Ministar obrazovanja u vladi Zorana Milanovića najavio je promjene statusa vjeronauke u osnovnim školama.
Vjeronauku ne pohađa 15 posto učenika, zbog čega je država izdala uputstvo da se taj čas održava na početku ili kraju nastave.
Odmah se nametnulo pitanje je li to početak kraja vjeronauke u hrvatskim školama, a time i ukupna društvena dilema za budućnost.

Prilog Mirjane Hrge