VATIKANOVA EVROPSKA UNIJA

Dnevni avaz.net

 VATIKANOVA EVROPSKA UNIJA  

12. oktobar 2009.

Intervju kojega je Jon Rappoport načinio sa Richard Bell-om, financijskim historičarom i bivšim manipulatorom burze (¨stock market¨).

Rappoport-ov intervju sa Richard Bell-om:

Rappoport: Strani investitori ubrzavaju izvlačenje svog novca iz Sjedinjenih država.

Bell: Značajne iznose prebacuju u Evropu.

Rappoport: Pa, da li je ovaj aktuelni debakl burze (¨stock market¨) operacija koju vodi Evropska unija (EU)?

Bell: To je istina, ali previše pojednostavljena. Dr. Paisley ukazuje da je EU bila ¨step-operation¨ (operacija koja se provodi metodom ¨korak-po-korak¨ – op. prevodioca).

Rappoport: Šta to znači?

Bell: Prvo je došlo Zajedničko tržište (¨Common Market¨). Zatim smo imali Evropsku zajednicu (¨European Community¨). Sada imamo Evropsku uniju (¨Europe Union¨). Pri svakom koraku je javnosti rečeno, ¨Ovo je dobar i ograničen koncept¨. Sve je to bilo zezanje (javnosti – op.p.), jer je ustvari cijelo vrijeme bilo u pitanju stvaranje jedne gigantske Euro-super-države, pod kontrolom nekoliko ljudi.

 http://www.dnevniavaz.ba/forum/viewtopic.php?f=3&t=6094

Rappoport: I …?

Bell: Vatikan je bio sveprisutan u ovoj ¨step-operaciji¨ (¨korak-po-korak¨), potičući učesnike ka napretku, promovirajući ideju JEDINSTVA. A ta ideja jedinstva, uvijek je pobjedonosna. Ljudi vole taj koncept. Paisley naglašava da je ideja jedinstva korištena kao mekani čekić kojim se udaraju ljudi da bi zaboravili ko radi loše, a ko radi dobre stvari. JEDINSTVO je oružje propagande kojim se promovira da: Niko nije doista loš. Načinite saveze sa svakim. Svi se stopite u JEDNO. A to je u suštini doista – katastrofalna politička praksa.

Rappoport: I, Vatikan podržava misiju EU zbog …?

Bell: Zbog toga što sprijateljavanje sa ljudima i uticanje na ljude uz igranje uloge dobrička i nagovaranje na jedinstvo, JESTE aktuelna strategija Vatikana u ovim vremenima. Koristi mekani pristup da stvori veće političke strukture, koje zatim može kontrolirati. Ljudi zaboravljaju da vjeran Rimokatolik, kada je na čelu velike organizacije, može lagano funkcionirati kao paravan za Vatikan. Ako imate deset takvih osoba, svaka od njih moćna, svaka od njih podignuta na taj visoki položaj uz pomoć Crkve, tada imate pred sobom ogromnu moć u poziciji kontrole – koja je prisegla svoju lojalnost Vatikanu.

Rappoport: Imenujte takvog čovjeka.

Bell: Jacques Delors, koji je u jednom vremenu bio predsjednik Evropske komisije (¨European Commission¨). Delors se susreo sa Dr. Carey-em, Nadbiskupom Canterbury-a (¨Archbishop of Canterbury¨), da bi razgovarao o ¨zajedničkoj spiritualnosti¨ koju trebaju. Ali taj termin je za Vatikan šifra, koja znači ¨jedna i jedina Crkva¨. Njegova Crkva. Ljudi bježe od spoznaje da je Vatikan UVIJEK sebe smatrao zakonitim gospodarom ove Planete. Ne može biti jednostavnije. I sve ovo udvaranje drugim vjerama i crkvama, samo je gomila bedastoća iz koje se skriva stvarni plan. Paisley u svom članku citira pismo kojega je Papa Ivan Pavle II poslao Nadbiskupu Praga (¨Archbishop of Prague¨) —¨Mi ne možemo samo promišljati Evropu kao tržište ekonomskih razmjena ili mjesto na kojemu kruže ideje, nego, iznad svega, to mora biti istinita zajednica nacija, koje žele ujediniti svoje budućnosti i živjeti kao braća, respektirajući različite kulture i duhovne tradicije …¨.

Odmah se ZNA da je to prevara, jer ako postoji jedna pojava koju Rimokatolička crkva, iza paravana gledajući, NE respektira, to je ¨različite duhovne tradicije¨. To je samo lagana sapunica. To je samo ¨New Age¨ priča, topla i mekana. Zato je to samo paravan iza kojega Vatikan priprema svoje poteze, zamišljajući doista EU kao potpuno organiziranu i spremnu za daljnje preotimanje ODOZGOR. A to ¨odozgor¨ je sam Vatikan. Ovo nije šala. To je skoro dvije hiljade godina pripremanja i spletkarenja i rada ka cilju Vladanja. Ali ljudi odbacuju tu pomisao zato što misle da je Vatikan slab i izgubljen i da nikada ne može narediti milijardama ljudi da uđu u Crkvu i padnu na koljena. Ali, vidite, Vatikan ima strpljenje. Dugoročni cilj ima hiljade i hiljade koraka. To znam iz brojnih kontakata tokom godina. Pri kraju moje karijere na ¨Wall Street¨-u, govorio sam svojim prijateljima —modificirajući jedan citat kojega sam jednom pročitao —¨Jevreji koji nisu Jevreji, pogone Wall Street po volji britanskih financijera zanesenih iluzijom o superiornosti Engleske, dok ustvari služe Vatikanu, skrivenom u sjeni.¨ Manje ili više, to je direktna linija, a vrh te linije završava na grupi koja izgleda najslabija. Izgleda! To je operativna riječ.

Ako pročitate Tupper Saussy-evu finu knjigu ¨Vladari zla¨ (¨Rulers of Evil¨), otkriti ćete da je Sun-tzu-ovo klasično djelo ¨Umjetnost ratovanja¨ (¨Art of War¨), na jezik Zapada, francuski, 1772. prvi preveo Joseph-Marie Amiot, astronom na dvoru kineskog cara. Amiot je bio Jezuitski svećenik (Isusovac). Jezuiti znaju sve o pretvaranju kako su nemoćni, da pobijede. Oni su možda najveći svjetski primjenitelji mudrosti Sun-tzu-a. A igraju na duge staze.

Rappoport: Koja je onda funkcija EU u toj igri?

Bell: EU ima funkciju ¨shill¨-a (napomena prevodioca: na engleskom jalijaškom jeziku, slang-u, izraz ¨shill¨ odgovara izrazu ¨taldžija¨ u jalijaškoj igri šibicara-prevaranata; funkcija šibicarevog partnera, taldžije, je uvjeriti okupljene da mogu lagano dobiti u igri šibica).

Rappoport: Objasnite to.

Bell: Taldžija se namjesti blizu šibicara i čini da izgleda svima da mogu u igri veoma lagano pobjediti šibicara. Taldžija je čovjek koji učini da pobjeda izgleda veoma moguća, lagana. On je čovjek koji je svijetli dukat koji privlači pažnju okupljenih. EU predstavlja JEDINSTVO. A jedinstvo je svijetli dukat koji uzvikuje ¨Pogledajte! Možemo uspjeti! Svi mi možemo živjeti u slozi. Sve što trebamo učiniti je pregovarati dovoljno dugo, i sve naše podjele i sukobi će biti riješeni.¨ Taldžija privlači gomilu. Taldžija sviju vara da pomisle da za njih ima nešto dobro u toj igri šibica. Taldžija je magnet, ako hoćete, koji privlači mušterije, prijemčive, lojalne, ljude koji se nečemu nadaju. To je najstariji trik koji postoji. A oni koji manipuliraju ovim trikom na velikoj pozornici, su veoma, veoma pametni. Oni žele totalnu dominaciju, ali se kreću zaobilaznim putem, jer je zaobilazni put onaj put kojim mogu stići do svog cilja. Oni postave paravan, kao što je taldžija, a taldžija izgleda veoma, veoma dobro. Ne želim nikoga vrijeđati ovim što kažem, ali za Vatikan, i Isus je taldžija, najveći taldžija koji postoji. Naravno, Vatikanska verzija Isusa je tako udaljena od starijeg koncepta Isusa, da tu nema šale. Eto.

Rappoport: Dakle, govorite da Vatikan traži grupu koja izgleda, kako da kažem, veoma humano, a zatim je koristi da privuče sljedbenike.

Bell: Naravno. Na šta mislite da oni troše svoje vrijeme? Ali u njihovom tajnom ¨katekizmu¨, stvaranje grupa koje izgledaju kao da čine dobra djela, u suštini je stvaranje taldžija. To je polovina od onoga što Vatikan doista RADI.

Rappoport: Obični ljudi bi trebali biti poprilično hipnotizirani da NE vjeruju u ovo što vi govorite.

Bell: Stoga i ne volim da o ovome često govorim. Poprilično se nasekiram. Ljudi me gledaju kao da sam im nagazio na njihovu dragu mačku.

26 apr 2009, 19:08

28 okt 2009, 21:21
Rappoport: Uredu. Idemo dalje. Šta mislite o ovome? ¨Vatikan djeluje preko određenih igrača u EU, da bi vodio rat protiv Američke burze¨.

Bell: E, počinjete shvaćati.

Rappoport: A motiv je …?

Bell: Da oslabi sve ono što je snažno a ujedno ne i totalno u krugu kojim Vatikan dominira.

Rappoport: Čak i kada to slabljenje dovodi do kaosa.

Bell: Naročito ako dovodi do kaosa. To je atmosfera u kojoj Vatikan najbolje djeluje. Kaos UVIJEK dovodi nove sljedbenike koji traže način da umanje svoj strah.

Rappoport: Vi kažete da je to aktuelna specijalna operacija koja slijedi veoma staru strategiju.

Bell: Strategiju u kojoj je Vatikan majstor.

Rappoport: Tokom svoje karijere na Wall Street-u (Američkoj burzi – op.p.), da li ste naišli na ljude koji su ovo znali; koji su sagledali veće dimenzije ove igre?

Bell: Jesam. Uglavnom su držali jezik za zubima. U suštini, vi mene pitate ¨Šta niže ili srednje rangirani igrač u visoko korumpiranoj igri učini, kada otkrije nekoliko većih dimenzija te igre?¨

Rappoport: Dobro, možete kazati da je takvo pitanje primjenljivo na sve nas, ako uzmemo šire značenje tih misli.

Bell: Upravo tako. To JESTE pravo pitanje, za ne? Mi možda nismo voljni i svjesni učesnici u smjeru u kojem se igra odvija, ali smo u igri, na jedan ili drugi način. I ja sam također BIO čovjek koji je manipulirao istinu da bi manevrirao novac na neke načine. I konačno, pošto sam bio veoma tvrdoglav, pošto sam bio veoma sebičan – trebalo mi je dosta vremena da se probudim i izađem iz vlastite klopke.

Rappoport: Evo još jednog citata Paisley-a. ¨Planirano stvaranje Evropske unije, daje ogromnu mogućnost proširenja utjecaja Crkve Rima. Zapamtite, bili su to Rimokatolici, djelatnici od početka, koji su stajali iza stvaranja, a i danas nastavljaju gurati rast Evropske inije.¨

Bell: Pogledajte još nešto. Šta je jedan od najvažnijih ekonomskih ratova za tržište na ovoj planeti?

Rappoport: Rat između Sjedinjenih država i onoga što je sada Evropska unija.

Bell: Da.

Rappoport: Dio razloga zašto je EU stvorena, je da omogući Evropi šansu da se takmiči sa SAD u toj oblasti.

Bell: Da. I situiran povrh svega toga, onaj ko cilja da oslabi tu ¨previše nezavisnu naciju¨, Sjedinjene američke države, bio je Vatikan. I jedan korak u toj operaciji slabljenja, je aktuelno rasturanje američkih korporacija i burze. Što je tajno bila specijalna operacija koju je lansirala EU, a iza koje čvrsto stoji Vatikan.

Rappoport: Gulite slojeve luka.

Bell: Ispravno.

Rappoport: Bez sumnje, ima i drugih sila koje rade na slabljenju američkih trgovinskih tržišta.

Bell: Ima. Ali velika, neprimjetna sila – je ova koju vam sada opisujem.

Rappoport: Vratimo se taldžiji. Ko stoji iza njega?

Bell: U blagoj situaciji, to je samo prevarant. Ali kada govorimo o zloći, onda govorimo o nekome ko djeluje kao demon.

Rappoport: Da li to doslovce tako mislite?

Bell: Ne. Ali drugi ljudi bi tako mislili. Govorim o nekome ko POSJEDUJE nekoga drugoga.

Rappoport: Uzmimo vrlo lojalnog Rimokatolika, poslovnog čovjeka sa velikim bogatstvom.

Bell: Da. Nekog ko duguje Crkvi i njenim agentima sve što posjeduje — zato što su oni dosta toga u njegovu korist učinili. To je ona vrsta taldžije koji sebi privlači ljude. A iza njega je sila koja ga posjeduje — ona koja ga ima, koja, ako to zaželi, može uništiti sve što mu je drago. I taj poslovni čovjek, taj taldžija, to zna. Negdje u sebi on to zna i od toga strahuje. To je odnos taldžije i demona.

Rappoport: Dobar naslov za knjigu.

Bell: Da.

Rappoport: Slijedeći ovu misao, evo još jednog citata Paisley-a. Ovo je od Paul Henri Spaak-a, koji je bio nazivan jednim od otaca ¨Euro Common Market¨-a (¨Zajedničkog evropskog tržišta¨), prethodnice Evropske unije: ¨Mi [Evropa] ne želimo još jedan komitet. Imamo ih već previše. Ono što mi želimo je čovjek dovoljno visokog profila da zadrži vjernost svih ljudi [Evrope] i da nas uzdigne iz naših ekonomskih mora u koje tonemo. Pošaljite nam takvog čovjeka, bio on bog, bio on vrag, mi ćemo ga prihvatiti.¨

Bell: Da. Čitam taj citat sa mnogo interesa. Ima dosta šmeka, za ne?

Rappoport: Da.

Bell: Ima svakakvih rezonancija. Na jednom nivou, skoro kao da prizivaju Vraga. Na drugom nivou, kao da prizivaju fašističkog diktatora da diktira Evropom.

Rappoport: Vatikan je podržao Hitlera na izvjesne načine i osjećao je da ga može kontrolirati.

Bell: To je bilo tako. Da je Hitler pokorio Evropu, Vatikan, sa svojim dalekosežnim i veoma dobro ubačenim agentima, bi ga prije ili kasnije kontrolirao. Hitler je, usprkos nekih svojih izjava, bio veoma zaljubljen u Crkvu.

Rappoport: Koje druge rezonance imate od Spaak-ove izjave?

Bell: On traži nekoga kao Papa, ako bi se Papa pokrenuto od figure u stvarnu svakodnevnu silu. Također osjećam da se Spaak u to vrijeme želio kockati usprkos svemu, kada je budućnost Evrope bila u očajnoj situaciji.

Rappoport: Dakle, stvaranje EU je bio ustvari potez očajnika, na neki način.

Bell: Na nivou poslovnih ljudi i financijera i bankara u Evropi, da. Na srednjem nivou. A kada ste u takvim mislima, voljni ste učiniti sve da osvojite onu snagu za koju osjećate da vam po pravdi pripada. Tada je vaša solucija UVIJEK za neku vrstu fašizma, bez obzira kakvo mu lice stavite. Morate to zapamtiti.

Rappoport: Evropska unija je bio fašistički pokret.

Bell: Tajno, da. Apsolutno. Bilo da imate jednog čovjeka na balkonu koji urla masama, bilo da imate grupu ljudi koji tiho sjede u sobi praveći sve veoma važne odluke, to je fašizam.

Rappoport: Paisley također citira ….

Bell: Mislite na članak iz ¨Sunday Telegraph¨-a?

Rappoport: Da.

Bell: Imam ga kod sebe.

Rappoport: Pročitajte ga.

Bell: Naslovnica od 21. jula 1991., je bila ¨Priprema nove papinske spletke¨. Piše, ¨Karol Wojtyla [Papa] se hladno priprema da ogrne ogrtač za kojeg duboko vjeruje da je njegovo Božansko Pravo – Svetog Rimskog Imperatora, koji vlada od Urala do Atlantika.¨

Rappoport: Šta mislite o tome?

Bell: Ako bi se ubacila riječ ¨tajno¨ u taj tekst, mislim da bi bio ispravan. Mislim da su ispravno shvatili. Vidite, živimo u doba kada je humanizam …

Rappoport: Temeljni kamen propagande.

Bell: Ispravno.

Rappoport: Zašto je to tako?

Bell: Zato što su se na sceni pojavili toliki mnogi popularni pokreti koji traže slobodu i pravdu. Tako da je strategija kontrolora da idu tim putem. Isto kao i u judo-u. Krećete se sa pokretima svojega oponenta. Ne pokušavate ga direktno udariti. Dio ¨Umjetnosti Rata¨ (Sun-tze).

Rappoport: Postanete veliki mirotvorac i posrednik.

Bell: Tako je.

Rappoport: To je vrhunska pobjednička karta.

Bell: A Vatikan ima dugu povijest sposobnosti da igra na tu kartu.

Rappoport: Da li dođe vrijeme kada je, čak i nakon što dovoljno ljudi prozre to sranje, prekasno?

Bell: Ne. Ali morate načiniti neke stvari.

Rappoport: Kao što su …?

Bell: Morate eksponirati tu propagandu. To je pod broj jedan. Morate to učiniti. Zatim morate izgraditi alternativne strukture. Raznih vrsta. I morate zaboraviti na to da tražite pomoć od zlih ljudi. Cijela zamisao da budete ljubazni prema ljudima koji će učiniti sve da bi vas kontrolirali, je pogrešna. I ako razumijete stvarne motive i namjere svojega neprijatelja, NEĆETE načiniti tu grešku.

Rappoport: Nećete pretpostaviti da će ih vaše dodvoravanje preobratiti.

Bell: Tačno.

Rappoport: Taldžija i demon?

Bell: Lice i naličje.

Rappoport: Neke priče o demonima govore o tome da se oni hrane i naslađuju emocijama boli, nevolja i patnji ljudi na koje se okome.

Bell: Mislim da je to poprilično dobar opis Vatikana tokom povijesti. Ako tome još dodate otimanje novca i imanja od ljudi.

Rappoport: Onda izgleda malo čudno što Vatikan proziva demonske stvari zlom kojemu se mora suprotstaviti i koje treba pobijediti.

Bell: Mislim da se tako nešto opisuje kao ¨Paravan¨ (¨Cover Story¨). Pronaći ćete toga u mnogim oblastima. Neprijatelj kojega (Vatikan) uzdigne ili izmisli da bi ustvari učvrstio sebe, je doista ON (Vatikan). To je prilično pametno.

Rappoport: Nekoliko autora je sugeriralo da je Vatikan dospio do toga da bude pojam vraškog, u svojim vlastitim odajama.

Bell: Uživam u tim pričama. Zato što one ispuste iz vida to da je Vatikan karakterizirala prevara i kontrola, od samog njegovog začetka. Na koncu konaca, zašto stvarati globalnu organizaciju da se dominira putem koji bi trebao biti put do vlastitog spasenja? Zašto ne samo označiti taj put i dopustiti da njime ljudi idu sami? Ako bi to željeli? Ne možete nekoga prisiliti da krene tim putem. Ako nekoga prisilite, dobivate pogrešan rezultat, krivotvoreni rezultat.

Rappoport: Dakle, vi mislite da je opisivanje tajnih društava važno u prikazivanju ljudima njihove stvarne historije. Jer je Vatikan doista takvo društvo.

Bell: Da, to je tačno. Ja sam osoba koja je zaključila da se neki ljudi doista susretnu tajno u nekim sobama i zaključe da imaju zajedničke ciljeve; ali to još nije samo po sebi dovoljno da pokrenu dugoročne projekte i operacije. To je razumljivo. Jer, ako vodite rat, zar se ne okupljate više puta na sastancima? Zar ne dotjeravate svoju strategiju? Zar ne krijete tu strategiju od ostalih? Zar ne koristite mnoge obavještajce? Zar se ti obavještajci u javnosti ne pretvaraju da rade nešto drugo nego što doista rade? Zar se oni ne pretvaraju da su nešto što doista nisu? Samo zamislite kada bi generali u jednoj vojsci na samo jednom sastanku zaključili da imaju iste ciljeve, a zatim krenuli u njihovo izvršenje svako za sebe, samostalno. To bi bilo idiotski od samog početka. Jezuiti su obavještajna služba Crkve, na tačno isti način kao i CIA. Oni pronalaze informacije i izvršavaju tajne operacije. Sreo sam više nego nekoliko vrlo, vrlo bistrih Jezuita koji rade u financijskom domenu. Oni zasigurno znaju šta rade. Oni zasigurno taje svoje ciljeve.

Rappoport: Šta mislite, do koje donje granice će pasti ¨Dow¨?

Bell: Ne bih napravio sada neki ozbiljan proračun. **** Možda bi spao od 11,000, gdje je bio, do 7000, ili 6500. Ali, ovo je samo neozbiljno nagađanje.

Rappoport: Ako tako nisko padne, šta bi to značilo?

Bell: (smije se) To bi značilo da će se zatim podići. **** nije prevedena priča o burzi.****

Rappoport: Ali, ako je Vatikan glavna sila iza ¨Operacije oslabiti Ameriku¨, kada će biti rečeno, dosta je dosta?

Bell: E, sada govorite o mnogo različitih faktora.

Rappoport: Kao što su?

Bell: Najvažniji su oni za koje važi pitanje ¨Koliko vaših vlastitih ljudi, koji su veoma lojalni, ali nisu u stvarnoj Igri – koliko dugo će se održati i ostati lojalni a da ne polude?¨ Želite da održite svoju strukturu u mjestu. Želite kaos, ali također želite da vaša vlastita mreža može djelovati. To su trik-pitanja za kontrolore. Pojavljuju se i emocije.

Rappoport: **** pitanja vezana za burzu ****

Bell: **** odgovori vezani za burzu ****

Rappoport: Da li oni uživaju u nečijoj smrti?

Bell: Veoma je politički pogrešno to ustvrditi, ali je odgovor, da; to je istina.

Rappoport: Mnogi ljudi će pitati, kako to može biti istina?

Bell: Morate shvatiti da ima ljudi u ovom svijetu koji doista uživaju u tome. Takvi su. Možete ponuditi neka objašnjenja o tome kako su takvima postali, ali ona ustvari služe da ih se oslobodi odgovornosti. Oni tu nagradu ne zaslužuju. Oni su zli i žele biti zli. U mnogo manjem omjeru, gledajte korumpiranog burzovnog djelatnika koji uživa u nuđenju dionica svojim klijentima u momentu kada nema pojma o tome da li će se vrijednost dionice dizati ili padati. On uživa u perverziji svoje moći da to čini. Njemu se to dopada. Njemu se dopada krađa novca i laganje i uspjeh u tomu. Što prije to shvatimo, prije ćemo biti u stanju postaviti svoje nacije (države – op.p.) na ispravan put. Da li vidite koliko ima opiranja da se kaže da je taj-i-taj kriminalac jednostavno želio počiniti kriminal? Mi bježimo od toga, mi pokušavamo problem učiniti tako kompleksnim i lijepim; i mi želimo ponovno uspostaviti ¨harmoniju¨ tako što ćemo iz svega pobjeći putem objašnjavanja. Ali, zli ljudi postoje. Oni nose veoma skupa odijela, neki od njih dobivaju osjećaj života od uništavanja. To je za njih uzbuđenje.

Rappoport: Vratimo se Vatikanu.

Bell: Da. Komponenta velike psihološke operacije iz druge polovine 20. vijeka, bila je ideja da je svako dobar i da mu se kao takvom treba prići. Ovo je jedna od ideja koja je paravan Rimske Crkve, u novoj lažnoj inkarnaciji ¨dijelimo zajednički i budimo brižni¨ (¨share and care¨). To je samo prevara, ali koja zasigurno uništava cijele civilizacije.

Rappoport: Mislim da je jedan od razloga zašto ljudi toliko vole TV ¨sapunice¨, taj što nam one prikazuju likove koji su zli i vole biti zli. To je u sapunicama potpuno otvoreno.

Bell: Siguran sam da je to istina.

Rappoport: **** pitanje vezano za veliku firmu ****

Bell: **** odgovor vezan za veliku firmu ****

Rappoport: Dok govorimo, imam osjećaj da vi imate neka znanja o metodama regrutiranja koje koristi Vatikan.

Bell: Imam. To je posao pretvaranja običnih katolika u agente. Znao sam nekoliko osoba kojima su prišli. Osnovni potezi su slijedeći. Poslovan čovjek, katolik, biva kontaktiran od strane lokalne katoličke organizacije. Ima ih mnogo. Imaju različita imena. Sve izgledaju bezazleno, humanitarno ili samo ceremonijalno.

Rappoport: I taj poslovni čovjek ode na sastanak.

Bell: Dakako. Na ručak, na susret. On se pridruži grupi. Već je uspješan poslovni čovjek. Vrlo energičan i ambiciozan. Želi napredovati. I, nakon oko godine dana, priliku mu postave na put. Jedan od njegovih novih prijatelja iz grupe, upozna ga sa bankarom, te on odmah dobije kredit da proširi svoj posao. Stvari se zakuhaju. Ali, ovo je relativno polagan proces, i u svakom koraku taj poslovni čovjek je nadgledan. Otprilike, a ništa se doista nije dogodilo. Ali nakon još godinu ili dvije dana, on dobiva partnera u novom poduhvatu. Taj partner je također član tog katoličkog kluba. Novi posao je uspješan. Poslovni čovjek se susreće sa lokalnim najviše rangiranim svećenikom. Dobiva neko priznanje. Nije pobjednik, ali mu se profil podiže. Nakon što godinama nije išao u crkvu, sada je posjećuje. Čak se jednom mjesečno i ispovijeda.

Nakon tri-četiri godine, upoznaju ga sa ¨financijskim ekspertom¨ ko također pripada lokalnoj grupi. Ekspert je ustvari Jezuit, ali veoma malo osoba to zna. Jezuit postaje njegov prijatelj. Vodi ga na putovanje u Rim; tamo ih primi kardinal. Nakratko. I tako to ide. Poslovni čovjek je nadgledan u svakom koraku. Kupi dio građevinske firme. E, sada već postaje bogat. O tome mnogo ne razmišlja, ali njegov život je ustvari postao zavisan od novostečenih katoličkih prijatelja. I svega onoga što su oni učinili u njegovu korist. Naravno, on više nema namjeru da se odrekne svojeg novog stila življenja.

Na poslovnom putovanju, on susretne ženu; atraktivnu i prijateljski raspoloženu. Zbliže se. I kada god ode u taj grad na poslovno putovanje, sa tom se ženom susretne. Nema pojma o tome da su njihovi susreti snimljeni na video traci. Prijatelj Jezuit jednog dana spomene tu ženu; zato jer je Jezuit poznaje. On kaže mladom poslovnom čovjeku da je ta žena prostitutka, iako mu možda nije ništa naplatila. Poslovni čovjek se ispovjedi kod svećenika; ispriča mu tu priču. U periodu od deset godina, taj je čovjek totalno u džepu svojega prijatelja Jezuita.

U slučaju kojeg opisujem, došlo je i do političkog angažmana; izlaska na glasanje za poziciju u vlasti. I do pobjede na izborima. I tako, sa mnogo novaca u banci i mnogo političkih usluga koje su uslijedile, ponuđen mu je posao u federalnoj agenciji; u domenu trgovine sa inozemstvom. Prihvaća posao, po jakoj preporuci prijatelja Jezuita. I nakon što se točak još nekoliko puta okrenuo, što neću opisivati, postaje ambasador. I potpuno je posjedovan; prima naređenja iako možda to tako i ne shvaća. On je agent. Prenosi informacije svojem prijatelju. Mnogo informacija. I vjeruje mu se. A zatim mu je saopćen veći program. Tiče se toga da se Crkva učini prominentnijom u životima mnogih ljudi. Ekspanzija utjecaja Crkve – jer se doista sve oko toga i vrti, zar ne? I on se pridružuje drugoj katoličkoj grupi, koja ga učini vitezom. Ipak, nikada nije smatran čovjekom iz unutarnjeg kruga, zato što ima nekih skrupula. Stoga je korišten onako kako može biti korišten. I jednog dana, susretne se sa Papom na tri minute, kao član grupe. To je kulminacija njegovog života odraslog čovjeka. Tokom godina je prenio mnogo informacija svom prijatelju Jezuitu.

Rappoport: Koje vrste informacija?

Bell: Diplomatske depeše, na primjer. Neke od tih depeša sadrže delikatne informacije. Crkva je zainteresirana za razne delikatne pregovore između SAD i stranih država.

Rappoport: Dakle, vi kažete da ovo pomnožimo faktorom od nekoliko hiljada, takvih agenata.

Bell: Mnogo više nego toliko.

Rappoport: OK.

Bell: I imate ogroman protok informacija koje dospijevaju u obavještajnu službu Vatikana. I to je upravo informacija o kojoj govorim. Ima također i usluga svih vrsta. Znate, ako pročitate nekoliko prvih poglavlja Saussy-eve knjige ¨Vladari zla¨ (¨Rulers of Evil¨), vidjeti ćete listu Rimokatolika u vlasti koji su imali ključne pozicije vis-à-vis inozemne politike Sjedinjenih država. Pozicije kao što su Direktor CIA (CIA Director), Savjetnik za državnu bezbjednost (National Security Advisor), Državni sekretar (Secretary of State), Ambasador. Postoji također lista senatora koji su djelovali u raznim potkomitetima u Senatskom komitetu za spoljne poslove (Senate Foreign Relations Committee) — sve sami Rimokatolici. Biden, Potkomitet za evropske poslove (Subcommittee on European Affairs); Sarbanes, Internacionalna ekonomska politika (International Economic Policy); Moynihan, Poslovi sa Bliskim istokom i Južnom Azijom (Near Eastern and South Asian Affairs); Kerry, Terorizam, droge i internacionalne komunikacije (Terrorism, Narcotics, and International Communications). Dodd, Poslovi u Zapadnoj hemisferi i Mirotvorne trupe (Western Hemisphere and Peace Corps Affairs).

Rappoport: Da. Vidio sam tu listu. A to je samo početak. Saussy zatim spominje ¨bukvalno svaki vid građanskog života u Americi¨, kako on to naziva, a kojim upravlja, kao vladin predsjednik komiteta, Rimokatolički predstavnik u Kongresu. To je strahovito. Evo samo nekoliko domena: ¨… osiguranje, stanovi, razvoj društvenih zajednica, federalne garancije za kredite, ekonomske stabilizacione mjere …. transakcije zlatom i rijetkim metalima, agrikultura, … kontrola vodoplavnih oblasti, poslovi narodnih manjina, … vakcinacije, pakovanje i etiketiranje lijekova, zloupotreba droga i alkohola, …. energija, … regulacija bankarstva … ¨.

Bell: A ljudi u Americi i dalje imaju tendenciju da misle da je John Kennedy bio jedini katolik koji je ikada imao veliku sekularnu političku snagu u SAD. Što je, kada razmislite, veoma zanemarena konzekvenca ubojstva JFK-a. Izvanredno povoljno za ¨paravan¨, zar ne? ¨Nema više znatne Rimokatoličke snage u sekularnim Sjedinjenim državama, nema više Kennedy-a.¨


Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Google photo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Google račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

Spajanje na %s