SLOBODNI KRŠĆANI KRISTOVOG GOVORA NA GORI POZIV DRŽAVNIM CRKVENIM KONCERNIMA U NJEMAČKOJ

U Njemačkoj Slobodni kršćani Kristovog Govora na Gori u svim kulturama svijeta pozivaju državne crkvene koncerne da konačno prekinu stoljećima dugo krivotvorenje etikete zloupotrebom imena Isusa, krista. One se mogu zvati katoličkima ili luteranskima, ali ne više kršćanskima.

Prenosimo:
Priopćenje za tisak s opomenom i  dokumentacijom u privitku opomene njemačkih Kršćana Kristovog Govora na Gori

http://christus-oder-kirche.de/

Priopćenje za tisak

Krist ili Crkva

 Slobodni kršćani Kristovog Govora na Gori u svim kulturama svijeta pozivaju državne crkvene koncerne da konačno prekinu stoljećima dugo krivotvorenje etikete zloupotrebom imena Isusa, krista. One se mogu zvati katoličkima ili luteranskima, ali ne više kršćanskima.

Opomena:

   Biskupi se više ne trebaju zvati «kršćanima»!

   Udarcem u gong je ovih dana započela akcija «slobodnih kršćana Kristovog Govora na Gori u svim kulturama svijeta». U svojevrsnom generalnom obračunu jedan teolog, jedan liječnik, dva novinara i dva pravnika Rimokatoličkoj crkvi bez okolišanja osporavaju korištenje imena «kršćanski». Stoga se katolički biskupi Njemačke, prije svih Robert Zollitsch iz Freiburga, predsjedavajući Njemačke biskupske konferencije, pozivaju da se službeno odreknu tog imena («Zovite se katolici, to Vam nitko ne osporava») – inače će biti podignuta tužba, zato: «jer nam Isus, Krist leži na srcu, jer je On naš nebeski prijatelj i naš božanski Brat, Otkupitelj svih ljudi i duša, mi više nećemo trpjeti da Vi i Vaš institucionalni crkveni nauk zloupotrebljavate Njegovo ime za nešto sasvim drugo».

    U pismu na pet stranica i opširnoj dokumentaciji šestorica tužitelja obrazlažu zašto je s njihovog stajališta Crkva izgubila pravo nazivati se «kršćanskom»: U jasno prepoznatljivoj suprotnosti od učenja Isusa iz nazareta ona gomila moć i bogatstvo («dok su milijuni ljudi u narodu bez posla i pate od siromaštva»), unatoč golemom bogatstvu dopušta se «toviti» od države milijardskim subvencijama («Uključujući Vaše biskupske plaće».), opravdava ratove i nasilje, ljude zastrašuje navodno «vječnim paklom». Prisilni celibat, krštenje dojenčadi, mržnja prema spolnosti i ženama, seksualni zločini svećenika, «izdaja životinja» – lista crkvenih ogrješenja je dugačka i seže sve do neposredne sadašnjosti, a posljedica toga, doslovno «krivotvorenja» etikete je neizbježna.

    «Dosta je! Vrijeme je da se konačno rehabilitira ime Isusa, Krista, najvećeg Božjeg proroka svih vremena, koji je na križu postao našim Otkupiteljem, koji je uskrsnuo i ponovo dolazi u duhu, ali kojeg Vi još uvijek čvrsto držite na križu. … Više je nego dosta! Mi Vam ne osporavamo Vašu vjeru! Ali pozivamo Vas da više ne koristite oznaku ‘kršćanski’.»

    To nije zamišljeno samo kao apel. Ako se biskupi do 20. rujna 2009.godine ne obvežu da se odriču svoga «vrebanja na duhovnu baštinu i krivotvorenja», kako se tamo kaže, sastavljači pisma će zloupotrebu imena iznijeti pred njemačke sudove.

    Pobliže informacije na: info@christus-oder-kirche.de

Opomena

Slobodni kršćani
Kristovog Govora na Gori
u svim svjetskim kulturama
Max-Braun-Straße 2
97828 Markheidenfeld

Dieter Potzel, teolog i bivši
Evangeličko luteranski župnik

Dr.Peter Thurneysen,
liječnik i psihoterapeut

Matthias Holzbauer,
novinar i pisac

Alfred Schulte,
novinar i pisac

Dr.Gert-Joachim Hetzel,
odvjetnik i pisac

Dr.Christian Sailer
odvjetnik i pisac

Preporučeno s povratnicom

Njemačkim dijecezanskim biskupima

19. kolovoz 2009.god

Opomena

Poziv za odustajanje

Čujte vi biskupi!

Igra je gotova!

Prestanite sebe nazivati «kršćanima»!

Stoljećima je crkveni koncern, kojem ste svi Vi na čelu, vukao ljude za nos i držao ih glupima, kako bi vjerski podjarmio narod i mogao ga i dalje isisavati tako da i dalje poslušno plaća crkveni porez. Međutim, sve više i više postaje očigledno: Instituciji kojoj ste Vi na čelu puna su usta imena Isusa, Krista – kao da je ona Njegov legitimni nasljednik. No u stvarnosti Vi ste Njegovu baštinu prezreli, svojim ste je naukom, a još više svojim djelima, neprekidno izrugivali i ismijavali, a to činite još i danas. Svakodnevno iznova pribijate Isusa, Krista na križ jer činite suprotno onome što je On htio. A onda Ga, premda je uskrsnuo, vučete po ulicama kao mrtvaca na križu u pobjedničkoj povorci kao trofej koji ste ubili. Čime se onda drugim bavi institucija koju Vi zastupate osim vrebanja na duhovnu baštinu, krivotvorenjem i lažiranjem duhovnih etiketa? K tome još i licemjerjem, jer se kitite imenom koje vam ne priliči, jer ste očito izdali stvarno učenje i etičko-moralni uzor Isusa iz Nazareta. Inače ne bi prošlost Vaše institucije bila do vrha puna krvi i zločina. Inače biste se danas ponašali barem onako kako je Nazarećanin živio kao uzor.

Ali o tome ne može biti riječi, kao što ćemo odmah u nastavku izložiti (vidi dokumentaciju u prilogu)

Isus je naučavao: «Prvo poučavajte, a onda krstite». Time On svakome ostavlja slobodnu volju. Vi naprotiv, hvatate dojenčad, od najranije dječje dobi ucjepljujete im komplekse krivnje, prijetite paklenim kaznama i vječnim prokletstvom i time iznuđujete pokornost i crkvene poreze. Nerijetko su posljedice toga mnoge duševne bolesti kao npr. ekleziogene neuroze i abnormalnosti kao pedofilija. Poradi toga bi svaka druga organizacija bila zabranjena kao totalitarna organizacija zbog nepoštivanja Ustava i povreda ljudskih prava.

Što je Isus rekao kada je iz hrama u Jeruzalemu istjerao trgovce životinja za žrtvovanje? «Moj dom treba biti dom molitve svih naroda! Vi ste međutim od njega učinili razbojničku špilju!» (Mk 11,17)

Bez straha: Mi Vas ni na koji način nećemo istjerati iz Vaših raskošnih špilja i palača. Možete spokojno tamo ostati i vjerovati što god hoćete – jer se vjera ne može dokazati. Možete također i dalje dopuštati da Vam za to plaćaju oni kojima se sviđaju Vaše ceremonije i rituali što potječu iz poganstva, oni koji hoće i nadalje štovati kosti umrlih i kipove navodnih «svetaca».

Zovite se katolicima, to Vam nitko ne osporava!

Mi hoćemo samo jedno: Nemojte se više zvati «kršćanima»!

Jer vrč ide na izvor dok se ne razbije. A to što ste stoljećima do danas učinili od prvobitnoga, čistog učenja Nazarećanina, izaziva otvoreno negodovanje kod onih koji ozbiljno shvaćaju Isusa, Krista i Njegovo učenje, Govor na Gori, kako bi ga korak po korak ostvarivali u svom životu.

Dosta je! Jer ustvari: Postoje još nasljednici Isusa, Krista koji nisu dopustili da im mozak zamagle litanije i pobožne izreke, koji još uvijek mogu zbrojiti dva i dva i u svom srcu mogu razlikovati dobro od zla, onako kako nas je učio Nazarećanin. Koji još bistrom glavom mogu shvatiti što je veliki Učitelj čovječanstva Isus, Krist mislio rekavši: «Ne sakupljajte sebi blaga što ga moljci i hrđa nagrizaju!», «Tko se mača laća, od mača će i poginuti!», «Prvo poučite, a onda krstite!», «Tko i jednoga od ovih malenih, koji vjeruju u Mene, navede na zlo, bolje bi bilo za njega da ga bace u more s mlinskim kamenom oko vrata.», «Ne dopustite da vas nazivaju Ocem!», «Samo je jedan svet, vaš Otac nebeski.»

Jesu li onda ove rečenice toliko teško razumljive? A ipak se vaša institucija upravo u ime Isusa, Krista, uspjela ogriješiti o svaku pojedinu od ovih nekoliko ovdje spomenutih rečenica, i izliti na čovječanstvo beskrajnu patnju, more suza i krvi – i još dopustiti da joj za to plate! Od te zločinačke prošlosti crkva se do danas nije stvarno distancirala. Premda Karlheinz Deschner, jedan od najznačajnijih kritičkih duhova naših dana, nakon desetljeća dugog proučavanja crkvene povijesti dolazi do zaključka:

«Nakon intenzivnog bavljenja poviješću kršćanstva, u antici, u srednjem vijeku i u novome vijeku, i osobito u 20. stoljeću, ne poznajem organizaciju koja je toliko dugo, toliko stalno i toliko odvratno opterećena zločinima kao kršćanska crkva, osobito rimokatolička crkva.» (Die Beledigre Kirche» -‘Uvrijeđena crkva’- str.42)

   Dosta je! Vrijeme je da se konačno rehabilitira ime Isusa, Krista, najvećeg Božjeg proroka svih vremena, koji je na križu postao našim Otkupiteljem, koji je uskrsnuo i koji opet dolazi u duhu, ali Ga Vi još uvijek držite pribijenog na križ.

Unatoč svim progonima tijekom povijesti, unatoč inkviziciji i istrebljenju svih «heretičkih pokreta», i unatoč «modernoj» inkviziciji naših dana – mi smo opet tu! Nastupamo da rehabilitiramo Isusa, Krista. Mi smo slobodni kršćani koji idu stopama slobodarskog mislioca Isusa iz Nazareta; koji Njegov Govor na Gori ne smatraju utopijom, već jedinom realnom prilikom koja danas još preostaje čovječanstvu. I upravo jer nam Isus, Krist leži na srcu, jer je On naš nebeski prijatelj i naš božanski brat, Otkupitelj svih ljudi i duša, nećemo više trpjeti da Vi i Vaš institucionalni crkveni nauk stalno zloupotrebljavate Njegovo ime za nešto sasvim drugo. Stoga:

 • Spokojno uživajte i dalje svoje milijarde vrijedno bogatstvo, gomilajte i dalje svoje akcije, udjele u fondovima i nekretnine svoga crkvenog koncerna, dok više od jedne milijarde ljudi gladuje – ali onda se molim više nemojte zvati «kršćanima»!
 • Tovite se i dalje svake godine milijardskim uplatama poreznih platiša, državnim subvencijama za sve i svašta, uključujući i Vaše biskupske plaće, dok su u narodu milijuni nezaposlenih koji pate u siromaštvu, sve dok porezni platiša to trpi i vama podčinjeni leminzi u vladi to dopuštaju – ali se onda više ne zovite «kršćanima»!
 • Širite spokojno i dalje «socijalnu bajku» da bi se njemački socijalni sustav urušio kad ne bi bilo crkve, premda sve javne crkvene ustanove u skoro 100 postotnom iznosu financiraju država i korisnici. Ali se onda nemojte zvati «kršćanima» – jer bi u to spadalo i ispunjavanje osme Zapovijedi.
 • Opravdavajte i dalje ratove i sudjelovanje u ratovima, i ako je moguće također obmanjujte nove udovice vojnika da je Božja volja «braniti Njemačku na Hindukušu» – ali se nemojte zvati «kršćanima»!
 • Uvjeravajte i dalje vjernike da postoji «vječni pakao» i «Bog koji kažnjava», bacajte ih time u duševne muke i otuđujte ih od našega nebeskog Oca koji je jedino ljubav – ali se tada zovite «katolicima», ali nikako više «kršćanima»!
 • Tvrdite spokojno i dalje u svojim zbirkama dogmi da «nitko izvan katoličke crkve, niti poganin, niti Židov niti nevjernik» ne može steći vječni život, nego dospijeva u «vječni pakao, … koji je pripremljen vragu i njegovim anđelima». (Neuner/Roos, redni broj 381). To je Vaše ophođenje i Vaša katoličko prijeteće ponašanje, ali nije kršćansko.
 • Diskriminirajte i dalje žene sve dok one to podnose – ali se više nemojte zvati «kršćanima»!
 • Štitite i dalje oskvrnitelje djece u redovima Vaših klerika, premještajte ih iz župe u župu sve dok jednom cijela sela i gradovi ne istupe iz crkve jer im je došlo do grla i to ne žele dalje gledati – ali se molim više nemojte zvati «kršćanima»!
 • Zadovoljavajte se spokojno i dalje time što mnogi bez etike, bez morala, bez pristojnosti, stila i ponašanja, kao članovi Vaše crkve čine nepodopštine u društvu – ali ne dopuštajte da se oni nazivaju «kršćanima»!
 • I dalje prezirite učenje aktivne vjere koju nam je donio Isus, Krist (Tko čuje ovo Moje učenje i postupi po njemu, razuman je čovjek…»), objavljujte i dalje svoj poganski sustav dogmi, svoje sakramente i rituale. Zovite se i dalje «katolicima», to Vam nitko ne osporava. Ali se onda nemojte zvati «kršćanima»!
 • Odobravajte i dalje zvjerske okrutnosti nad životinjama koje se danas čine u laboratorijima za pokuse na životinjama i u masovnom uzgoju životinja – ali se onda više nemojte zvati «kršćanima», Jer je Isus iz Nazareta bio prijatelj životinja.

   Više je nego dosta! Mi ne osporavamo Vašu vjeru! Ali pozivamo vas da više ne upotrebljavate oznaku «kršćanski». Ukoliko nam to ne potvrdite do 20.09.2009., ići ćemo na sud protiv tog neopravdanog prisvajanja imena, kako bismo rehabilitirali Krista.

 

Budući da se radi o stvari od javnog interesa, dopustit ćemo sebi da o tome informiramo javnost.

Prilog: Dokumentacija

  Dokumentacija

 

    Katolička crkva se više ne treba zvati «kršćanskom»!

Što bi danas rekao Isus iz nazareta kada bi danas ponovo došao na Zemlju i vidio što je crkva učinila s Njegovim životnim djelom?

   Vatikan – najveći ratni huškač

 

   Isus, Krist je naučavao ljubav prema neprijatelju i nenasilje: «Tko se mača laća, od mača će i poginuti».

Papa u Rimu je međutim kao apsolutni monarh crkvene države često i sam vodio ratove i sudjelovao u građanskim ratovima. Pape su stalno započinjali ratove i pomagali ih, čak huškali čitave narode jedne protiv drugih – kao Bizantince protiv Istočnih Gota, Franke protiv Langobarda, Normane protiv Staufera i obratno.

Vatikan je u 17. stoljeću potpalio 30-godišnji rat u Njemačkoj, a 1914. vatikanski izaslanik u Beču nahuškao je Habsburgovce protiv Srba na prvi svjetski rat.

Neposredno prije drugoga svjetskog rata Papa Pio XII dao je do znanja Hitleru da će se «suzdržati od svakog proklinjanja Njemačke ako se zarati s poljskom.» (Deschner, Ein Jahrhundert Heilsgeschichte, /Stoljeće spasa/, svezak 2, str. 41) Katolički vojni svećenici na obje strane fronta slali su vojnike u borbu s «Božjim blagoslovom». Vatikan je podupirao sve fašističke i desno orijentirane diktatore u Europi i Latinskoj Americi. Katolički kardinal Frings je nakon Drugoga svjetskog rata kao prvi zahtijevao ponovno naoružavanje Savezne Republike njemačke.

Sudjelovanje katoličkih svećenika bilo je presudno u genocidu hrvatskih fašista nad pravoslavnim srbima 1941. – 1943., u krvavim čistkama u Argentini 1976. – 1983. i u genocidu Htua nad Tutsima u Ruandi 1994.

Vodeći Jezuiti opravdavali su čak atomsko naoružanje i time su s odobravanjem tolerirali uništenje čitavih naroda.

Papa Ivan Pavao II. je za vrijeme Zaljevskog rata 1991. rekao: «Mi nismo pacifisti». A 1995. pozvao je na «pravedan rat» u Bosni. Sadašnji papa je kao kardinal Ratzinger, nekoliko mjeseci prije nego je izabran, odbacio pacifizam kao «nekršćanski». Dakle on odbacuje Krista!

Vatikan sve do danas u svom katekizmu opravdava i smrtnu kaznu.

Netolerancija umjesto ljubavi prema bližnjem.

   Isus je sve ljude pozivao na bratstvo i poštovao njihovu slobodnu volju. Crkva je međutim stalno krvavo progonila one koji drugačije misle. Od markionita preko katara i bogumila sve do valdenza i baptista, ona je iskorijenila sve pokrete koji su se nadovezivali na prvobitno kršćanstvo. Svojim huškačkim parolama ona je odgovorna za pogrome Židova, uvela je inkviziciju i raspirila

vjerovanje u vještice. Ona je ognjem i mačem širila crkveni nauk i time na savjesti ima genocid nad indijancima i pljačku čitavog kontinenta. Vatikan i danas progoni religiozne manjine.

   Bogatstvo crkve je krvarina

 

   Isus je živio jednostavno i poučavao da čovjek ne treba «skupljati blago koje nagrizaju moljci i hrđa».

Crkva je tijekom mnogih stoljeća nagomilala neizmjerno bogatstvo tako što je pljačkala stanovništvo, nesmiljeno utjerivala crkvenu desetinu, bogatila se na žrtvama inkvizicije i spaljivanja vještica, krivotvorila isprave, bespravno grabila tuđa nasljedstva i sebi osiguravala oslobođenje od poreza i subvencije koje u mnogim zemljama važe i do danas. Ono «dobro» što crkva čini u svijetu, ona ne financira svojim golemim imetkom, nego darovima vjernika i državnim subvencijama.

Te subvencije u Njemačkoj iznose – ne uračunavajući crkveni porez i državne subvencije za javne socijalne ustanove – najmanje 14 milijardi eura godišnje neposrednih subvencija i oslobođenja od poreza. Također plaće biskupa skupa s «kućanstvom» plaća država, u ovom slučaju pojedine savezne pokrajine.

   Papa i crkva – navjestitelji zla

 

   Isus je naučavao Boga ljubavi koji podjednako voli svu svoju djecu i poduzima sve da ih ponovo ima kod Sebe. On nije naučavao vječni pakao. Nije naučavao niti krštenje dojenčadi, nego je rekao: «Prvo poučite, a onda krstite.»

Crkva je međutim uvela prisilno krštenje dojenčadi i održava ga i do danas. Dojenče se nema mogućnost braniti od toga. To je protiv Isusa iz Nazareta, to je manipulacija, duševno ograničavanje bespomoćne djece od njihovih roditelja po nalogu crkve.

No to nije dosta: Crkva sve do danas širi pogansku predodžbu Boga koji kažnjava, koji ljude što ne slušaju svećeničku kastu kažnjava vječnim prokletstvom. Time ona sve do danas tjera strah u kosti bezbrojnim ljudima, potkopava njihovo duševno zdravlje i otuđuje ih od Boga. To je grijeh protiv Svetog Duha.

Iz svih tih duševnih opterećenja što ih crkva nameće ljudima, nastaju mnoge duševne bolesti, među ostalima takozvane ekleziogene neuroze. Budući da je toliko mnogo ljudi pogođeno njima, može se shvatiti stanje našeg svijeta.

Kompleks krivnje – proizvod crkve koja je protiv spolnosti

Crkva ljudima nabija goleme komplekse krivnje prijeteći im stalno krivnjom vječnog prokletstva. Onda se ona usuđuje tvrditi da može te grijehe oprostiti preko svojih svećenika koje oni međutim uopće ne mogu oprostiti. (Tu je Biblija svjesno manipulirana. U stvarnosti ljudi trebaju međusobno oprostiti svoje grijehe – u Očenašu još ispravno piše: «… kao što i mi opraštamo svojim dužnicima».)

Stvara se dojam: «svi ste vi grešnici i možda ćete dospjeti u pakao osim ako se ne podčinite našim ceremonijama» – to je duševna ucjena. Kada bi to činila država ili neka udruga, tada bi se odmah interveniralo i reklo: To je duševni teror.

Također negativan stav crkve prema spolnosti dovodi do znatnih problema u društvu, prije svega kod svećenika. Prisilni celibat nije zasnovan na Bibliji, dakle on je čisto crkvena tradicija i k tome neprirodno stanje, izraz negativnog stava crkve prema spolnosti. Često on ide skupa s pedofilijom i užasnim zločinima kojima ona rezultira.

   Djeca i mladi postaju robovi svećenika pedofila.

Unatoč svim uvjeravanjima i lijepim govorima za javnost, seksualnim zločinima u redovima svećenika se još uvijek ne pristupa strogo. Djeca i mladi stalno postaju robovi svećenika pedofila. Desetljećima su svećenike pedofile prikrivali i premještali iz župe u župu. I to je također grijeh protiv Svetog Duha, jer oni ne samo što mlade ljude ostavljaju duševno traumatizirane, već ih također otuđuju od Boga. Bezbroj djece koja su u domovima katoličkih ustanova bila zlostavljana, zloupotrebljavana i prinuđena na prisilan rad, do danas nije dobilo odštetu.

   Lažni «Sveti otac» u Rimu.

   Isus je bio jednostavan, skroman čovjek koji je u svemu iskazivao čast Bogu.

Njegovi navodni sljedbenici su se u sva vremena okruživali sa svom raskoši koja se samo može zamisliti, za koju je narod morao krvariti. Oni njeguju kult osobe i daju se štovati kao «Sveti Otac», premda je Isus rekao: «Ne dopustite da vas nazivaju Ocem», i «Samo je jedan svet, vaš Otac nebeski». Tom Ocu u Očenašu jednostavno se obraćamo kao «Ocu», Njegovim navodnim zastupnicima na Zemlji trebamo se međutim obraćati s «Vaša svetosti». Je li vrhovni svećenik rimske crkve obučen u poganske odore možda veći od Boga?

   Isus nije htio svećeničku kastu

 

   Isus nije postavio svećenike niti je osnovao crkvu. On je ljudima približio unutarnju religiju srca jer: «Kraljevstvo Božje je u vama!»

Crkva je međutim od pozitivnih klica ranog kršćanstva napravila puku suprotnost onoga što je Isus htio: hijerarhijski izgrađenu svećeničku crkvu s ritualima, posudama, odorama i običajima koji dokazano svi potječu iz poganstva. Crkva je vezivala i vezuje ljude na izvanjske poganske rituale kao štovanje svetaca, hodočašća, ritualna misna slavlja, posvećenu vodu, ceremonije sakramenata i time ih drži zarobljenima u površnoj religiji.

   Crkva koja mrzi žene i djecu

 

   Isus se uvijek zalagao za žene i njihovo pravo jednakosti.

Crkva od svog nastanka potiskuje žene i žigoše ih kao ljude druge klase, u progonima vještica mučila ih je izabranim metodama i okrutno pogubljivala. Vanbračna djeca svećenika su pretvarana u crkvene robove. Do danas žene u crkvi nisu ravnopravne. Djeca iz veza sa svećenicima oduzimaju se njihovim očevima i otpremaju s neznatnim alimentacijama.

   Izdaja životinja

 

   Isus je volio životinje. Kad je postio u pustinji, one su Mu se približile i sprijateljile s Njim. Prvi kršćani su živjeli pretežno vegetarijanski i iz svojih zajednica su pored vojnika isključivali i lovce.

Crkva do danas životinjama poriče dušu i do danas opravdava milijarde slučajeva zlostavljanja i mučenja životinja u pokusima na životinjama, masovnom uzgoju životinja i lovu. Crkvenim naukom utemeljena ravnodušnost, zapravo prezir prema prirodi i životinjama ima znatan udio u današnjem bezgraničnom, brutalnom iskorištavanju prirode na čitavoj Zemlji. Napokon i klimatska katastrofa ima svoje korijene u tome.

Unatoč svim ovim jasnim proturječnostima crkva se kao i prije naziva «kršćanskom».

To je skandal koji nećemo dulje trpjeti. Dosta je s crkvenim krivotvorenjem etiketa!

Mi smo slobodni kršćani koji se zauzimamo za Kristov Govor na Gori. Osjećamo odanost i obvezu prema Kristu koji je kao Isus iz Nazareta živio među nama. Nitko ne mora prvobitno učenje Nazarećanina uzeti za nit vodilju svog života. Ali onaj tko se naziva «kršćanskim», ne bi trebao postojano činiti suprotno od onoga što je Isus, veliki učitelj slobode, htio i naučavao.

Predočimo si: Jedan je naš predak razvio jedinstven proizvod najveće kvalitete i iznio ga na tržište. Taj je proizvod na početku uživao velik ugled među potrošačima i bio je jako cijenjen. Međutim onda je došao jedan piratski proizvođač i pod imenom našeg pretka proizveo loš proizvod koji samo nosi isto ime ali je bezvrijedan, zapravo nakon kratke upotrebe čak je štetan za ljude. Kako bismo reagirali?

Bismo li jednostavno promatrali – ili bismo pokušali ljudima oko sebe ukazati i upozoriti ih na prijevaru, na piratski proizvod i krivotvorenje etikete.

Slobodni kršćani Kristovog Govora na Gori

u svim kulturama svijeta

  

Izvori:

Karlheinz Deschner, Kriminalgeschichte des Christentums (do sada devet svezaka) Karlheinz Deschner, Ein Jahrhundert Heilsgeschichte, također: Die Politik der Päpste im 20. Jahrhundert. Karlheinz Deschner, Opus Diaboli

Horst Hermann, Kirchenfürsten
Horst Hermann, Passion der Grausamkeit
J.R.Grigulevic, Ketzer-Hexen-Inquisitoren
Hubertus Mynarek, Die neue Inquisition
Hubertus Mynarek, Herren und Knechte der Kirche
Matthias Holzbauer, Der Steinadler und sein Schwefelgeruch
Matthias Holzbauer, Verfolgte Gottsucher
Matthias Holzbauer und Gert Hetzel, Die Satans alte Kleider
Peter de Rosa, Gottes erste Diener
Curzio Maltese, Scheinheilige Geschäfte – die Finanzen des Vatikans
Carsten Frerk, Finanzen und Vermögen der Kirche
Vladimir Dedijer, Jasenovac – das jugoslawische Auschwitz und der Vatikan
Wer sitzt auf dem Stuhl Petri? Svezak 1 – 3, Verlag Das Wort
Wynfrith Noll, Wenn Frommsein krank macht
Ernst Klee, «Die SA Jesu Christi»
Neuner und Roos, Der Glaube der Kirche
Carl Andreas Skriver, Der Verrat der Kirchen an der Tieren
Elinor Burket und Frank Bruni, Das Buch der Schande – Kinder und sexueller Missbrauch in der katholischen Kirche

Jedna misao o “SLOBODNI KRŠĆANI KRISTOVOG GOVORA NA GORI POZIV DRŽAVNIM CRKVENIM KONCERNIMA U NJEMAČKOJ

 1. Svaka čast. Jedva čekam da se pokrene ovaj sudski proces. Ako ništa drugo mnogi ljudi će videti i saznati puno toga o zlodelima crkve kroz istoriju i danas. O satanskoj ustanovi kakvoj nema premca. Treba ići i na zabranu da naša zarada ide iz države, crkvama. Neka se same izdržavaju. U Srbiji se ponekad može pročitati koliko je crkva dobila od države. Finansira se sve i svasta, šta god vladike odrede sebi.
  ”Ministarstvo vera je budžet za 2009. iskazalo prema programskoj metodologiji. Iskazana su tri programa sa sedam projekata. Posle usvojenog rebalansa budžeta za realizaciju programskog dela namenjeno je 569.645.000 dinara. Navedena suma se na crkve i verske zajednice raspoređuje prema učešću vernika u ukupnom stanovništvu Republike Srbije iskazanom prema poslednjem popisu iz 2002.” – izvor Blic 12.09.2009

  Sviđa mi se

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Google photo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Google račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

Spajanje na %s