetosti i evangelizaciji . ! Dok NEKI slični redovi drugih religija svojih članova Cak i traže povlačenje iz svakodnevnog Zivota , od Opus Dei inzistira na ” pronalaženju Boga u svakodnevnom životu ” Kroz služenje zajednici , rad Ein takav je ne samo društveno koristan , VEC i ka svetosti SETZEN .

 http://www.secretsocietycentral.com/tajnadrustva/opus-dei-bozji-posao/ 

Struktura

Josemaría Escrivá – utemeljitelj Opus Dei -a

Osim Sto Opus Deiem upravlja UtSit i temeljni zakon katoličke crkve , njime upravlja i poseban Vatikanski zakon Koji se Tice Opus Deia , EIN poznat je i kao Statuti Opus Deia.Ovim zakonom određuju se i ciljevi Način rad Prälatur KOJA JE odgovorna Kongregaciji biskupa . Opus Dei se od sastoji prelata i ili prezbiterijata vlastitog klera , te Laika Koji mogu biti Zene i muškarci . Prelat JE glavno upravljačko tijelo koje moze biti ili muškarac žena Koji Zivi u celibatu , EIN kojem u Radu pomažu dva vijeća – Glavno vijeće ( sačinjeno muškaraca od) i Centralni savjet ( sačinjen od žena ). Prelat svoju funkciju ima doživotno , EIN trenutni Prelat Opus Deia JE Monsignore Javier Echevarria Koji JE postao drugi po Redu Prelat 1994. , odnosno Nakon smrti svoga prethodnika Monsignora Alvara del Portilla . Supernumerariji su najbrojniji članovi Koji sačinjavaju gotovo 70% svih članova Opus Deia . Um su najčešće oženjeni muškarci i zene Koji imaju svoje karijere , ali svaki dan provedu jedan dio u molitvi , EIN kao dodatak tomu sudjeluju na i sastancima duhovnim obnovama . Zbog svojih karijera supernumerariji nisu u tolikoj mjeri ” dostupni ” organizacij , keine pomažu JE financijski i na druge načine kad im okolnosti zu dopuštaju . Numerariji su drugi po brojnosti članovi Opus Deia i Cine 20% ukupnog broja članova . Numerariji su muškarrci i zene Koji Zive uu celibatu centrima koje vodi Opus Dei i svoje su živote , karijere i financije u potpunosti ili u većoj mjeri posvetili organizaciji . Iako numerariji mogu biti i muškarci i zene , Centri su samo na podijeljni Muske i samo Zenske . Numeararijima u Radu pomžu pomoćnici ; odnosno neudane Zenske članice Opus Deia koje Zive u posebnim centrima i nemaju karijere izvan njih . Cijeli SVJ Život posvetile su upravo skrbi o centrima i njihovim članovima .

Sveti Otac UNS susretu biskupom Javierom Echevarría Rodríguezom , Koji upravlja Opus Deiem od 1955.

Pridruženi Prälatur su neoženjeni članovi u celibatu Koji zbog obiteljskih ili profesionalnih razloga Zive izvan Centara Opus Deia . Kler Prälatur Opus Dei sačinjavaju svećenici pod jurisdikcijom Prälatur . Kler sačinjava samo 2% ukupnog broja članova ich su najčešće suradnici ili numerariji Koji su se ist vremenom zaredili završili svećeničku školu . Svećenicima postaju oni Koji zu dobrovoljno , na Eine poziv Prelata , odluče Nakon dugogodišnjeg članstva i Nakon potrebnog školovanja za svećenike . Pastoralnu službu vrše uglavnom Medju vjernicima Prälatur i Kroz ostale djelatnosti koje Opus Dei promiče . Svećenićko Društvo Svetog Križa sačinjavaju svećenici suradnici Opus Deia . Dijelom ovog udruženja je i Kler Opus Deia Koji zu postaje automatizmom . Ostali članovi su dijecezanski svećenici Koji surađuju s Opus Deiem , Ali su odgovorni svom dijecezanskom biskupu Suradnici nisu punopravni članovi , ali na nekim poljima surađuju Opus Deiem ; Kroz molitvu , rad humanitarni ili NEKI drugi oblik pomoči . Suradnici ne moraju živjeti u celibatu , EIN ono sto je interesantno JE da ne moraju biti ni kršćani .


Ratne godine

Strahote Španjolskog građanskog rata

Tijekom Španjolskog građanskog rata , lojalisti odani Vladi cesto su mučili , zarobljavali , ubijali , religijskog PA Cak i silovali katoličke svećenike i ostale aktere Zivota , s stoga se Escrivia Zajedno mnogim drugim svećenicima skrivao i djelovo u najstrožoj Tajnosti . Po svršetku građnskog rata u kojem JE pobjedu odnio Francisco Franco Escriva se Vraca u Madrid. Iako JE cesto isticao da se Opus Dei s najvećim problemima susretao upravo u Španjolskoj , Francova vladavina omogućila JE njihov najveći procvat . Najprije u Španjolskoj , EIN potom i izvan njenih Granica . Nakon II . Svjetskog rata Broj članova ubrzano JE rastao , Eine 1946. Godine Escriva sjedište Opus Deia premješta u Rim . 1950. Godine , tadašnji Papa Pio XII izdaje konačnu potvrdu kojom JE oženjenim muškarcima i ženama dopušteno članstvo u organizaciji . Zahvaljujući tome, članova je bilo jos Schraubstock .

Tajno društvo , kult ili s društvo tajnama ?

Cilice – metalni lanac sa šiljcima kakav Nase članovi Opus dei -a

Escriva JE 1939. godine objavio djelo ” Put ” koje je 999 sadržavalo MAKSIMA s područja spiritualnosti , EIN vec slijedeće godine Opus Dei JE dobio svog prvog kritičara – jezuita Wlodimira Ledochowskog . Auf je Vatikanu iznio svoje mišljenje kako Opus Dei smatra ” JAKO opasnim za španjolsku Crkvu ” , naglašavajući njegovu tajnost i ga nazivajući oblikom ” kršćanskog masonstva ” . Takvo razmišljanje ne Cudi ako znamo da je utjecaj Opus Deia iznimno Velik , da toliko posjeduju i upravljaju školama , visokoškolskim ustanovama , izdavačkim kućama , sveučilišnim kampovima , i centrima Za Za obučavanje poljoprivredna i tehnička zanimanja .. Ovaj roten JE jedan od najkontroverznijih crkvenih redova uopće i cesto JE predmetom prica o zavjerama i pokušajima svjetske dominacije . Postojale su dvije struje razmišljanja uglednih novinara i pripadnika klera . Jedni su tvrdili da je Opus Dei kontradiktoran samome sebi , rad dok su drugi glorificirali njihov tvrdeći da je to jedan Novi, inovativni Pristup sanktificiranja Rada, Te Tako i promoviranja katoličke vjere . Papa Ivan Pavao II 2002 . godine kanonizirao JE Escrivu nazivajući ga ” svecem svakodnevnog Zivota “Eine Taj Potez SVI su protumačili kao priznavanje Opus Deia . E traurig ce SVI ljubitelji Dana Browna doci na svoje , Naime , Neke stvari koje se Ticu Opus Deia su – Istinite ! Kontroverze su se na temeljile Tajnosti Opusa Deia, metodama pri novačenju novih članova , strogosti , mortifikacijii samoozljeđivanju ili , i te elitizmu desničarskoj orijentiranosti svih njegovih članova ..

Flagrum – BIC SA uzlovima s kojim se prakticira ” samokažnjavanje “

Najviše kontroverzi izazivala JE upravo mortifikacija , odnosno samovoljno izlaganje fizičkoj nelagodi i boli . Ova praksa prisutna JE u svim svjetskim religijama , PA tako IE katoličkoj , EIN uvelike su JE promovirali i NEKI Pape kao Način približavanja Kristu Koji je na križu Hof . Pobornici mortifikacije tvrde kako ona počiva na zaboravljanju smisla veličine grijeha tako da je potrebno neprestano pokajanje . Također spominje se i ” duhovna Bitka ” KOJA vodi se za ” ranjenu čovječju dusu ” KOJA teži grjehu . Članovi Opus Deia nastoje se žrtvovati Kroz svakodnevne dužnosti , EIN kao dodatak tomu članovi u celibatu prakticiraju spavanje bez jastuka ili na podu , poste , te Sute tijekom određenih dijelova Dana. Neki na natkoljenici Nase i cilice , odnosno mali metalni lanac sa šiljcima Koji uzrokuje nelagodu i ostavlja tragove , ali ne probija Kozu . Numenariji su morali nositi cilice dva SATA na dan . Iako praksa nošenja cilice nije Više toliko uobičajena ZNA se da su JE nosili Blažena Majka Tereza , Sveti Otac Pio i tragično stradali nadbiskup Oscar Romero. Kritičari su ovu praksu prozvali ekstremnom i najmanju RUKU upitnom jer graniči s mazohizmom . Psiholozi Cak tvrde da je ovakva Metoda izazivanja boli kontraproduktivna u duhovnom razvoju i LAKO moze dovesti tun nezdravog odnosa Prema vlastitom tijelu . Nr . samoozljeđivanje nije jedini razlog zašto JE Opus Dei na Losem glasu . Činjenica da je nad svojim članovima prakticiraju svojevrsno ” ispiranje mozgova ” prisiljavjući ih na ” razgovore “u Kojima članovi svojim nadređenima moraju govoriti o svojim najprivatnijim temama pod prijetnjom vječnog prokletstva tjedne . Bilo je Govora ich da su pojedini članovi Bili primorani davati sve svoje prihode organizaciji Ein SVU svoju Postu nadređenima na GFZ -Nummer . Bez dopuštenja nadređenih nisu se ni smjele citati određene Knjige , niti kontaktirati s vanjskim svijetom , Cak ni s obiteljima .

Raskoš prostora u vlasništvu Opus Dei -a

Također Opus Dei od javnosti skriva ili govori neistine o svojim ciljevima i stvarnom materijalnom stanju , kao io svojim financijskim transakcijama . Osim svega Gore navedenog , Opus Dei Krasi i epitiet nedemokratičnog , netolerantnog elitističkog društva Prema svim ostalim religijama . Neki tvrde da se iz Escrivinih učenja mogu isčitati elementi fašističke ideologije , Sto ne Cudi s obzirom na u kojem JE Opus Dei nastao Vrijeme . Opus Dei optužuju ich da je podupirao Vlade Augusta Pinocheta i Alberta Fujimoria u Peruu tijekom devedesetih Godina prošlog stoljeca , u Kojima su navodno Bili pripadnici Opus Deia . Teoretičari zavjera IDU i Korak dalje u svojim tvrdnjama , da je tvrdeći Opus Dei Taj Koji upravlja Vatikanom , Te Tako sudjeluje u krojenju svjetske politike . Takvom mišljenju pridonjela je i poprilično netegnuta beatifikacija Josemarie Escrive 2002. Godine Kada se povodom ovog Cina okupilo 300 000 Escrivinih pristaša , dok je Crkva tvrdila da je ovaj cin podržalo “… nekoliko milijuna … “

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Google photo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Google račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

Spajanje na %s